O nouă acţiune marca PRO VERTICAL

Copiii, impresionati de picturile originale ale bisericii-monument de la Curtisoara.
Copiii, impresionati de picturile originale ale bisericii-monument de la Curtisoara.
La scurt timp de la acţiunea „Mărăcinele”, după cum i s-a dus vestea, sau „Curăţenie la Castrul Roman”, cum a fost denumită, Asociaţia PRO VERTICAL marchează o nouă activitate încununată de succes. E vorba despre „Istorie şi diversitate în spaţiul gorjenesc”, ce a adunat la un loc copii români, romi şi arabi, care au făcut împreună o incursiune în istoria Gorjului. În final, ei au avut bucuria de a-şi exprima artistic opiniile despre cele văzute, prin lucrări de modelaj, pictură şi grafică. Acestea au rămas expuse temporar la muzeu, după care vor fi mutate la Şcoala Generală Ceauru, la care învaţă copiii.

Proiectul „Istorie şi diversitate în spaţiul gorjenesc” s-a desfăşurat în perioada 15- 16 noiembrie 2008 şi a avut drept scop atragerea atenţiei asupra obligativităţii garantării accesului la instituţiile publice de cultură pentru copiii aflaţi în situaţii dificile, sau care aparţin unor grupuri sociale defavorizate. Grupul ţintă a fost format din 20 de copii din comuna Băleşti, care fac parte din etniile română, romă şi arabă şi învaţă la Şcoala Generală Ceauru. Timp de două zile, aceştia au vizitat obiective culturale din trei localităţi ale Gorjului şi au participat la un atelier artistic ce s-a desfăşurat chiar în sălile de expoziţie ale muzeului, printre exponate. În cadrul acestei acţiuni extraşcolare, copiii au avut ocazia să socializeze, să înveţe istoria Gorjului „la ea acasă”, să vadă cu ochii lor obiecte care au aparţinut strămoşilor şi să înveţe că au dreptul la informare, iar instituţiile au obligaţia să le respecte acest drept.

Vizita

Prima „descălecare” a micilor „cercetători” în ale trecutului Gorjului s-a produs la Muzeul Arhitecturii Populare Curtişoara, unde aceştia au parcurs micul sat ţărănesc pentru a vizita biserica ce adăposteşte picturi originale ce reprezintă scene biblice, cula Cornoiu, o adevărată fortăreaţă construită atât cu scop de locuinţă, cât şi cu scop militar, precum şi casele construite cu sute de ani în urmă şi strămutate aici din diferite zone ale Gorjului.
A doua locaţie a vizitei a fost la Casa Cartienilor din comuna Turcineşti, care, pe lângă istoria proprie pe care o are, găzduieşte şi o inedită expoziţie permanentă de costume populare gorjeneşti. Aici pot fi văzute, de la cămaşa cusută cu mărgele, de influenţă bănăţeană, la obişnuitul costum gorjenesc în roşu şi negru, cu vâlnic şi maramă, dar şi costumul în alb şi negru, cu cârpă şi cătrinţă, specific ungurenilor, urmaşi ai ardelenilor fugiţi de peste munte în Gorj, pe vremea ocupaţiei Transilvaniei de către Imperiul Austro-Ungar.
Următoarea oprire a grupului a fost la Casa Memorială „Ecaterina Teodoroiu”, eroina de la Jiu, care a murit răpusă de gloanţele nemţeşti în august 1917, în timpul Războiului de Reîntregire.
Ultima vizită a copiilor a fost la Secţia de Istorie- Arheologie a Muzeului Judeţean Gorj, unde le-a fost prezentat un film cu principalele săpături arheologice executate de specialiştii muzeului, după care au putut să admire de aproape obiecte de la Epoca Pietrei până la Epoca Modernă. Membrii grupului au fost impresionaţi, în mod deosebit, de explicaţiile restauratorului de ceramică, pe care l-au vizitat în propriu atelier şi care le-a arătat câtă muncă e de la descoperirea fragmentelor antice şi până la punerea lor în valoare, prin reconstituirea vaselor din care au făcut parte, în cadrul sălilor expoziţionale. La finalul vizitei în cele patru secţii ale Muzeului, s-a făcut o analiză interactivă a primei părţi a proiectului, în cadrul căreia s-a făcut o trecere în revistă a activităţii până la acel punct, iar copiii şi-au exprimat părerile şi au pus întrebări legate de cele văzute pe parcursul vizitei.

Atelierul

În a doua parte a proiectului „Istorie şi diversitate în spaţiul gorjenesc”, copiii din cele trei etnii au participat la un workshop (atelier), în care şi-au prezentat opiniile prin intermediul artei. Ei au executat lucrări de mulaj în lut şi plastilină, precum şi pictură în acuarelă şi grafică în creion şi ceracolor. La final, lucrările au fost evaluate de o comisie, care a stabilit câştigătorii celor două menţiuni şi trei premii, oferite de Marius Buzera, preşedintele Fundaţiei Cultural Ştiinţifice „Gheorghe Magheru”. Deşi s-a făcut un clasament, pentru a dezvolta copiilor spiritul de competiţie, toţi au plecat acasă cu diplome de participare şi premii oferite de Corneliu Vişoianu, preşedintele Fundaţiei Culturale Delta.

Mulţumiri

Asociaţia PRO VERTICAL mulţumeşte pentru participarea la proiectul „Istorie şi diversitatea în spaţiul gorjenesc” următoarelor instituţii şi organizaţii, care au finanţat acţiunea: Agenţia Naţională pentru Romi, Muzeul Judeţean Gorj, Şcoala Generală Ceauru, Primăria Băleşti, Fundaţia Culturală Delta, Fundaţia Cultural Ştiinţifică „Gheorghe Magheru” şi holdingul DARCOM GROUP.