Pantelimon Diaconescu, dascăl și scriitor premiat de Academia Română

Una din marile personalități ale învățământului și publicisticii de pe meleaguri gorjene, Pantelimon Diaconescu spune prea puțin prin nume contemporanilor. În prima parte a secolului trecut, dascălul născut și care a trudit în satul Vâlceaua din comuna Câlnic era un nume recunoscut și premiat de Academia Română pentru opere care se tranzacționează și astăzi pe Internet. S-a născut în 1885 și a murit la doar 48 de ani în 1933.

carte-pantelimon-diaconescuÎn trecutul său, Gorjul a beneficiat de munca și creativitatea unor personalități deosebite și în diverse domenii. O asemenea personalitate a fost și dascălul Pantelimon Diaconescu, apreciat la vremea când slujea la catedră în comuna Câlnic din județul Gorj. A fost o personalitate a învățământului gorjean care a ars ca o torță între cele două războaie mondiale, decedând în plin elan creator la doar 48 de ani. Nu a părăsit satul natal decât pentru câțiva ani atunci când a ales să meargă ca dascăl în Cadrilater. A fost unul dintre cele mai importante condeie ale primei treimi din secolul trecut, Academia Română răsplătindu-i strădania prin diverse premii pentru operele sale.

În slujba țărănimii

Toate scrierile lui Pantelimon Diaconescu s-au îndreptat spre viața țăranului, spre economia rurală și cum putea fi adus progresul în acest domeniu. Această opțiune și-o exprimă chiar el într-un text în care scrie: ”Să facem totul cât mai bine, nu pentru faima noastră, ci pentru ridicarea acestui popor rămas în urmă. Noi, măcar noi cărturarii cei mai apropiați țărănimii, să înțelegem această pătură obidită țărănimea”.
Pentru vremea respectivă, românii au apreciat eforturile dascălului gorjean pentru ridicarea țărănimii în domeniul cultural, economic și moral. Una din lucrările sale, ” Cari industrii casnice ţărăneşti ale Românilor s-ar putea încuraja şi perfecţiona şi prin ce mijloace”, a fost premiată și tipărită în 1915 de Academia Română. Barbu Ștefănescu Delavrancea scria în raportul de premiere: ”Lucrarea prezentată Academiei Române cu deviza Muncă, economie și prevedere este un raport critic, destul de binișor scrisă, ușoară la citit,-un fel de constatare de fapt a invaziei produselor străine, care într-un mod violent au înlocuit produsele gospodăriei casnice la țărănimea noastră.”
Între cele două războaie mondiale, Pantelimon Diaconescu va relua ideile din lucrarea publicată anterior sub egida Academiei Române în mai multe lucrări cu un alt tip de conținut, sub forma unor pilde reieșite din întâmplări descrise. Astfel, cunoscuta editură ”Cartea Românească” din București îi va tipări lucrarea ”Muncă, pricepere, cinste-povestiri morale”. În această lucrare pot fi găsite două portrete ale unor personalități uluitoare, badea Cârțan, cel care a mers pe jos până la Roma pentru a-și dovedi originea latină, contestată în acele vremuri de stăpânii Ardealului, și Dincă Schileru, deputatul țăran din Bâlteni care timp de 9 legislaturi și-a purtat cu mândrie portul său gorjenesc alb-negru printre costumele celorlalți deputați din Parlamentul României.
Pantelimon Diaconescu a scris și alte lucrări cum ar fi: ”Adevăr și dreptate”-1920, ”Dialoguri poporane”-1926 și ”Cartea bunului gospodar” în colaborare cu Petre Cosmulescu. A tipărit și lucrări didactice printre care reținem ”Curs de preparație pentru absolvenții învățământului primar elementar care e prezintă la examenul de admitere în școlile secundare”. De reținut că toate aceste lucrări au văzut lumina tiparului la editura ”Cartea Românească”.

Dascălul Diaconescu

Lui Pantelimon Diaconescu i se datorează primul local de școală din satul Vâlceaua, comuna Câlnic. A beneficiat și de recunoașterea autorităților școlare ca subrevizor școlar. Toţi învăţătorii cu atribuţii de control trebuiau să aibă gradul I. În anii interbelici ei erau numiţi în urma unui concurs, care consta dintr-o lucrare scrisă, un colocviu, o lecţie practică şi o conferinţă. În urma concursului ţinut la Bucureşti în anul 1931 au reuşit şi câţiva dascăli din Gorj: N. D. Diaconescu (licenţiat în filosofie, învăţător la şcoala din Săuleşti), Pantelimon Diaconescu(învăţător la şcoala Vâlceaua), şi Ecaterina Duţulescu(învăţătoare la şcoala Peşteana).