Colegiul Naţional „George Coşbuc” Motru

 2,299 total views

ADRESA: ALEEA MARGARETEI, NR. 3 MOTRU, JUDEȚUL GORJ TELEFON: 0253/410322
E-MAIL: colegiul_motru@yahoo.com; colegiulmotru@gmail.com Site: http://www.cngcmotru.uv.ro

„Trebuie să încerci necontenit să urci foarte sus, dacă vrei să poţi vedea foarte departe…”(C. Brâncuși)

Oferta educațională 2018-2019:
Nivel primar:
-clasa pregătitoare – o clasă
-clasa I – o clasă
-clasa a II-a – o clasă
-clasa a IV-a – o clasă
Nivel gimnazial:
– clasa a V-a – o clasă
-clasa a VI-a o clasă
-clasa a VII-a –două clase
-clasa a VIII-a – două clase
Nivel liceal:
– clasa a IX-a – şase clase :
– trei clase – matematică-informatică (filiera teoretică, profil real)
– o clasă – ştiinţe ale naturii (filiera teoretică, profil real)
– o clasă – filologie (filiera teoretică, profil uman)
– o clasă – ştiinţe socio- umane (filiera teoretică, profil uman)
-clasa a X-a -șase clase
-clasa a XI-șase clase
-clasa a XII-a –șase clase
Disciplinele opționale sunt distribuite în funcție de profil și specializare, acoperind toate ariile curriculare. În școală funcționează, în regim de programe educaționale de durată, un club de dezbateri, un club de lectură și creație, o trupă de teatru. Acţiunile educative școlare și extracurriculare sunt variate: excursii tematice, expoziții de pictură, întâlniri cu scriitori, lansări de carte, spectacole de teatru, întâlniri ale membrilor clubului cinefililor, parteneriate cu instituții de învățământ superior, acțiuni de voluntariat, deplasări în centre care instituționalizează copii cu probleme, derularea de activități comune cu instituții culturale, sărbătorirea unor personalități, marcarea unor evenimente istorice și culturale.

Colegiul Naţional “George Coșbuc” completează orizontul învățământului motrean cu o instituție școlară care își situează perspectiva educaţională în zona performanței, a competitivităţii, a valorificării potenţialului intelectual, în scopul formării unor tineri deschişi spre inovaţie, cu bogate resurse de adaptabilitate la o societate modernă, aflată în continuă schimbare, cu disponibilități creatoare, cunoştinţe ştiinţifice solide și viziune optimistă asupra viitorului.
Viziunea și misiunea școlii sunt corelate și subsumate idealului formulat de Constantin Brâncuși – „Trebuie să încerci necontenit să urci foarte sus, dacă vrei să poţi vedea foarte departe…” și derivă din nevoile de educaţie identificate şi din viziunea comună a diferitelor grupuri de interes (elevi, părinţi, profesori, manageri, reprezentanţii comunităţii locale). Acest îndemn îl înțelegem ca pe un imbold spre depășirea condiției, ca pe o încurajare a efortului de autodepășire, atrăgând satisfacția reușitei prin lărgirea orizontului de cunoaștere. Dezvoltarea individuală a elevului, crearea unui climat de muncă și învățare, garantarea pregătirii eficiente, siguranța mediului școlar, caracterul incluziv al educației sunt elementele fundamentale ale ”filosofiei” școlii, definesc cultura organizațională și constituie baza opțiunilor strategice.
În prezent, colegiul funcţionează cu 982 de elevi, grupaţi în 37 de clase, cu nivelurile primar, gimnazial și liceal. Ciclul liceal cuprinde filiera teoretică, profilurile real și uman, cu specializările matematică-informatică, ştiinţe ale naturii, filologie, ştiinţe socio-umane.
Școala pune la dispoziția beneficiarilor ei săli de clasă moderne, două laboratoare de informatică, un laborator de chimie, un laborator de fizică, un laborator de biologie, un laborator de creație (artă dramatică), o sală de sport, un amfiteatru destinat manifestărilor festive și activităților extracurriculare, o bibliotecă dotată cu 21.294 volume, sală de lectură, un cabinet de consiliere psihopedagogică. Activitatea de predare este asigurată cu personal didactic calificat şi cu o înaltă pregătire metodico-ştiinţifică, nota definitorie a şcolii fiind dată de preocuparea profesorilor pentru pregătirea ştiinţifică şi activitatea competiţională. Majoritatea cadrelor didactice posedă gradul didactic I, experiență la catedră și performanțe profesionale deosebite.
La Colegiul Naţional „George Coşbuc” a devenit tradiţională participarea la competiţii şcolare, rezultatele foarte bune obţinute de-a lungul anilor fiind, ca și rezultatele de la examenele naționale, o confirmare a calităţii muncii depuse de echipele de dascăli şi elevi şi ajutând la situarea obiectivă a instituţiei pe unul din locurile fruntaşe între unităţile şcolare din judeţul Gorj.
În anul şcolar 2017 – 2018, multitudinea rezultatelor remarcabile conturează o imagine promițătoare asupra posibilităţilor de a considera educaţia realizată în colegiul „George Coşbuc” ca ofertantă şi conformă cu aspiraţiile tinerilor de azi: 112 elevi participanți și premiați la olimpiadele și concursurile școlare, 493 elevi cu rezultate foarte bune la învățătură, 97% – rata de promovare la examenul de bacalaureat 2017.
Calitatea educației oferite în Colegiul Național ”George Coșbuc” este confirmată și de plasarea școlii în topul celor mai bune 100 de licee din țară.