Liceul Teoretic Novaci

Adresa: Str. Parângului, Nr.57, Novaci,
Telefon: 0253466352, Fax: 0253466177, Poștă electronică: licnov@ltn.ro

Educația de calitate, secretul succesului tău

Plan de școlarizare pentru anul școlar 2018-2019
PROFIL REAL:
MATEMATICĂ-INFORMATICĂ
intensiv informatică
O clasă—28 locuri
ȘTIINȚELE NATURII
O clasă—28 locuri
PROFIL UMAN
FILOLOGIE
O clasă—28 locuri
PROFIL ECONOMIC
TURISM
O clasă—28 locuri
ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL ECONOMIC
LUCRĂTOR HOTELIER
O clasă—28 locuri

Vreți să deveniți buni specialiști?
Vreți să aveți acces la admiterea în învățământul superior?
Vreți să aveți prieteni noi?
Înscrieți-vă la liceul teoretic novaci

Situat în centrul orașului Novaci, liceul a devenit în ultimii ani una din instituțiile de renume din județ și din țară.
Liceul dispune de cadre didactice calificate, majoritatea dintre acestea fiind absolvenți ai acestui liceu.
Unitatea de învățământ în care aveți cele mai mari șanse de a vă pregăti pentru viață

BAZA MATERIALĂ:

15 săli de clasă recent renovate și mobilate modern
Sală de festivități—100 locuri
2 laboratoare de informatică dotate cu 55 de calculatoare conectate la internet
Laboratoare moderne de fizică, chimie și biologie
Sală de sport
Teren de sport sintetic cu nocturnă
Sală de fitness
Internat—70 locuri în camere cu 2-3 paturi și grup sanitar propriu
Cantină—100 locuri
Stație de radioficare
Sistem de supraveghere video