Mitropolitul vrea magazinul Candela

Loading

Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Vădeni – Târgu-Jiu, cea mai veche biserică de zid din judeţ şi una dintre cele mai bogate, cu o avere impresionantă constând în imobile, terenuri arabile şi păduri, pare să fi devenit ţinta intereselor Mitropoliei Olteniei. Enoriaşii sunt convinşi că scindarea parohiei Vădeni se datorează scopului urmărit de Consiliul Eparhial Craiova, acela de a obţine una din casele din centrul Târgu-Jiului, casă donată bisericii de boierii Pleniceanu, care sunt îngropaţi în curtea bisericii.

Biserica din Vădeni, rămasă fără donaţie şi fără cimitir
Biserica din Vădeni, rămasă fără donaţie şi fără cimitir

Cu aproape un an în urmă, Î.P.S. dr. Irineu Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, în cadrul unei vizite la Biserica Adormirea Maicii Domnului din Vădeni, a propus Consiliului Parohial ca una dintre casele fostului boier Dumitru Pleniceanu, astăzi aflată în proprietatea Bisericii Adormirea Maicii Domnului, să fie donată Mitropoliei Olteniei.
Membrii Consililui parohial au fost de acord ca această clădire să fie dată, dată, dar numai în folosinţă, sau în comodat, pe o perioadă de timp, Mitropoliei, urmând ca apoi aceasta să revină în proprietatea parohiei, fără nicio acţiune în justiţie, dar se pare că ideea lor nu a fost pe placul mitropolitului.

Donaţie către biserică şi nu către parohie
Imobilul, aflat în centrul oraşului Târgu-Jiu, astăzi strada Unirii nr. 26,  a fost donat de familia Pleniceanu încă din anul 1902 Bisericii Adormirea Maicii Domnului, printr-un „Act de donaţiune!”, redactat olograf de Maria Pleniceanu, cu acordul soţului său. „Eu Mari D.D. Pleniceanu – se menţionează în „Actul de Donaţiune!” – proprietară domiciliată în Comuna Vădeni plasa Ocolul-Vulc. Jud. Gorj cu autorisaţiunea soţului meu D.D. Pleniceanu pentru a fi eternisat numele familiei mele şi dragostea ce am pentru religiunea străbunilor mei (…) Ca să nu rămână fără esistenţă Biserica de zid cu patrunagiul Adormirea Maicii Domnului (…) având obţinută autorizaţiunea onor Ministerului Instrucţiunilor Publice de a ne construi un cavo în curtea acestei biserici în care vom fi îmnormântaţi (…) În acest scop şi numai în condiţiunile de mai sus notate, din libera mea voinţă donez acestei sfinte biserici prin acceptarea Guvernului ţărei representat prin Domnul Ministru al Instrucţiei Publice, caselle melle de zid  ce le am în Târgu Jiu, (fără mobilier) cu locul împrejurimile de ulucă şi grilaj de fier şi toate dependentele lor al căror teren este în întindere de două zeci şi şapte metri laturi, iar lungul şase zeci şi cinci metri învecinându-se la răsărit şi la Apus cu cel lat teren ce mai are vânzătorul d-l Nae I. Bărbulescu, la mează noapte cu starea Unirei  şi la made di bulevardul ce se va construi, teren care este venit în proprietatea mea cu actul autentificat de onor Tribunalul Gorj la No. 3819 din August 1898.”
Aşa cum reiese clar din actul de donaţie, casa a fost a fost donată bisericii şi nu parohiei, iar donatorii au dat-o tocmai pentru ca biserica în curtea căreia au fost înmormântaţi să să se poată autofinanţa.

O parohie rămasă fără cimitir
Î.P.S. dr. Irineu nu a ţinut cont că astăzi, această biserică are un Consiliul Parohial, cu membrii vârstnici şi tineri, succesori prin grijă şi strădanie, ai moştenirii spirituale şi materiale lăsată de familia Pleniceanu, iar înstrăinarea averii sfintei biserici este considerată un sacrilegiu de către toţi aceştia.
În luna august a anului 2010, Mitropolia Olteniei a decis prin Dispoziţia cu nr. 1.363/A/2010 reorganizarea parohiei Vădeni şi înfiinţarea unei parohii noi, la Şişeşti, separându-se ceea ce mai bine de trei secole a dat unitate acestei comunităţi. Astfel, biserica de mir, unde se ţineau slujbele a fost lăsată fără cimitir propriu, iar noua parohie s-a format în jurul bisericii din cimitir, care până atunci era folosită doar pentru slujbele pentru morţi.
Dar de ce această împărţire vă veţi întreba, când firesc era să fie adus un al doilea preot? Pentru ca Î.P.S. dr. Irineu, să poată propune împărţirea averii bisericii în două, iar casa din centrul oraşului să fie cedată noii parohii, respectiv Bisericii Naşterea Maicii Domnului, fără a ţine cont de existenţa Actului de donaţie al familiei Pleniceanu, prin care casa era donată Bisericii Adormirea Maicii Domnului, din vechea parohie Vădeni.

Istoria locului
Din documentele vremii aflăm că în anul 1875, biserica de la Vădeni a fost vizitată de deputatul de Gorj, Numa Frumuşanu, care a sugerat preotului paroh Gheorghe Ciocănescu mutarea cimitirului din progadia (curtea) bisericii într-un alt loc. S-a luat atunci decizia mutării cimitirului la Şişeşti, în preajma bisericii Naşterea Maicii Domnului ctitorită de Stanciu Şişescu, în anul 1839. Au existat aşadar două familii boiereşti, în zona de nord a oraşului Târgu-Jiu, Pleniceanu şi Şişescu, dar şi două biserici. Biserica „Naşterea Maicii Domnului” a fost mai degrabă capela familiei Şişescu, tradiţia istorică menţionând că aceasta a fost ridicată pe locul în care unul dintre fii boierului Şişescu a fost ucis de către turci. Acest motiv poate constitui şi explicaţia strămutării cimitirului din progadia Bisericii de la Vădeni, la Şişeşti.

Reorganizare  imorală
De toate aceste aspecte privitoare la istoria Bisericii din Vădeni, ar fi trebuit însă Î.P.S. dr. Irineu să ţină cont, înaintea luării unor decizii. Terenul şi casa din strada Unirii nr 26, s-au aflat în proprietatea familiei Pleniceanu din anul 1898, aşa cum se arată în „Actul de Donaţiune!”. Aceste bunuri au fost donate Bisericii Adormirea Maicii Domnului, în anul 1902, deci moral ar fi să rămână în proprietatea sa, chiar dacă parohia se împarte în două.
În încercarea de a-şi atinge scopurile urmărite, adică împărţirea averii Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din Vădeni, Mitropolia Olteniei a trimis o nouă adresă Protoieriei Târgu-Jiu Nord, prin care făcea cunoscut faptul că începând cu data de 1 noiembrie 2010, ca urmare a reorganizării celor două parohii, Vădeni şi Şişeşti, cele două să poarte următoarea titulatură: Parohiei Vădeni „Vădeni – Adormirea Maicii Domnului” şi Parohiei Şişeşti „Vădeni – Naşterea Maicii Domnului”.

Enoriaşii, nemulţumiţi
Potrivit memoriului înaintat astăzi de enoriaşii parohiei Vădeni, Prefectului judeţului Gorj, aceştia afirmă că „se impunea consultarea enoriaşilor, privitor la împărţirea parohiei în două, neexistând niciun fel de nemulţumire sau plângere privitoare la oficierea serviciilor religioase de către preotul paroh Doru Drăghici. Poate ar fi fost mai bine ca lângă preotul paroh să fie adus un al doilea preot, în felul acesta asigurându-se o mai bună deservire a enoriaşilor.
După împărţirea parohiei, a fost detaşat pentru ducerea la îndeplinire a ordinului Mitropoliei, preotul Constantin Drăghici, acesta având post la Biserica „Sfinţii Voievozi” din Târgu-Jiu. Odată cu venirea sa, au început şi necazurile pentru enoriaşii Parohiei Vădeni. La întâlnirea pe care au avut-o cei doi preoţi, împreună cu câte doi membrii ai Consiliilor parohiale, la Protoieria Târgu-Jiu Nord, la care a participat şi părintele Protopop Bălan, s-a stabilit un protocol privind efectuarea serviciilor religioase de către cei doi preoţi în biserica din cimitir.
Acest protocol a fost respectat pe o perioadă de cinci săptămâni, după care preotul Constantin Drăghici, a decis să nu mai ţină cont de înţelegerea făcută, fără a-l înştiinţa pe preotul Doru Drăghici. Astfel, s-a ajuns la situaţia în care o parte din enoriaşii care îşi pomeneau morţii, să fie scoşi din biserică, preotul Doru Drăghici fiind nevoit să efectueze slujba de pomenire în afara bisericii.”

Biserica Şişeşti, interzisă enoriaşilor
Preotul adus în parohia nou înfiinţată, Constantin Drăghici, fost primar al comunei Teleşti, a decis că enoriaşii „parohiei surori” nu mai au ce căuta în biserică. Prin grija sa şi a Î.P.S. dr. Irineu, enoriaşii Parohiei Vădeni sunt siliţi să aprindă lumânări la capul morţilor lor în cimitirul care deşi le-a aparţinut mai bine de un secol, acum face parte din componenţa unei alte parohii. Acum câteva zile, câţiva dintre enoriaşi au mers să îşi pomenească morţii şi au fost scoşi afară din biserica noii parohii. Mai mult, preotul, a făcut apel şi la forţele de ordine ca şi când câteva bătrânele în baston deveniseră dintr-o dată pericole publice.
Este regretabil că unele interese creează dezbinare acolo unde Biserica ar trebui să medieze conflictele. Ca un bun cunoscător al raportului dintre „preceptele moralei creştine şi normelor juridice” ( chiar titlul tezei de doctorat a Î.P.S. dr. Irineu), Înaltpreasfinţitul Părinte ar fi trebuit să ştie că bunurile donate unei biserici, conform conduitei creştine, nu pot fi înstrăinate şi se impunea o cugetare mai adâncă înainte de a lua o decizie definitivă în ceea ce priveşte soarta unei parohii ce poartă pecetea a trei secole de istorie.

Andrei Popete-Pătraşcu