Parohiile din Târgu-Jiu în anul 1941(I)

Biblioteca Serviciului Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale păstrează un exemplar din ,,Vieaţa Bisericească în Oltenia Anuarul Mitropoliei Olteniei pe anul 1941”, din care aflăm informaţii statistice despre parohiile din judeţul Gorj, personalul bisericesc, activitatea misionară şi filantropică, averea mobilă şi imobilă a bisericilor etc. Oraşul Târgu-Jiu cuprindea 4 parohii, a căror situaţie era următoarea:

Biserica Sfinții Voievozi  din Târgu-Jiu are un trecut aparte
Biserica Sfinții Voievozi din Târgu-Jiu are un trecut aparte

,,1. Sf. Voievozi, Catedrala oraşului Tg.-Jiu. Alcătuită din 229 familii şi 647 suflete; gara şi oficiul poştal pe loc. Biserica Catedrală cu hramul ,,Sf. Voievozi”, monument istoric, construită din zid în 1749, reparată în 1843, 1855, 1900, 1933, 1939 şi 1940. Ctitoria negustorilor din acel timp. În interior sunt zugrăviţi ctitorii şi fondatorii Dobre Sârbu şi Radu Cupeţu, în costumele epocii. În stare bună, valorează 5 000 000 lei. Casa parohială donată de defuncta Polina Gr. Culcer în 1934 din lemn, cu 4 camere evaluată la 114 000 lei. Pământ n-are. Cimitirul e comunal, îngrijit de primăria oraşului. Catedrala n-are cor permanent: cântă corul şcoalei normale. Biblioteca parohială, înfiinţată în 1909 , cu 864 volume, cititori fiind clericii judeţului; parohia activează în Căminul Cultural ,,Tudor Vladimirescu”. Starea religioasă şi morală e mulţumitoare, frecvenţa la biserică slabă. Sunt şi 2 sectanţi evanghelişti. Din intelectualii parohiei au ieşit mulţi funcţionari superiori, oameni politici, prefecţi, miniştri. Câteva nume: Culcer, Iunian, Schileru, Cămărăşescu, Stolojan. Pentru reparaţia catedralei s-au primit de la enoriaşi 111 200 lei. În fiecare an se distribuie săracilor daruri de circa 7 000 lei, de Crăciun şi Paşti. Paroh, pr. icon. stavrofor Grigore Prejbeanu, născut 1893 în com. Băleşti. Gorj, hirotonit în 1916, licenţiat în teologie, numit la la catedrală de la 1922, protoiereu. Postul de diacon, vacant. Diacon onorific (prin optarea pentru învăţământ): Constantin Dănău, născut în 1889 în com. Turcineşti, Gorj, hirotonit în 1915, licenţiat în teologie şi filozofie. Cântăreţi: Nicolae Popescu, născut în 1881, şcoala de cântăreţi numit în 1900, Ştefan Popescu, născut în 1887, şcoala de cântăreţi, numit în 1908.
2. Sf. Apostoli, din Tg. Jiu. Alcătuită din enoria Sf. Apostoli, Sf. Nicolae şi Sf. Dumitru-Vărsături, cu 650 familii, 2450 suflete în total. Biserica parohială cu hramul ,,Sf. Apostoli Petru şi Pavel”, construită din beton între 1927-1937, pe locul celei vechi, zidite în 1747. Este evaluată la 7 000 000 lei. Ctitori: Nae şi Maria Drăgoescu, pr. Iacob Cureleanu, Maria, soţie; Gheorghe Tătărăscu şi Aretia, soţie. Biserica filială ,,Sf. Nicolae” construită din zid în 1810, reparată în 1901, în stare bună. Are casă parohială şi 9 ha teren de cultură. Biserica filială cu hramul ,,Sf. Dumitru”, construită din zid în 1910, evaluată la 1 000 000 lei; are 6 ha pământ arabil, din împroprietărire. Cor bisericesc înfiinţat de pr. Aristotel Popescu, cu tineri din enorie în 1934. La biserica parohială cântă corul Şcoalei Normale. Biblioteca parohială, înfiinţată din 1900, numără 450 volume şi e puţin folosită de enoriaşi. Starea religioasă-morală îmbucurătoare. Sectanţi nu sunt. Intelectuali ridicaţi din parohie: 5 profesori secundari, 4 doctori, 5 avocaţi, 7 ofiţeri, 2 judecători, 2 ingineri etc. În ultimii zece ani s-au colectat pentru zidirea bisericii peste 3 500 000 lei şi s-au împărţit la săraci peste 20 000 lei. Cantina şcolară funcţionează în localul Protoieriei şi este întreţinută de Banca ,,Clerul Gorjan”. Paroh, pr. iconom stavrofor Grigore Constantinescu, născut în 1908, în Tg. Jiu, hirotonit în 1932, licenţiat în teologie. Ajutător la filiala ,,Sf. Nicolae”: pr. Aurelian Barbici, născut în 1894, în Vladimir, Gorj, hirotonit în 1915, licenţiat în teologie. Ajutător, la filiala ,,Sf. Dumitru-Vărsături”: pr. Aristotel Popescu, născut în 1905, în com. Bălăneşti, Gorj, hirotonit în 1929, licenţiat în teologie. Cântăreţi: Dumitru Militaru, născut în 1903, numit în 1924, şcoala de cântăreţi; Grigore Pisc, născut în 1904, numit în 1928, transferat aici în 1940, şcoala de cântăreţi; Dumitru Stoican Popescu, la filiala ,,Sf. Nicolae”, numit în 1905, transferat aici în 1920, şcoala de cântăreţi; Ion Cârstea, născut în 1905, numit în 1929, la biserica filială ,,Sf. Dumitru”, şcoala de cântăreţi; Ion I. Pisc, cântăreţ refugiat din Cadrilater, încadrat paracliser cu salar de cântăreţ la biserica filială ,,Sf. Dumitru”. (Va urma)

Cristian Grecoiu