Inedită lecţie de istorie la Băleşti

Loading

Septembrie-şi cerne peste fir de iarbă verde primele frunze-ngălbenite ale toamnei. La Şcoala Gimnazială „Antonie Mogoş” din Băleşti-Ceauru este sărbătoare. Sala de clasă s-a mutat pentru câteva ore sub bolta verde a nucilor din curtea şcolii. Sunt „Zilele comunei”, prilej de comemorare a eroilor locului căzuţi la datorie pentru întregirea şi apărarea patriei, pentru libertatea şi integritatea românilor. Au venit aici elevi şi profesori, cetăţeni ai comunei, autorităţi locale, istorici, militari, scriitori, oameni de artă şi cultură, personalităţi de seamă ale Judeţului Gorj, în sfântă zi de sărbătoare creştină – Naşterea Maicii Domnului.dsc00016

Evenimentul evocator, subscris paletei acţiunilor culturale şi educative desfăşurate sub genericul „Zilele Comunei Băleşti”, pentru care primarul comunei – domnul Mădălin Ungureanu – a investit multă iniţiativă, dăruire şi credinţă, are menirea să readucă în memoria prezentului jertfa eroilor întru libertate, dreptate şi binele tuturor, să reconfirme trecutul întru zidirea trainică a viitorului, să trezească dorinţa de reîntoarcere spre istorie în folosul actualităţii, pentru redefinirea sentimentului autentic de patriotism, întărirea coeziunii sociale prin atitudini pozitive şi un comportament civic constructiv.

Idei relevante privitoare la eroismul cotidian transpus în fapte şi acţiuni destinate civismului înnobilator şi dătător de speranţă pentru cetăţean şi comunitate, despre rolul istoriei în formarea unui profil de personalitate care să susţină armonia dsc00025relaţiilor interumane şi dezvoltarea socială, au capacitat atenţia elevilor prezenţi la această lecţie inedită de istorie şi educaţie comunitară, ele fiind expuse de profesori de elită ai şcolii gorjene – istoricii Gheorghe Nichifor, director al Colegiului Naţional „Ecaterina Teodoroiu” din Târgu-Jiu şi preşedinte al Filialei Gorj a Societăţii de Ştiinţe Istorice din România, şi Cornel Şomâcu, director al Şcolii Gimnaziale „Antonie Mogoş” din Băleşti-Ceauru.

Dan Cismaşu, scriitor, fiu al locului şi specialist în cadrul Filialei Gorj a Arhivelor Statului, a prezentat cu acest prilej auditoriului lista completă a eroilor din satele componente ale comunei care s-au jertfit pe câmpurile de luptă din primul război mondial – războiul de reîntregire a neamului românesc – reuşind să clarifice, prin amănuntele care lipsesc din manualele şcolare, noţiunile de „eroism” şi „erou dispărut”, întâlnite adesea pe statui, monumente funerare sau plăci comemorative.

Ion Hobeanu, un alt specialist în cadrul Filialei Gorj a Arhivelor Statului, a prezentat în discursul domniei sale, date şi aspecte foarte interesante din lupta gorjenilor pe câmpurile de bătălie ale primului război mondial, relevând faptul că în această conflagraţie Gorjul a avut cel mai mare număr de oşteni morţi, dovedit prin cei 10 000 de urmaşi ai acestora, aflaţi în documentele care prevăd azi acordarea unor drepturi sociale de „urmaş de erou căzut în război”.

La Băleşti au fost prezenţi şi reprezentanţii Asociaţiei Cultul Eroilor „Regina Maria”, Walter Loga şi  Gheorghe Bușe, care au venit în fadsc00013ţa elevilor, profesorilor şi cetăţenilor cu crâmpeie grăitoare de adevărat patriotism şi educaţie patriotică rezultate din activităţile prin care asociaţia se implică în viaţa socială şi în educaţie, în baza unor parteneriate cu unităţile de învăţământ şi autorităţile locale.

Sărbătoarea comemorativă de la Băleşti s-a încheiat cu un ceremonial de depunere a coroanelor de flori la Monumentul Eroilor amplasat în incinta bisericii din localitate. Această frumoasă „lecţie de istorie” rămâne în conştiinţa participanţilor ca un model pozitiv de acţiune comunitară, într-o societate aflată încă în furtuna căutării de principii şi valori care să o situeze pe un loc demn al ascensiunii spre lumea civilizată a Europei.