Învăţământul în judeţul Gorj în anii 1911-1912

Învăţământul din judeţul Gorj în anii 1911-1912 îl regăsim, în continuarea celor prezentate în numărul anterior, în lucrarea aflată la biblioteca din cadrul Serviciului Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale, intitulată „EXPUNEREA SITUAŢIUNEI JUDEŢULUI GORJ PE ANUL 1911-1912”, prezentată Consiliului General Judeţean la deschiderea sesiunii ordinare din 15 octombrie 1912.

În multe localități din Gorj se găseau școli ca cea din imagine
În multe localități din Gorj se găseau școli ca cea din imagine

Componenţa corpului didactic, activitatea şi progresele realizate sub raportul învăţământului primar, date furnizate de către Revizorul Şcolar al Judeţului, sunt prezentate astfel:

Învăţământul primar

În Târgu Jiu existau trei şcoli primare dintre care două de băieţi şi una de fete, cu 12 institutori titulari: 4 bărbaţi şi 8 femei. Numărul copiilor de şcoală din Târgu Jiu, conform recensământului, a fost de 290 de băieţi şi 205 fete, în total 495. Au fost înscrişi în toate şcolile urbane 580 de elevi, dintre care 365 băieţi şi 215 fete. Numărul celor înscrişi era mai mare decât cel rezultat din recensământ, deoarece veneau să urmeze cursurile urbane şi copiii din satele vecine.
Au urmat cursurile, aproape în mod frecvent, în tot cursul anului, 560 de elevi, dintre care 360 băieţi şi 200 fete. Cursul primar urban a fost absolvit de141 de elevi. Cursurile pentru adulţi, în anul la care facem referire, nu s-au ţinut.
Corpul didactic urban a ţinut 8 conferinţe lunare şi 4 serbări şcolare bine organizate cu recitări, cuvântări ocazionale, piese de teatru şi coruri muzicale.
Fiecare dintre cele trei şcoli urbane aveau casă de economie şcolară, depunători fiind elevii.
Şcolile, în urma controalelor efectuate, rezultatele au fost mulţumitoare.

Învăţământul rural

Numărul şcolilor rurale a fost de 157, dintre acestea 153 erau mixte iar 4 de tip urban. La aceste şcoli au funcţionat 222 de învăţători: 17 învăţători avansaţi pe loc, 173 titulari şi 32 suplinitori.
Localurile pentru şcoli erau în număr de 157, dintre care 134 proprii şi 23 închiriate. În 44 de comune din judeţ au fost construite localuri noi de şcoală, dintre care 39 cu 2 săli şi 5 cu 3 săli igienice.
Numărul total al elevilor, după recensământul întocmit, era de 28972, respectiv 14979 băieţi şi 13993 fete. Dintre aceştia, 15523 de copii au fost înscrişi în şcoală, dintre care 11144 băieţi şi 4379 fete. Au urmat cursurile frecvent 12852 de elevi, dintre care 9815 băieţi şi 3037 fete. Au absolvit cursul primar 1557 de elevi, rămânând repetenţi 218 din toate şcolile din judeţ.
Bibliotecile şcolare erau în 29 de comune, fiind cercetate mai mult de şcolari. Lucrul manual a fost practicat la toate şcolile din judeţ, distingându-se prin împletituri de paie, de nuiele, în rafie, în aţă, facere de perii, linguri, rame etc.
Grădinile şcolare erau în număr de 11 şi erau cultivate de învăţători cu mare grijă, servind astfel exemplu sătenilor săi.
În acest an şcolar 1911-1912, au avut loc în judeţ 5 serbări şcolare şi anume Petreştii de Sus, Runcu, Piscoiu, Negoeşti şi Fărcăşeşti – Valea cu Apă. Banii strânşi de la aceste serbări au fost întrebuinţaţi în mare parte la cumpărarea de „lanterne magice” pentru şcoli şi conferinţe lunare, pentru sporirea fondurilor destinate pentru mobilier nou sau construirea de localuri noi de şcoală.

Gimnaziu și școlile profesionale

Elevii înscrişi la gimnaziu în anul şcolar 1911-1912 au fost 217, din care au fost retraşi 11, au promovat 170, au rămas repetenţi 33, eliminaţi 3, morţi 1 şi cu diplomă au absolvit 20.
La Şcoala Profesională de Fete numărul elevelor era de 85, dintre acestea s-au retras 3, au promovat 71, au rămas repetente 11, absolvente 6, două la croitorie şi patru la rufărie.
La Şcoala de Ceramică, în cursul anului şcolar 1911-1912 numărul elevilor înscrişi a fost de 11, au promovat 9, s-au retras 2 şi au absolvit 7.La Şcoala de Meserii din comuna Novaci numărul elevilor înscrişi a fost 43, au promovat 28, au absolvit 13, repetenţi 1 şi a părăsit şcoala 1.
În afară de aceste şcoli, se mai găsea o şcoală de meserii în comuna Vădeni iar în Târgu Jiu o şcoală de cântăreţi care se întreţinea din fondurile sale proprii, în urma cotizaţiei lunare a elevilor. Judeţul a venit în ajutorarea acestor şcoli cu 500 de lei anual pentru plata chiriei.


Cristina Vasiloiu