Mărturii documentare despre pagubele suferite de locaşurile de cult (III)

Loading

De Ziua Naţională a Franţei, cu prilejul defilării, au fost invitate să participe ţările beligerante în primul Război Mondial. Ceremonialul fiind dedicat împlinirii a 100 de ani de la izbucnirea primei conflagraţii planetare. Continuăm să prezentăm puţinele materiale documentare rămase despre perioada ocupaţiei germane din timpul acestui război Printre mărturiile păstrate la Serviciul Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale se numără şi cele ce alcătuiesc fondul arhivistic „Protoieria Judeţului Gorj” şi reflectă activitatea preoţilor în timpul ocupaţiei, pagubele suferite de sfintele biserici sau abuzuri săvârşite de ocupanţi.

Mânăstirea Lainici a suferit pierderi importante ca urmare a războiului
Mânăstirea Lainici a suferit pierderi importante ca urmare a războiului

Pagubele suferite de Mănăstirea Lainici

Imediat după reinstalarea administraţiei româneşti în teritoriul ocupat de trupele germane s-a trecut la inventarierea pagubelor produse de acestea. Cu acest prilej comisia însărcinată cu această activitate a întocmit un proces-verbal. Un exemplar al acestuia s-a păstrat în fondul arhivistic amintit mai sus şi din care reproducem mai jos un extras, respectând ortografia vremii.
„Proces-verbal
Anul 1918, Luna Decembrie Ziua 11
Având în vedere ordinul Domnului Ministru al Justiţiei cu Nr. 12391 din 1918, venit la această judecătorie prin mijlocirea parchetului local, prin care ni se face cunoscut că împreună cu părintele Protoereu al Judeţului să ne transportăm în comunele ale căror biserici au avut de suferit din cauza războiului actual, fie prin jafuri sau profanări de către armatele Germane, fie din cauza focului de armă sau incendii etc.
Având în vedere că în acest ocol s-a dat lupte , şi că armatele Germane s-ar fi servit de biserici ca turnuri de observaţiuni, de unde funcţionau mitralierele fie ca apărare sau adăpost.
Noi D Ciocănescu Judecătorul Ocolului II Rural Tg-Jiu-Gorj, astăzi data de mai sus, însoţit de Părintele Protoereu D Bardan şi de grefierul C Vulpescu ne-am transportat la:
1.Mănăstirea „Lainici”. Acest sfânt locaş declarat ca monument istoric, ocupă o posiţie splendidă între munţi ce îngădue trecerea Jiului.
Locaş mic şi vechi, pictură bizantină cu frescuri, s-a păstrat de timpuri în bună stare şi putea fi luat ca model de construcţie şi pictură aleasă.
Azi nu mai este din el de cât pereţii şi pictura sgâriată şi scrisă cu diferite nume ce abia se pot descifra, asfel:
În peretele din fund în altar, în dreapta 20.XI.1916 Lubitz Kreibitz Klein Pionier, F. l. b. K.B. A. Fohn-L.I.R.8/7 K. 27.XI.918 Infant. Regt. 2 iar în partea stângă pe acelaşi perete „M. Hiller E.V. Infant Regt 8 Berlin, Eler 29/10/16, Parolle Haimot, Vehoff 20,XI.916.
Nu mai are nici un jeţ, strană candeli, candelabre, cărţi vestminte, argintării, odoare, clopote, ferestre abia câte una fără pereche şi fără geamuri, uşe, scândurile deteriorate şi trădează profanarea cea mai sălbatecă combinată cu lipsa de respect faţă de cele sfinte mai cu seamă în altar unde nu se mai găseşte nimic, afară de sfânta masă despuiată de cele inerente serviciului.
Pentru adevărata ei restaurare în starea în care a fost prin aproximaţiecredem că nu e suficient 50000 lei.
În afară de mănăstire a fost arhondăria compusă din 4 corpuri de case de lemn; două din ele adică cele din marginea şoselei sunt cu desăvârşire distruse prin incendiu.
Celelalte două între care arhondacul principal compus din trei camere şi o bucătărie e de asemenea stricat, sobele, uşile, ferestrele etc şi un perete , cea de a patra de asemenea ferestrele, sobele, uşile şi scara principală.
Pagubele la aceste patru case se pot urca la 40000. (…)”
Procesul-verbal se continuă cu bisericile de la Sâmbotin şi Vădeni , precum şi casa parohială din Vădeni.
Departe de a epuiza subiectul sperăm că într-o zi cineva va reuşi să adune într-o carte toate aceste mărturii.

Ion Hobeanu