”O șansă pentru schimbare”

 Proiect Finanțat prin Granturile SEE 2014-2021 – finanțatori: Irlanda, Lichenstein și Norvegia

             În Școala Gimnazială ”Ecaterina Teodoroiu” s-a finalizat Proiectul „O Șansă pentru schimbare” , în cadrul Programelor de educație, burse, ucenicie și antreprenorialul tinerilor din România, Finanțat prin Granturile SEE 2014-2021 – finanțatori: Irlanda, Lichenstein și Norvegia . Proiectul ”O șansă pentru schimbare”are ca scop creşterea capacităţii instituţionale a şcolilor de a asigura o incluziune efectiva a copiilor romi., se va desfăşura pe o perioada de 12 luni în 5 unităţi şcolare partenere – Şcoala Gimnazială „Voievod Litovoi”,  Şcoala Gimnazială „Ecaterina Teodoroiu”, Şcoala Gimnazială Badieni structură a Şcolii Gimnaziale Scoarţa, Şcoala Gimnazială Țânțăreni, Şcoala Gimnazială Peşteana-Jiu structură a Liceului Tehnologic Bâlteni , fiind coordonate de ISJ Gorj. Proiectul a presupus formarea a 65 de cadre didactice ca facilitatori,participarea a 200 de elevi la activități și a părinților acestora la Școala părinților.  Din școala noastră au participat un număr de 13 profesori la cursuri de formare și ca facilitatori în activitățile cu elevii/ părinții și a 40 de elevi care au fost implicați în activități complementare la matematică, româna, activităţi interculturale, activităţi antreprenoriale, activităţi privind drepturile elevului, concurs extraşcolar, educaţie ecologică, educaţie civica și democratică .

            Modulele propuse pentru cursurile de formare au fost: Ml – Abordări de predare centrate pe elev; M2 – Şcoala inclusivă și predarea într-un mediu multicultural; M3 – Democraţia şi educaţia pentru cetățenie activă; M4 – Drepturile omului/copilului, toleranţă, anti-discriminare.

            Proiectul a urmărit îmbunătățirea rezultatelor la învățătură și reducerea abandonului școlar pentru cei 200 elevi prin activități extracurriculare și extrașcolare desfășurate în comun cu profesorii și cadrele didactice pe teme diverse de cultură generală, cultură de specialitate, educație bazată pe democrație, egalitatea de şanse, respectarea drepturilor copilului și ale omului, dezvoltarea abilităților practice.     

            Proiectul a presupus realizarea a 11 suporturi de curs pentru formar, care să le asigure cadrelor didactice și pregătirea suporturilor de curs pentru elevi şi părinţi în promovarea activităţilor extracurriculare: Lumina blândă a  cărţii – opţional  primar si gimnaziu, Matematica din viaţa noastră, Arta si îndemânare, Micul cetăţean european, Copilul şi drepturile sale, pentru învățământul primar și gimnazial și un suport de curs pentru activitățile cu părinții, tip Școala părinților, suporturi de curs realizate de cele 65 de cadre didactice – facilitatori în cele 5 școli și implementate cu elevii și părinții  acestora.

            Toți cei 200 elevii, însoțiți de cadrele didactice au participat la Concursul școlar pe teme ecologice ACT& Eco natura și excursia la excursia şcolară Călătorie interculturala  pe traseul: Tg-  Jiu – Horezu – Râmnicu Vâlcea care au asigurat șanse egale la educație, au dezvoltat spiritul competitiv, noțiuni de ecologizare a mediului, abilități de conservare și protecţia mediului, creșterea integrării școlare, dezvoltarea unor relaţii de prietenie care să crească factorul de coeziune de grup. pentru a descoperii și învăța mai multe. În excursiei au primit informații noi despre istorie, democrație, drepturi, educația interculturală, educație antreprenoriala, integrare și cooperare, etc.

20 elevi cu CES au beneficiat de asistenţa educaționala, accesul la educație incluzivă și adaptarea la viața școlară prin Planuri de Intervenție  Personalizate care să asigure integrarea acestora în clasa de elevi.

            Proiectul a urmărit producerea unor schimbări în comportamentul elevilor și părinților privind dezvoltarea personalității, socializarea, integrarea, cultura dobândita prin derularea activităților propuse, activități e tipul :

            Părinţi  ai elevilor din grupul ţintă (romi şi neromi)   au participat  la activități de consiliere și cunoaștere a propriului copil care vor duce la conștientizarea necesității educației, o mai bună înțelegere în familie, colaborare cu școala, reducerea abandonului și a căsătoriilor timpurii. Câteva temele supuse discuției la Școala părinților:

 • Ce faci când copilul are probleme la şcoală
 • Modul corect în care un părinte îşi poate ajuta copilul la teme şi la şcoală
 • Părinții, parteneri de joc
 • Relații dintre părinți si copii opozanți, copii timizi si copii emotivi
 • Ne putem feri copiii de anturajele nocive și problemele asociate
 • Rolul activităților extrașcolare și de petrecere a timpului liber
 • Violența în familie
 • Rolul părinților în educația copilului
 • Conflictul părinte-copil
 • Combaterea exploatării muncii copilului
 • Să ne hrănim sănătos!
 • Rolul politeții în viața cotidiană.

Materiale și mijloace folosite: Prezentări ppt, pliante, Fișe flipchart – activitate de grup –  pentru evaluarea activităților practice și teoretice

            În data de 24 aprilie la activitatea: ”Părinții, parteneri de joc” a asistat domnul inspector Gîrdu Cristinel împreună cu doamna  Mariana Nitelea reprezentant de la București al finanțatorului. Activitatea a fost reușită , părinții participând cu interes și au evidențiat în discuțiile cu reprezentantul finanțatorului a utilității unor astfel de proiecte .

            La tema ”Primăvara prin ochi de copil” a asistat doamna. Mariana Nitelea, care a fost foarte încântată de implicarea elevilor , de multitudinea materialelor realizate de elevi în perioada martie – aprilie, evidențiind faptul că în Norvegia se pune mare accent pe dezvoltarea abilităților practice, a creativității și îndemânării la elevi.

            Toate activitățile propuse au urmărit dezvoltarea stimei de sine, respectul pentru celălalt, toleranță și interculturalitatea,multiculturalitatea, o bună relaționarea dintre elevii majoritari și elevii rromi, lărgirea cunoștințelor despre educație civică, democratică, drepturile copilului, drepturile omului.                                        Director, Prof. ZAMFIR LIVIA