In Memoriam, Alexandru Ştefulescu

Loading

Marele istoric al Gorjului, Alexandru Ştefulescu, de numele căruia se leagă înfiinţarea primului muzeu de istorie din Gorj, zeci de cărţi, sute de studii şi mii de articole despre trecutul şi istoria judeţului de pe Jiul de Sus, era bine cunoscut de contemporanii săi, cel puţin de gorjeni şi de oamenii de ştiinţă din ţară. Lucrările ce le-a semnat de-a lungul a peste un sfert de veac, celelalte activităţi desfăşurate pe tărâmul culturii şi învăţământului au contribuit la creşterea prestigiului său.

Istoricii gorjeni au sărbătorit pe marele dascăl,  istoric si scriitor Alexandru Stefulescu
Istoricii gorjeni au sărbătorit pe marele dascăl, istoric si scriitor Alexandru Stefulescu

„Elogiul faţă de Ştefulescu – aşa cum mărturisea prof. dr. Gheorghe Nichifor, Preşedintele Filialei Gorj a Societăţii de Ştiinţe Istorice din România – l-au exprimat prietenii apropiaţi, cunoscuţii, publiciştii şi ceilalţi oameni de cultură, între care, în primul rând, istoricii. Unii au făcut-o elaborat şi expresiv, alţii în treacăt, cu toţii, însă, au promovat ideea unei personalităţi excepţionale, a unui erudit, dispus să-şi petreacă cea mai mare parte a vieţii în slujba ştiinţei, a şcolii şi culturii.”
La un secol de la trecerea istoricului gorjean în nefiinţă, Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” din Târgu-Jiu a găzduit miercuri, 13 octombrie 2010, simpozionul intitulat IN MEMORIAM – ALEXANDRU ŞTEFULESCU.  Organizatorii acestui eveniment au fost: Asociaţia Cercetătorilor şi Autorilor de Carte Documentară şi Ştiinţifică din Gorj şi Societatea de Ştiinţe Istorice din România – Filiala Gorj.
Au susţinut comunicări: prof. dr. Gheorghe Nichifor, prof. dr. Ion Mocioi, Dan Neguleasa, Alexandru Doru Şerban, Vasile Marinoiu, Nelu Vasile ş.a. fiind prezenţi la eveniment cercetători, istorici, oameni de cultură din Gorj, elevi şi mulţi alţi iubitori ai istoriei.
Bun cunoscător al vieţii şi operei lui Alexandru Ştefulescu, istoricul Gheorghe Nichifor, de altfel autor al lucrării „Alexandru Ştefulescu – un destin în slujba istoriei”, apărută la Editura „Scrisul Românesc” din Craiova, în anul 2007, remarca faptul că „istoriografia gorjeană a fost dominată de creaţia lui Alexandru Ştefulescu, cercetător prolific, a cărui operă, timp de peste un secol, nu a putut fi depăşită, nici măcar egalată. Spirit erudit, capabil de însemnate eforturi intelectuale, el se înscrie în contextul generaţiei sale, de propăşire şi progres cultural ale neamului românesc. Problematica abordată de scrierile sale exprimă realism şi supleţe ştiinţifică, precum şi dorinţa de a deschide drumuri noi în cercetarea istorică locală. Cu limitele inerente, pe care noi le-am marcat atunci când le-am sesizat, generate de epoca pe care o parcurge sau izvorâte din propria sa concepţie, lucrările lui Ştefulescu rămân bunuri spirituale ce reclamă studiu şi aprofundare.”
Nu putem încheia aceste rânduri, fără a felicita iniţiativa Asociaţiei Cercetătorilor şi Autorilor de Carte Documentară şi Ştiinţifică din Gorj, Societatea de Ştiinţe Istorice din România – Filiala Gorj şi Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” din Târgu-Jiu, de a omagia personalitatea lui Alexandru Ştefulescu, memorabile rămânând şi astăzi cuvintele scrise de marele savant Nicolae Iorga, la câteva săptămâni de la dispariţia istoricului gorjean: „Acum două săptămâni – scria el – câţiva prieteni petreceau la mormânt pe institutorul Alexandru Ştefulescu, din Târgul-Jiului. Pe lângă dânşii se adauseseră învăţătorii gorjeni care-şi aduceau aminte ce bun revizor, cu tragere de inimă pentru nevoile lor, fusese, pe vremuri, răposatul. Nici o foaie din Bucureşti n-a pomenit cuvântări funebre ce s-ar fi rostit la această îngropare. Şi nici n-ar fi fost nevoie, căci doar cine era să ştie între oamenii care se preocupă doar de talentele pe care le admiră şi de scandalurile pe care le iartă, de politica de azi şi de protagoniştii pe care-i târăşte în vâltoarea ei, cine era să ştie de acest modest om de muncă.”

One Comment on “In Memoriam, Alexandru Ştefulescu”

Comments are closed.