Proiect pe mediu la Liceul Baia de Fier

 616 total views

Elevii au fost atrași în activitățile de protecție a mediului
Elevii au fost atrași în activitățile de protecție a mediului

Elevii clasei a IV- a  în colaborare cu elevi din ciclul primar şi gimnazial de la Liceul Tehnologic Baia de Fier au desfăşurat în cadrul  programului  „RoRec-Patrula de reciclare”,un proiect tematic ”RECICLEAZĂ ŞI SALVEAZĂ PĂMÂNTUL!”,având ca obiectiv îmbogăţirea bagajului de cunoştinţe despre educaţia ecologică şi comportament etic.

În luptă cu deşeurile

Patrula de reciclare este un proiect realizat de Asociaţia Română pentru Reciclare – RoRec în parteneriat cu Primăriile şi/sau Inspectoratele Şcolare Judeţene din județele în care Primăriile şi Asociaţia RoRec colaborează, prin implementarea de campanii de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (DEEE) şi în vederea creării unei infrastructuri coerente de colectare a acestui tip de deşeuri. Patrula de reciclare se desfăşoară sub forma unui program educaţional de protecţie a mediului, centrat pe colectarea şi reciclarea DEEE în unităţile de învăţământ, pentru a contribui la atingerea obiectivelor cantitative impuse de normele europene, anume de 4 kilograme/locuitor anual.
Prin activităţile desfăşurate s-a urmărit ca elevii să-şi însuşească informaţii despre ecologizare,să colecteze cât mai multe deşeuri de echipamente electrice şi electronice şi să popularizeze proiectul atât in şcoală cât şi în localitate.
Prof. Roxana Valentina Dungan