Lansare proiect româno-bulgar pentru copii și tineri: Redescoperim copilăria!

Loading

sigla-atosAsociația Tinerilor Olteni Solidari
Săcelu, Gorj | Email: ioan.ssacelu@gmail.com

 

 

Asociația Tinerilor Olteni Solidari și Narodno Citaliste “Nadejda 1871” Oreahovo implementează, în perioada 1 Ianuarie- 1 Noiembrie 2014, proiectul “Resecoperim copilăria”, finanțat de Comisia Europeană, prin Programul Tineret în Acțiune, Acțiunea 1- ”Tineri pentru Europa”, Sub-Acţiunea 1.1 – Schimburi de Tineri.

Multe dintre jocurile tradiționale ale copiilor au devenit amintire
Multe dintre jocurile tradiționale ale copiilor au devenit amintire

Proiectul își propune să abiliteze un grup de 24 de tineri români și bulgari pentru a conserva, valoriza și promova jocurile tradiționale ale copilăriei ca instrument de dezvoltare a tinerei generații, la nivelul a două regiuni din doua țări vecine (Gorj, România și Vratsa, Bulgaria).

Tinerii vor identifica soluții viabile pentru a readuce jocurile copilăriei în atentia copiilor, a părinților și cadrelor didactice, pentru a valorifica potențialul imens al acestora în dezvoltarea armonioasă a tinerilor.

Parteneri și obiective

Partenerii din România ai proiectului sunt: Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Dolj; Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Gorj; Muzeul Olteniei; Muzeul Județean Gorj; Primăria Săcelu; Școala Gimnazialã Sãcelu.
Obiectivele proiectului sunt: Crearea unei baze de date referitoare la jocurile tradiționale ale copilăriei (practicare, semnificație, istoric, rol în dezvoltare și educație) în două zone apropiate – Gorj, România și Vratsa, Bulgaria; Evaluarea potențialului de valorizare a jocurilor tradiționale ale copilăriei ca instrumente de dezvoltare a tinerei generații în două țări europene – România și Bulgaria; Dezvoltarea la tinerii români și bulgari, a abilităților de relaționare cu persoanele de toate vârstele (copii, tineri, adulți, vârstnici) și de promovare a jocurilor tradiționale ale copilăriei; Consolidarea competențelor dobândindite de tinerii români și bulgari prin realizarea de activități de valorizare a experienței acumulate, implicând ca beneficiari tineri și copii din cele două țări.

Activități

Activitățile principale ale proiectului sunt: Organizarea grupurilor de acțiune român și bulgar-Cercetare – documentare- Au fost explorate jocurile copilâriei din regiunile participante pentru a fi selectate mai multe jocuri care oferă un potențial ridicat de dezvoltare a practicanților și atractivitate pentru copiii de azi; “REDESCOPERIM COPILÃRIA!” – Activitate de schimb bilateral de tineri, Craiova și Săcelu, iulie 2014- Ateliere de lucru, dezbateri, aplicații practice; Vizitarea de obiective culturale relevante pentru tema proiectului, în Craiova, Săcelu, Novaci, Polovragi, Târgu Jiu; Activități culturale și de socializare; diseminarea rezultatelor.

logo-TIAtia-sigla-simplaProiect finantat de Comisia Europeana prin programul Tineret în acţiune , Acţiunea 1 – Tineri pentru Europa, Sub-Acţiunea 1.1 – Schimburi de Tineri. Aceasta publicatie reflectă doar vederile autorului, iar Comisia nu poate fi facuta responsabila pentru utilizarea informatiei pe care o contine.