Liceul Tehnologic Stoina, la ceas aniversar

În această toamnă, Liceul Tehnologic Stoina va aniversa 20 de ani de existenţă, două decenii de la punerea bazelor învăţământului liceal în comuna Stoina. Demni urmaşi ai celor care şi-au închinat întreaga viaţă şcolii, profesorii, maiştrii şi inginerii şcolii noastre, au acţionat cu pasiune, au cultivat la elevi sentimentul de preţuire a muncii, au transformat această şcoală într-un laborator al muncii, un atelier de formare al tinerilor.

La început, școlile din Stoina erau organizare în casele unor localnici, acum se face aici învățământ modern
La început, școlile din Stoina erau organizare în casele unor localnici, acum se face aici învățământ modern

Aniversarea de acum este un omagiu adus acestei prestigioase instituţii şi totodată, o expresie a sentimentului de respect faţă de generaţiile tinere care se pregătesc aici pentru viaţă si pentru societate.

Învăţământul din Stoina, trecut şi prezent

Învățământul ia naștere în spațiul comunei Stoina odată cu biserica și cu dorința de emancipare a locuitorilor ei, fiind consemnate săli de clasă organizate în casele locuitorilor din satele comunei, precum Ulmet, Stoinita, Păişani, sau școala sătească din punctul La Bătături din vechea vatră a satului Stoina, încă din perioada Regulamentului Organic, învăţători fiind preoţii sau fiii acestora.
Primele şcoli, cu primii slujitori ai acestora, sunt precizate într-o statistică din 1838, amintind ca învăţători pe Istratie Enake la Păişani, Kazan Ioan la Slăvuţa-Mieluşei şi Popescu Andrei la Ciorari şi Stoiniţa. De asemenea, în 1839, avem consemnat şi numărul elevilor ce frecventau aceste şcoli săteşti: 68 şcolari la Stoina, 21 şcolari la Stoiniţa, 33 Ciorarii de Sus. 15 Ciorarii de Jos, 123 Păişani, 51 Toiaga, 30 Mieluşei. În anul 1840, se consemnează o şcoală ce deservea satele Stoiniţa şi Ciorari cu un număr de 13 elevi, având ca învăţător pe Andrei Toma. Alte date privind situaţia şcolilor din zonă, le avem consemnate într-o situaţie privind Starea şcoalelor Plasei Amaradia din 1843: „1. școala ce deservea satele Ciorarii de Sus şi de Jos şi Stoiniţa a fost înfiinţată la 1 aprilie 1841, având ca învăţător pe Drăghici Pătru, cu un efectiv de 11 elevi, şcoala fiind construită din chirpici cu învelitoare. În 1843 erau 23 elevi din care 8 absentau; 2. şcoala Stoina şi Toiaga, înfiinţată în aprilie 1841, construită din bîrne, cu un efectiv de 23 elevi, învăţător consemnat fiind Popescu Ion sin popa Nicolae ot Toiaga între 1842-1843, fiind înlocuit datorită unei jalbe a locuitorilor celor două sate în aprilie 1843 cu Neagoe sin diaconul Gheorghe ot Stoina; 3. Şcoala satului Păişani, înfiinţată în aprilie 1838, din chirpici cu învelitoare, cu un efectiv de 18 elevi, având ca învăţător pe Statie Ienakie; 3. școala satelor Mieluşei şi Ulmet, din 1839, din chirpici cu învelitoare, având 25 de elevi şi ca învăţător pe Spânu/Spuia Pârvu.”

Reorganizarea lui Cuza

În 1861, prin Legea de reorganizare administrativă a ţării, dată de domnitorul Al.I. Cuza, Stoina devine comună, în Plasa Amaradiei, judeţul Dolj, iar în anul 1864 prin reorganizarea învăţământului, se va ridica în centrul comunei, alături de clădirea primăriei, un sediu de şcoală cu două săli de clasă, cancelarie, camera servitorilor şi un învăţător calificat. Ridicarea localului va începe în anul 1880, prin strădania primarului de atunci, Dumitru Mondescu. În martie 1894, şcoala se afla în stare de mijloc, având 89 de elevi înscrişi, din care doar 60 frecventau cursurile efectiv, având ca învăţător pe Radu Nicolaescu din Văluţa, un dascăl ce folosea, se pare, bătaia cruntă ca metodă de predare. În 1895, a venit ca învăţător Ion Petrescu, ce a fost şi director al şcolii până la pensionare, în 1927. Localul este refăcut separat de clădirea primăriei între 1898-1903, atunci când este amintită şi noua învăţătoare suplinitoare Maria Tuligă. În 1900 este amintită învățătoarea Ana Murgășeanu la Stoina și Eugenia Mihăescu la Păişani. Învăţământul, până în 1916, cuprindea 5 clase primare şi patru secundare.
În anul 1910, proprietarul moşiei Păişani, Gheorghe Alexandru Sutzo, donează un teren pentru construirea unui local de şcoală primară terminat în 1915, unde noua învăţătoare este Eugenia Mihăescu. După Primul Război Mondial, se mărește localul şcolii Păişani, mai apare un post de învăţător, plus alte patru posturi de învăţător la Şcoala Stoina. De asemenea, în 1925 se construiește un local nou de şcoală la Stoina cu două clase, în 1929, un local nou la Ciorari având ca învăţător pe D. Ivănescu, iar în 1930 un local cu trei săli de clasă în satul Păişani. În 1912 este amintit un local de şcoală în satul Toiaga. În perioada interbelică sunt consemnaţi ca învăţători: în satul Stoina- Ion Petrescu, Dumitru Hobeanu-director al şcolii, Dumitru Marian, Maria Marian, Eufrosina Ionescu, Gh. M. Ionescu, Ion Ivănescu; în satul Păişani- Ion Stanciu, Eugenia Mihăiescu, şi Gh.M. Ionescu, care a fost şi director; în satul Ciorari Ion Gh. Ivănescu, Angela Ivănescu, Maria Ivănescu, iar in satul Mielusei –Ulmet între 1929-1937 sunt amintiți învățătorii I.V Dinca si D.I Craciunescu.

Situaţiia la 1940-1941

Între anii 1940-1941, situaţia şcolilor era următoarea: Școala Păişani cu un efectiv de 163 elevi, 2 posturi didactice, cantină şcolară, un cămin cultural Lumina cu bibliotecă, director fiind Gh. M. Ionescu; Școala Ciorari, efectiv de 137 elevi, 3 posturi didactice, director fiind Ion Gh. Ivănescu; Școala nr 2 Toiaga, efectiv de 120 elevi, 2 săli de clasă, o cantină şcolară, învăţători fiind D.Crăciunescu şi Aurelia Nicolaescu; Școala Stoina, director Dumitru Hobeanu, o cantină şi un cămin cultural Voievodul Mihail, 188 elevi.

Reforma din 1948

Reforma învațământului din 1948 găseşte şcoala de la Stoina cu 4 săli de clasă. Atunci se înfiinţează şi un gimnaziu cu clase paralele pentru copiii din comunele vecine, între 1950-1954, având un internat cu cantină cu 45 de locuri. Între 1960-1962 se ridică un nou local de şcoală cu 5 săli de clasă, extins între 1971-1974 cu alte săli şi o bibliotecă şcolară. În anul 1970 se înfiinţează la Păişani Şcoala Gimnazială cu clasele V-VIII. Între anii 1951/1952 sunt amintite următoarele cadre didactice: Școala Stoina: Ionescu M. Gheorghe, Dolman Dumitru, Hobeanu Constantin, Amzulescu Aurel, Lăpădatu Xenia, Bărbuleanu Dumitru, Ionescu Eufrosina, Marian Maria, Holom C. Elena, Dumitru Constantin; grădiniţă: Dalimon Margareta, Toma Maria; Școala Păişani: Nicolaescu Aurelia, Mărgineanu Nicolae, Sandu Elisaveta, Ciocolan Alexandru; Școala Ciorari: Ivănescu Maria, Ivănescu Ioana; Școala Toiaga: Ionescu N. Pavel, Cernei Gheorghe, Antonie Maria. Alți învățători sunt amintiți: Tinca Mircea, Tinca Maria- Școala Primara Ciorari, Popescu Parascheva, Mondescu Erida- Școala Primara Toiaga, Popescu Filofteia, Popescu Ion, Barbuleanu Ana-Scoala Primara Mielusei, Margineanu Ana, Dinu Nicolae, Avram Constantin, Gulie Ion, Roman Ioana- Școala Primară Paișani, Manda Dumitru, Hobeanu Elena, Tinca Mircea, Tanasie Ecaterina, Roman Ioana, Constantinescu Eugenia-Școala Primara Stoina.

Apare învăţământul liceallaborator-informatica-stoina

În perioada 1984-1989, în cadrul Şcolii Gimnaziale Stoina funcţionează clase la treapta a II a de liceu –învăţământ seral, cu sprijinul Liceului Industrial Petrolier Ţicleni, profil petrol-gaze. În anul 1987, în comună erau 5 şcoli şi 4 grădiniţe, la fel şi în 1992 se consemnează 299 elevi, 177 preşcolari, 29 cadre didactice, iar în 2002, 3 şcoli, 387 elevi, 128 preşcolari, 154 elevi liceu, 33 cadre didactice. În anul 1995 apare în reţeaua şcolară Grupul Şcolar Industrial Stoina, având clase de liceu profil mecanic, electromecanic, arte şi meserii sau de ucenici croitorie. Prima generaţie de liceeni din Stoina a pornit la drum îndrumată de domnii diriginţi profesor Ionescu Petre, profesor de Matematică şi Bondoc Alin, profesor Discipline Tehnice. Corpul profesoral era format din profesorii : Petrescu Viorica, Sgarbură Ana-Limba Română, Constantinescu Dumitru-Limba Franceză, Tănasie Laurenţiu, Mondescu Dumitru-Istorie, Socio-umane, Chiosa Constantin-Director, profesor Geografie, Ionescu Ion, Ivancu Mirel-Fizică, Discipline Tehnice, Constantinescu Constantin-Sport, Craia Mariana, Barbulea Lavinia-Chimie, Vieru Ştefan, Rădulescu Nicolae-Instruire practică, Bebu Mariana-Discipline Tehnice, Gorun Amelia-Biologie, Ionescu Petre şi Ionescu Cristina-Matematică. Directori au fost prof. Chiosa Constantin şi prof. Ionescu Petre.
Catalogul primei clase de liceu suna astfel : Andruşcă Florin, Barbu Simona, Barcan Iulian Lucian, Bondoc C. Simona, Bondoc A. Claudia, Bujor Octavian, Cazacu Elena , Dan Bogdan, Drăgoianu Alexandru, Florica Elisabeta, Furmă Ileana, Hegeduş Petruţa, Ioana Claudia, Ioan Maria Ramona, Jianu Elena Daniela, Lascu Diana, Lascu Loredana, Mândruţ Mariana, Neagoe Gheorghe, Nicola Sinel, Nicolae Dumitru, Postelnicu Cristian, Preda Ionadi, Rădoi Paul, Roman Dănuţ, Stan Daniela, Toroiman Claudiu, Vlăduţu Dumitru, Banu Mihaela, Clenciu Cosmina.În anul şcolar 2011-2012, Şcoala Gimnazială Păişani se comasează cu G.S.I Stoina, între timp find închise, din cauza scăderii dramatice a efectivelor de elevi, Şcolile Primare Toiaga şi Mieluşei şi grădiniţa Toiaga. Grup Şcolar Industrial Stoina devine din 2011, Liceul Tehnologic Stoina.

Profesor Claudiu Stancu, Liceul Tehnologic Stoina