Noile Legi ale Educației au fost date publicității

​Proiectul Legii învățământului preuniversitar și cel al Legii învățământului universitar au fost prezentate luni de ministrul Educaţiei, Ligia Deca, criticată pentru lipsa de transparenţă privind aceste acte normative. Peste 10 zile va începe procesul de avizare interministerială a celor două proiecte, iar după ce vor fi adoptate de Guvern vor merge în Parlament pentru dezbatere și adoptare.

Cele două proiecte au fost publicate luni pe site-ul Ministerului Educației, unde vor sta în dezbatere publică 10 zile.

Principalele modificări din Legea învățământului preunversitar:

 • Reducerea analfabetismului funcțional – 5 din 10 elevi de 15 ani au competențe matematice sub nivelul minim
 • 4 din 10 elevi citesc un text și nu pot formula o concluzie
 • Vrem să profesionalizăm cariera didactică – profiluri foarte clare de formare
 • Creșterea calității formării inițiale
 • Liceele pedagogice și universitățile vor forma profesorii de învățământ primar
 • Profesia didactică necesită studii superioare
 • Se va înființa corpul de mentorat
 • Vom generaliza masteratul didactic care include 80% practică – cei care se inscriu primesc bursă lunară egală cu salariul brut
 • La 5 ani, cadrele didactice vor obține credite de formare
 • Se înființează un centru național de formare didactică
 • Ne dorim educatori și profesori motivați și susținuți
 • Salarizarea cadrelor didactice va fi progresivă, având la bază salariul mediu brut pe economie
 • Această prevedere este inclusă în legile Educaţiei şi avem sprijinul politic pentru a o pune în practică
 • Se propune ca norma să fie redusă pentru cadrele didactice cu o vechime de peste 15 ani
 • Preţuim cadrele didactice care se pensionează – se acordă o primă în cuantum de două salarii de bază cadrelor didactice la data încetării de drept a contractului individual de muncă. De asemenea, vom asigura un nivel mai bun de mentorat didactic pentru stagiari şi debutanţi

Cele trei rute liceale – teoretic, vocaţional, tehnologic – vor conferi şanse egale de acces în învăţământul superior. De aceea, şi bacalaureatul de adaptează cu profilul liceal. Ne dorim să generalizăm învăţământul tehnologic dual până în anul 2027. Asta înseamnă că orice program de învăţământ tehnologic se va realiza în strânsă cooperare cu un angajator

Includem şi învăţământul superior – practic, în ruta duală completă este inclus învăţământul superior. Sprijinim suplimentar consorţiile de învăţământ dual din care fac parte autorităţile publice locale, angajatorii, liceele tehnologice şi pot face parte şi universităţile

 • Evaluarea naţională rămâne în formula de acum – probe scrise la matematică, limba şi literatura română şi limba maternă
 • Se introduce ideea de concurs de admitere la profilurile liceelor unde există concurenţă dovedită în ultimii ani dacă liceele vor să scoată aceste locuri prin concurs
 • Pentru acele profiluri pe care le doresc scoase la concurs liceele pot alege două probe pliate pe profil. De exemplu, pentru Științele naturii pot alege chimia şi biologia în aşa fel încât să poată selecta dedicat pentru potrivirea cu profilul respectiv
 • Pentru 60% din locurile de pe profilurile vizate se poate da concurs, 40% din locuri rămânând în repartizare computerizată.
 • Din aceste 40%, prioritate pe 10% dintre acestea vor avea elevii cu cerinţe educaţionale speciale sau elevii de etnie rromă.
 • Repartizarea computerizată se va face după Evaluarea Națională și după concursul de admitere la liceu
 • Subiectele vor fi standardizate, unice şi elaborate de Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în conformitate cu programele la nivel gimnazial cu un grad de dificultate adecvat competiţiei, respectiv mai degrabă pentru selecţie decât în forma de examen sumativ pe care o are evaluarea naţională.
 • Examenul de Bacalaureat se pliază pe fiecare profil. Vom avea Bac-ul tehnologic pe care liceele tehnologice îl propun şi îl aşteaptă de multă vreme
 • Rămânem cu două probe de competenţe lingvistice – limbă străină I, limbă străină II – tocmai pentru a creşte potenţialul de angajare şi adecvare a absolvenţilor pentru societatea viitorului, cele două probe la nivelul de competenţă diferită, în funcţie de câtă limbă străină s-a studiat pe parcursul orelor de liceu sau de gimnaziu
 • În plus, va exista o probă complementară pentru competenţe de bază
 • Pentru profilul uman, această probă va fi la matematică sau la ştiinţe ale naturii, iar pentru profilul real va fi o probă la alegere din disciplinele socio-umane: istorie, logică, filosofie sau psihologie. Notarea se va face pe sistem admis/ respins.
 • În sesiunile de vară și de toamnă ale examenului de bacalaureat elevii clasei a XII-a vor avea mai puține discipline de examen, pentru că probele de competențe lingvistice pentru limba 1, limba 2, probele de competențe digitale și proba de competență complementară vor putea fi susținute din timpul anului școlar