Liceeni din Rovinari şi Târgu-Jiu pregătiţi pentru piaţa muncii

Colegiul „Gheorghe Tătărescu” din Rovinari îşi trimite elevii la Craiova în 4 aprilie
Colegiul „Gheorghe Tătărescu” din Rovinari îşi trimite elevii la Craiova în 4 aprilie

Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT)  în parteneriat cu Uniunea Generală a Industriaşilor din România (UGIR), implementează în perioada septembrie 2010 – iunie 2013, proiectul strategic ,,Parteneriate active școală-întreprindere pentru îmbunătăţirea formării profesionale iniţiale – PAȘII FPI”. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară nr. 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”.
Evenimentul naţional “SĂPTĂMÂNA PAȘII FPI” din cadrul proiectului mai sus menționat, s-a lansat pe 01.04.2013 la Colegiul Tehnic Energetic Craiova, liceu pilot al reţelei parteneriale formate din unităţi şcolare din judeţele  Dolj şi Gorj .
În timpul săptămânii 1 – 5 aprilie 2013, după lansarea evenimentului “Săptămânii PAȘII FPI” din data de 01.04.2013, fiecare școală membră a rețelei  desfășoară activități specifice tematicii parteneriatului școală – întreprindere. Din Gorj sunt implicate Colegiul Tehnic “Gheorghe Tătărescu” Rovinari şi Liceul Energetic Târgu-Jiu.
Potrivit profesorului Melania Popescu, inspector şcolar de specialitate în cadrul ISJ Gorj, “ activităţile se  desfășoară sub forma unor vizite la agenți economici urmate de dezbateri privind posibilitățile de integrare pe piața muncii a elevilor, seminarii privind practica în producție, concretizate prin analize si propuneri privind implicarea în procesele de producție a elevilor, prezentarea unor exemple de bună practică , concursuri şcolare”, etc.
Prin acest proiect se urmăreşte explorarea şi pilotarea unor abordări mai active privind parteneriatul social, care să aducă mai aproape actorii şcolii şi pe cei ai mediului economic. Acest model de acţiune sistemică identifică o serie de căi inovative de motivare şi antrenare a celor două categorii de actori ai parteneriatului, prin utilizarea unor strategii moderne (de exemplu, învăţarea mutuală – peer learning, învăţarea prin acţiune, schimburile de experienţă şi de rol), împreună cu beneficiarii învăţământului profesional şi tehnic.