Parteneriat pentru sănătatea şi securitatea la locul de muncă

Lafarge Agregate Betoane şi Fondul Social European

Bucureşti, 30 iunie 2010. Începând cu data de 1 iunie 2010, S.C. Lafarge Agregate Betoane S.A. derulează proiectul „Nouă ne pasă” – angajaţi şi angajator, împreună pentru sănătate şi securitate la locul de muncă, selectat spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007 – 2013, cofinanţat din Fondul Social European.
Proiectul, cu o durată de 12 luni, are ca obiectiv prevenirea riscurilor pentru sănătate şi securitate în muncă pentru cei 340 de angajaţi ai companiei, prin informarea şi formarea acestora.
Activităţile în cadrul proiectului se vor desfăşura la sediul companiei, precum şi în toate punctele de lucru ale acesteia din judeţele Constanţa, Iaşi, Prahova, Dâmboviţa, Giurgiu, Călăraşi, Bucureşti, Prahova, Buzău, Neamţ, Suceava, Harghita, Covasna, Braşov, Bistriţa Năsăud, Maramureş, Dâmboviţa şi Gorj.
Acest proiect se încadrează în politica de sănătate şi securitate a companiei care vizează organizarea de evenimente informative şi traininguri cu angajaţii şi subcontractorii dar şi întâlniri cu autorităţile locale şi naţionale.
România deţine un loc de frunte în cadrul Lafarge prin rezultatele pe care le are în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă, activitatea de agregate şi betoane din România făcând parte pentru al treilea an consecutiv din Clubul de Excelenţă în Sănătatea şi Securitatea în Muncă al Grupului. Anul acesta se sărbătoresc 6 ani de la ultimul accident, iar câteva dintre punctele de lucru Lafarge au sărbatorit deja 11 ani de când nu s-a petrecut niciun accident.
Astfel, anual, la nivelul companiei se derulează evenimente precum zilele porţilor deschise, sesiuni de creştere a nivelului de conştientizare şi campanii de comunicare pe tema securităţii şi sănătăţii pentru angajaţi, familiile acestora, subcontractori şi comunităţile locale din vecinătatea punctelor noastre de lucru.
Divizia de Agregate Betoane a Grupului Lafarge prezentă în 36 de ţări ale lumii, numără 23.552 de angajaţi, care îşi desfăşoară activitatea în aproximativ 597 de cariere şi balastiere, 1.176 staţii de betoane şi 100 staţii de asfalt.
În România, activitatea de agregate şi betoane a Grupului este reprezentată de societăţile Lafarge Agregate Betoane, Lafarge Comnord, Lafarge Betoane, GHM MixBeton şi Cariere Plus, care activează în mai mult de jumătate din judeţele ţării şi operează în 17 staţii de betoane, 7 cariere, 6 balastiere, 1 depozit de agregate, numărând în prezent 340 de angajaţi.
Politica Lafarge Agregate Betoane este una pe termen lung şi are ca scop dezvoltarea industriei materialelor de construcţii şi a pieţelor naţionale şi locale, fapt dovedit de investiţiile masive realizate într-un timp relativ scurt.