Liceul Tehnologic Baia de Fier

Specializări în concordanță cu zona turistică a Băii de Fier

În anul 1982 a fost înființat Liceul Industrial Baia de Fier, prima serie de absolvenți finalizând studiile liceale în anul școlar 1985-1986. Începând cu anul școlar 1989-1990 unitatea școlară capătă denumirea de Grup Școlar Industrial, în prezent numindu-se Liceul Tehnologic Baia de Fier.
La capitolul resurse umane, școala băieșeană dispune de o încadrare foarte bună  cu un total de 60 de cadre didactice cu norma de bază în școala noastră, fiind dascăli cu experiență bogată, cu grade didactice și pregătire profesională la nivelul cerut de standardele educaționale actuale.

Ofertă educațională

În anul școlar 2013-2014, Liceul Tehnologic Baia de Fier vine în întâmpinarea absolvenților de gimnaziu cu 2 clase a IX-a, cu câte 28 de locuri fiecare. Pentru profilul tehnic avem specializarea tehnician mecanic pentru întreținere și reparații, iar pentru profilul servicii avem o calificare nouă, tehnician în turism. De asemenea, școala noastră vine în sprijinul celor care, din diferite motive, nu și-au finalizat studiile liceale, cu clase de învățământ seral, specializarea tehnician mecanic pentru întreținere și reparații.

Dotări

Deși este un liceu din mediul rural, instituția noastră are 30 săli de clasă renovate și mobilate modern, din care 11 laboratoare și cabinete, fiecare înzestrat cu aparatură ultramodernă. Ba mai mult, dispune de 2 laboratoare de informatică cu 50 de calculatoare conectate la internet, un cabinet de consiliere școlară, un centru de resurse pentru promovarea cetățeniei active, un centru de documentare și informare, o sală de festivități și o sală de sport.
ADRESA: Comuna Baia de Fier, Cod 217030, Strada Principală, Jud. Gorj.
Telefon: 0253461328
Fax: 0253461328