Filiala Gorj a Asociaţiei «Cultul Eroilor», O nouă conducere şi un nou program

Loading

Joi, 10 iulie 2014, Cercul Militar din Târgu-Jiu a găzduit Adunarea Generală a membrilor filialei Gorj ai Asociației Naționale Cultul Eroilor “Regina Maria”. Din partea conducerii centrale au participat domnii general maior (r) prof. univ. dr. Visarion Neagoe – președintele Asociației Naționale Cultul Eroilor “Regina Maria” și col. (r) Gheorghe Mateescu – vicepreședintele Asociației, șeful Departamentului Organizare, Planificare și Sinteze.

Cultul eroilor trebuie învăţat în fiecare şcoală
Cultul eroilor trebuie învăţat în fiecare şcoală

Asociația Naționala Cultul Eroilor „Regina Maria” desfășoară activități pentru cunoașterea faptelor de arme ale înaintașilor, pentru cinstirea memoriei eroilor și pentru protejarea și îngrijirea operelor comemorative de război. În ultimii ani, filiala Gorj a ANCERM a luat parte la toate manifestările locale și județene dedicate eroilor, ceremoniale militare și religioase, a vegheat la îngrijirea monumentelor închinate eroilor gorjeni și a susținut eforturi pentru atragerea de noi membrii.

În data de 10 iulie, după prezentarea Raportului privind activitatea desfășurată de către conducerea filialei Gorj a Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regima Maria”, de la alegerile precedente și până în prezent, s-a trecut la alegerea noului Birou Executiv al filialei. Ca președinte a fost propus și ales cu unanimitate de voturi dl. col. (r) Ion Gociu și prim vicepreșdinte dl. col. (r) Constantin Semen. Începând cu acest an, Biroul Executiv al filialei Gorj ANCERM va avea și trei vicepreședinții, în persoana domnilor col. (r) Valter Loga, prof. Andrei Popete-Pătrașcu, membru în Biroul Executiv Național al Societății de Științe Istorice din România și col. (r) Ovidiu Ghindă. Ca membri ai Biroului de conducere al filialei Gorj a Asociației Naționale Cultul Eroilor “Regina Maria” au fost aleși domnii prof. univ. dr. Nicolae Brînzan, preot militar Constantin Măgdoiu și col. (r) Constantin Șipoteanu. Funcția de secretar executiv al filialei va fi ocupată de dl. cpt. Toni Adrian Zanfir, în timp ce dl. col. (r) Adrian Marinescu va îndeplini funcția de cenzor al Filialei Gorj.

 

Şcolile, o prioritate
Este nevoie astăzi, mai mult ca oricând, ca opinia publică să conștientizeze obligativitatea respectării eroilor care s-au jertfit pentru țară, iar valorile unui popor să fie recunoscute și apreciate. Pornind de la aceste considerente, printre obiectivele prioritare propuse în cadrul Adunării Generale a membrilor Filialei Gorj a Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria” în vederea revigorării activității în filială, noua conducere își propune să atragă noi membri, din rândul militarilor, cadrelor didactice, preoților, studenților ș.a., constituirea de subfiliale în municipiile, orașele și comunele Gorjului, identificarea și cartarea tuturor monumentelor eroilor, plăcilor și crucilor comemorative închinate eroilor militari gorjeni care s-au jertfit de-a lungul timpului pentru Patrie și glia străbună în vederea restaurării celor care au nevoie de așa ceva, editarea unei reviste proprii a filialei, încheierea de protocoale cu autoritățile administrației publice județene și locale, cu unități de cultură, muzeale și de învățământ, precum și înființarea de noi Cercuri ale Cultului Eroilor în școlile și liceele din Gorj.