Istoricul aşezământului spitalicesc din Căpreni

Loading

În ciuda aparenţelor şi orice s-ar spune, puţine sunt situaţiile în care omul de la ţară ar dori să fie la oraş. Prima şi principala situaţie este creată de boală, a doua de naştere, altele nemaiavând relevanţă deosebită. În aceste situaţii, omul aflat într-un sat aşezat pe malul unui pârâu, afluent al Amaradiei de exemplu, ar dori să se afle undeva ,,la oraş ” unde sunt doctori mulţi şi învăţaţi, cunoscători în toate ale corpului şi, de ce nu, ale sufletului omenesc, pentru a-şi afla alinarea. Acesta a fost visul cetăţenilor din comuna Căpreni, Hurezani, Stoina, Ştejari de sute de ani, de la apariţia târgurilor Craiovei, Jiului şi Cărbuneştilor.
Autoritățile locale din Căpreni au reușit să renoveze unicul spital din zonă și să-l păstreze pe linia de plutire
Autoritățile locale din Căpreni au reușit să renoveze unicul spital din zonă și să-l păstreze pe linia de plutire
Acest vis a început să devină realitate prin 1956-1957 în comuna Căpreni, când, datorită conjucturii social-istorice şi economice, sub oblăduirea Direcţiei Sanitar-Teritoriale şi a Spitalului din Tg-Cărbuneşti, cu sprijinul masiv şi voluntar al cetaţenilor din Căpreni, vechea reşedinţă a proprietarului Dumitru Petrovici Căpreanu a fost recondiţionată. Impozanta clădire, parter+etaj, se află în mijlocul unui mic parc cu arbori ornamentali, de acum seculari. În perioada amintită, primar era Matei Dumitru. Pe linie de sănătate, a preluat problemele tânăra, pe atunci stagiară, dr. Ştefania Popa. De proplemele de intendenţă a răspuns Constantin Vlăduţ. Activitatea a început cu 30 de paturi, administrator fiind Ion Stoica. Personalul a crescut apoi prin venirea soţilor Tomescu, el pe funcţia de contabil iar soția sa Olimpia, cadru sanitar, ambii rămânând aici pînă la pensionare, Olimpia Tomescu fiind primul asistent şef al secţiei. De un deosebit sprijin moral s-a bucurat înfiinţarea acestei unităţi din partea profesor universitar Petre Firu, fiu al acestei comune.

Primii doctori

Ca mai peste tot în ţară şi prin spitalul nostru s-au perindat o serie de medici, unii dintre ei poate numai pe statul de plată, dar câteva nume au rămas puternic întipărite în inimile şi memoria cetăţenilor din cele 4 comune numite mai sus. Sunt nume care nu au nevoie de alte explicaţii cum ar fi : Dr. Spătaru, Dobroiu Titu, Roşca Gheorghe, Elena-Dinu Constantinescu, Tătian Teică, ultimul fiind şi director al Serviciului de Ambulanţă timp de 30 de ani. Anul 1975 a fost o dată fastă pentru spitalul şi cetăţenii din această zonă, prin venirea în această unitate a ambiţioasei absolvente bucureştene dr. Monica Stavilă, originară din nordul Maramureşului . Sub deviza nepronunţată ,, DISCIPLINĂ, COMPETENŢĂ, PROMPTITUDINE ’’, dar simţită de personal şi bolnavi, activitatea spitalului nu părea condusă de o delicată şi mignionă d-ră. În curând ea a primit numele respectabilei familii Ilinca din Stoina, spre liniştea celor care se temeau că şi ea va pleca. Când se credea că totul va merge liniar, vine şi seara zile de 4 marie 1977, cu urmările cutremurului pe care vechea clădire a spitalului le simte din plin. Spitalula fost găzduit de localul şcolii din centrul comunei pînă în 1981. Între timp, la vechiul sediu, începe construirea unui nou local cu 2 niveluri, care este gata prin 1987. Noul local a gazduit farmacia, circa veterinară, pe unii medici stagiari , cabinetul stomatologic şi chiar sediile unor partide politice. Legăturile dintre comuna Căpreni şi Tg-Cărbuneşti au căpătat maxime dimensiuni în perioada cât oraşul, de acum, a fost reşedinţă de raion până la înfiinţarea judeţelor .

Pledoarie

În virtutea celor menţionate şi nu numai, pledăm cu căldură pentru menţinerea în continuare a secţiei externe Căpreni a Spitalului orăşenesc de Urgenţă (singurul spital orăşenesc de urgenţă din ţară), deoarece prezenţa ei în zona Amaradia acoperă o largă cerere de asistenţă medicală, pe care numai întărirea în continuare a acestei secţii o poate satisface. Ştim că Sistemul Sanitar Românesc trece prin serioase greutăţi, dar sperăm că noile condiţii legislative pe plan economic, vor face să apară şi sprijinul pentru menţinerea acestei secţii, sprijin de altfel acordat de Consiliul Local al comunei Căpreni, implicit al Primăriei şi primariliu Emil Cătănoiu, prin modernizarea cladirii cu fonduri locale. Azi, la aniversarea celor 120 de ani de existenţă a Spitalului Tg-Cărbuneşti, secţia externe din Căpreni funcţionează cu un număr de 15 paturi (10 acuţi şi 5 cronici) şi cu un număr de 9 salariaţi după cum urmează : dr. Monica Ilinca, șef de secţie, asistent şef Carla Burtea, as. Dalia Mitrache, as. Mariana Dogaru, as. Gabriela Gogârlă, as. Camelia Găletan – cadre medicale. Cadre auxiliare : bucătar Ştefan Stănculeasa, spălătoreasă Georgeta Căpăţână şi infirmieră Leontina Constantinescu.

Vechea gardă

Din respect pentru meserie şi pentru colegii mei, TREBUIE să-i amintesc şi pe cei care au fost salariaţii acestei secţii, unii dintre ei nemaifiind printre noi: Dumitru Bunu fost asistent şef- pensionar, Verona Stănculeasa fost asistent – pensionară , Cornel Dogaru fost asistent- pensionar, Georgeta Dumitrescu fost asistent- pensionară, cadre sanitare dar şi foşti şoferi de ambulanţă: Ion Balea- decedat; Gheorghe Cîrjan- decedat; Dumitru Smărăndoiu; cadre auxiliare: Rodica Trâncă, infirmieră- pensionată, Ionica Udrea- pensionată, Maria Balea, spălătoreasă- pensionată, Anişoara Gel, bucătăreasă- pensionară, Dumitru Dogaru, magazioner- pensionat. Acest mic grup de salariaţi, sub îndrumarea prestigiosului corp medical al centenarului spital din Cărbuneşti ( Manager Dr. Tîrziu Constantin, Director medical Dr. Buşu Dumitru, director economic Chiriac Felicia), îşi va îndeplini exemplar sarcinile de serviciu în continuare, iar cu ocazia celor 120 de ani împliniţi îi dorim din inimă „La mulţi ani plini de succese, prestigiu şi respect!”
Şi, nu uitaţi : Sănătatea nu este totul, dar „TOTUL FĂRĂ SĂNĂTATE E NIMIC”. Au spus-o alţii….!

As. Şef al CSR Căpreni
Carla Burtea