Parohiile din Târgu-Jiu în anul 1941 (II)

Biblioteca Serviciului Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale păstrează un exemplar din „Vieaţa Bisericească în Oltenia. Anuarul Mitropoliei Olteniei pe anul 1941”, din care aflăm informaţii statistice despre parohiile din judeţul Gorj, personalul bisericesc, activitatea misionară şi filantropică, averea mobilă şi imobilă a bisericilor etc. Oraşul Târgu-Jiu cuprindea 4 parohii, a căror situaţie era următoarea:

Imagine contemporană a Bisericii Sfinții Împărați
Imagine contemporană a Bisericii Sfinții Împărați

Dacă în numărul trecut vorbeam de parohiile Sfinții Voievozi și Sfinții Apostoli, continuăm acum cu următoarele două. Reținem însă că Parohia Sfinții Voievozi, adică Catedrala orașului Târgu-Jiu, era alcătuită din 229 familii şi 647 suflete; gara şi oficiul poştal pe loc. Biserica Catedrală cu hramul ,,Sf. Voievozi”, monument istoric, construită din zid în 1749, reparată în 1843, 1855, 1900, 1933, 1939 şi 1940. Ctitoria negustorilor din acel timp. În interior sunt zugrăviţi ctitorii şi fondatorii Dobre Sârbu şi Radu Cupeţu, în costumele epocii. În stare bună, valorează 5 000 000 lei. Casa parohială donată de defuncta Polina Gr. Culcer în 1934 din lemn, cu 4 camere evaluată la 114 000 lei. De asemenea, Biserica Sfinții Apostoli din Tg. Jiu era Alcătuită din enoria Sf. Apostoli, Sf. Nicolae şi Sf. Dumitru-Vărsături, cu 650 familii, 2450 suflete în total. Biserica parohială cu hramul ,,Sf. Apostoli Petru şi Pavel”, construită din beton între 1927-1937, pe locul celei vechi, zidite în 1747.
”3. Sf. Împăraţi. Tg. Jiu. Are 451 familii şi 1654 suflete. Biserica parohială cu hramul ,,Sf. Împăraţi”, construită din zid în 1810, de stolnicul Dinu Bâlteanu, în locul vechii biserici de lemn de la 1772; renovată 1869, reparată 1928-1929, în stare bună. Casă parohială şi pământ bisericesc nu are. Cor bisericesc nu este. Biblioteca parohială cu 480 volume şi un număr redus de cititori. Căminul Cultural pentru întregul oraş. Starea spirituală şi morală a enoriaşilor , mulţumitoare. Sectanţi: 3 familii de adventişti, din care unul s-a întors la dreapta credinţă. Din această parohie face parte şi dl. Gheorghe Tătărăscu şi mulţi alţi intelectuali. S-au colectat de la enoriaşi pentru nevoile cultului 35 000 lei. Paroh, pr. iconom stavrofor Victor Dobrescu, născut 1886 în com. Godineşti, Gorj, hirotonit în 1911, licenţiat în teologie, fost protoiereu al judeţului, numit în parohie de la 1916. Preot ajutător, iconom stavrofor. Gh. Daliescu, născut în 1909, în com. Milostea, Vâlcea, hirotonit 1931, transferat 1941, licenţiat în teologie; preot ajutător onorific (prin optarea pentru învăţământ), iconom stavrofor Gh. Gâţă, născut în com. Pietrarii de Sus, Vâlcea, hirotonit în 1924, licenţiat în teologie şi litere.
4. Sf. Treime, Tg. Jiu, înfiinţată în 1936, cu 409 familii, 1650 suflete. Biserica parohială cu hramul ,,Sf. Treime” şi ,,Naşterea Maicii Domnului”, construită din zid în 1900, asigurată la două milioane lei. Casă parohială nu este, nici pământ. Cântă corul Şcoalei Normale. Biblioteca parohială cu 65 volume şi 30 cetitori. Căminul cultural ,,Sf. Treime”, înfiinţat 1933, afiliat F.R., preotul e preşedinte. Starea religioasă morală mulţumitoare, sectanţi nu sunt. Pentru repararea bisericii şi nevoile cultului, enoriaşii au colectat 30 000 lei, primăria a donat 20 000 lei. Este în raza parohiei Cantina clerului gorjan. Săracilor s-au distribuit, în fiecare an, ajutoare de circa 2000 lei. Paroh, pr. iconom stavrofor Aristide Geamănu, născut 1902 în Roşia de Jiu, Gorj, hirotonit1927, licenţiat în teologie, transferat aici 1941, preot ajutător (prin optare pentru învăţământ), iconom stavrofor Pompiliu Taşcău, născut 1895, com. Pojogeni, Gorj, hirotonit 1919, licenţiat în teologie, transferat aici 1922. Cântăreţi: Ioan Niţu, născut 1889, şcoala de cântăreţi, în parohie de la 1918; Gheorghe Cruceru, născut 1909, şcoala de cântăreţi, în parohie de la 1939.”

Cristian Grecoiu