Noi reguli pentru ca medicii să poată lucra în străinătate

Pentru a facilita desfășurarea activității medicilor, dentiștilor, arhitecților și a altor profesioniști în străinătate și pentru o mai mare flexibilitate a pieței muncii, calificările profesionale trebuie recunoscute mai rapid, însă fără compromiterea siguranței cetățenilor, a anunțat Parlamentul European marți, 15 noiembrie 2011.

Medicii români recunoscuți în toate țările Uniunii
Medicii români recunoscuți în toate țările Uniunii

Procedurile de recu­noaș­tere a calificărilor profesionale în altă țară UE sunt dificile și mari consumatoare de timp. Accelerarea recunoașterii calificărilor profesionale prin simplificarea procedurilor îi va ajuta pe cei peste 50% dintre tinerii din Europa, care sunt dispuși sau dornici să lucreze în străinătate, dar va consolida și creșterea economică și va mări flexibilitatea pieței muncii. Deputaţii europeni doresc și un mai bun schimb de informații între statele membre privind doctorii și alți profesioniști care au făcut erori profesionale grave.
Rezoluția nelegislativă a raportoarei Emma McClarkin (Conservatorii şi Reformiştii Europeni, Regatul Unit) prezintă opinia Parlamentului față de o propunere legislativă ce va fi prezentată de Comisie în decembrie pentru revizuirea Directivei din 2005 privind calificările profesionale.

Proceduri mai simple și siguranță garantată
Pentru simplificarea și accelerarea procedurilor, eurodeputații susțin introducerea unui card profesional facultativ, care să ateste experiența academică și profesională dobândită și să fie conectat la Sistemul de informare al pieței interne. Acesta ar facilita schimbul de informații între autoritățile competente.
Deputaţii europeni au arătat că există probleme grave provocate de situațiile în care unii profesioniști continuă să își desfășoare activitatea în UE în ciuda faptului că au fost suspendați sau radiați în propria țară. Parlamentul cere crearea un mecanism pro-activ de alertă în cadrul Sistemului de informare al pieței interne, care să garanteze informarea tuturor statelor membre atunci când se ia o măsură de reglementare cu privire la înregistrarea unui profesionist sau la dreptul său de a presta servicii.
Deputaţii europeni mai consideră că regulile actuale referitoare la cerințele lingvistice trebuie clarificate și cere Comisiei Europene și statelor membre să revizuiască regimul cerințelor lingvistice pentru cadrele medicale, acordând autorităților competente flexibilitatea necesară pentru evaluarea și, numai dacă este necesar, testarea competențelor lingvistice ale profesioniștilor în domeniul tehnic și al comunicării orale de zi cu zi, ca parte a procedurii de recunoaștere. Comunicarea între cadrele medicale și colegi sau pacienți este fundamentală pentru a evita situațiile periculoase sau potențial fatale, spun eurodeputații.

Ameliorarea mobilității este o prioritate
Ameliorarea mobilității este una din cele 12 priorități ale Actului privind piața unică – planul de acțiune al Comisiei Europene pentru ameliorarea funcționării pieței unice.
Directiva actuală include reguli pentru recunoașterea reciprocă a calificărilor profesionale în statele membre UE pentru 800 de categorii de profesiuni reglementate și recunoașterea automată pentru șapte profesii sectoriale: arhitect, dentist, doctor, moașă, infirmieră, farmacist, chirurg veterinar.
Serviciul de presă al Parlamentului European