Hotărâri de consiliu Negomir, iunie 2021

Loading

ROMÂNIA                                                                                                                                                                      

JUDEŢUL  GORJ                                                                                         

COMUNA NEGOMIR                                                                        

CONSILIUL LOCAL                                                                       

            HOTĂRÂREA  Nr. 27

privind  aprobarea  Nomenclatorului stradal al comunei  Negomir,  judetul Gorj

             Consiliul Local al  comunei Negomir,  Judetul Gorj.

   Având în vedere :

             – Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre inițiat.

             – Referatul de aprobare al primarului la proiectul de hotărâre.

             – Avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei Negomir, judetul Gorj.

             – În temeiul prevederilor  Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată.

             În temeiul drepturilor conferite prin art.136, alin.(1), art.139  alin. (3) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

                  H O T ĂR Ă Ș T E :

             Art.1. Se aprobă  nomenclatorul stradal al comunei  Negomir și a satelor aparținătoare așa cum a fost înscris în R.E.N.N.S. conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

             Art.2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de  compartimentele  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Negomir.

             Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Primarului comunei Negomir, compartimentelor, Instituției Prefectului judetului Gorj și   se va afișa la sediul Primăriei.

              Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Negomir în ședința

              ordinară  din  30 iunie  2021 , cu un număr de  13  voturi pentru, un număr de 0       

              voturi împotrivă, un număr de 0  abţineri, din totalul de  13  consilieri în  funcție

              și  13  prezenți la ședință.

                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                 CONSILIER                                                   CONTRASEMNEAZĂ              

                                                                                                          SECRETAR GENERAL                                                   

                             DORU CORÎCI                                                  JR. VALENTINA CAUC

Ex.4

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                                                                                         ANEXA NR. 1

                                                                                         la H.C.L. NR. 27 din 30.06.2021

SATUL NUCETU

NR.CRT.TIP ARTERĂDENUMIRENUMERE CU SOȚ (PARTEA DREAPTĂ)NUMERE FĂRĂ SOȚ (PARTEA STÂNGĂ)OBSERVAȚII
1stradăPrincipală2-168, 54A, 56A, 152A1-167D.J. 674B
2stradăStrâmba2-101D.s. 83
3stradăFântânii2-14D.s. 81
4stradăNufărului2-61-3D.s. 80
5stradăTrestiei1D.s. 85

SATUL CONDEIEȘTI

NR.CRT.TIP ARTERĂDENUMIRENUMERE CU SOȚ (PARTEA DREAPTĂ)NUMERE FĂRĂ SOȚ (PARTEA STÂNGĂ)OBSERVAȚII
1stradăPrincipală2-158, 94A, 98A, 116A1-183D.J. 674B
2stradăSălcioarei2-4D.s. 74
3stradăCișmelei21D.s. 73

SATUL RACI

NR.CRT.TIP ARTERĂDENUMIRENUMERE CU SOȚ (PARTEA DREAPTĂ)NUMERE FĂRĂ SOȚ (PARTEA STÂNGĂ)OBSERVAȚII
1stradăPorumbelului2-61D.s.75, D.c. 70
2stradăMărgăritarului2-121-11D.s.75
3stradăBrândușei2-281-79D.c. 70, D.s. 78
4stradăViorelelor2-61-7D.s.76
5stradăMirajului2-101-5D.s. 77
6stradăMurelor1-7D.s. 70

SATUL VALEA RACILOR

NR.CRT.TIP ARTERĂDENUMIRENUMERE CU SOȚ (PARTEA DREAPTĂ)NUMERE FĂRĂ SOȚ (PARTEA STÂNGĂ)OBSERVAȚII
1stradăValea Racilor2-481-23D.c. 69
2stradăValea Mică1-5D.s. 68
3stradăCornetului21Stradă laterală drumului D.c. 69
4stradăMușcatei2Stradă laterală drumului D.c. 69
5stradăMărului21Stradă laterală D.c. 69

SATUL PALTINU

NR.CRT.TIP ARTERĂDENUMIRENUMERE CU SOȚ (PARTEA DREAPTĂ)NUMERE FĂRĂ SOȚ (PARTEA STÂNGĂ)OBSERVAȚII
1stradăPrincipală2-421-19D.J. 674B
2stradăPaltinului2-541-67D.c. 71
3stradăPăltiniș2-121-3D.s. 60, Drumul înregistrat cu nr. cad. 38223, D.v. 55
4stradăMărgineni2-181-3D.s. 60
5stradăTrestiei21Stradă laterală drumului D.s. 60
6stradăFântâna Mare2-61-9D.v. 58
7stradăLămâiței2-41Stradă laterală drumului D.c. 71
8stradăValea Poenii21D.s. 66

SATUL ORZU

NR.CRT.TIP ARTERĂDENUMIRENUMERE CU SOȚ (PARTEA DREAPTĂ)NUMERE FĂRĂ SOȚ (PARTEA STÂNGĂ)OBSERVAȚII
1stradăPrincipală2-301-41D.J. 674B
2stradăDorului2-8D.s. 56, D.v. 55
3stradăȘcoala2-181-17D.s. 53
4stradăAmurgului2-81D.v. 54
5stradăColnic21-7D.s. 54
6stradăDeal2-6D.s. 51
7stradăDealul Viilor2Stradă laterală drumului D.s. 51
8stradăRăducanu2-221-25D.s. 48
9stradăFagului2Stradă laterală drumului D.s. 48

SATUL ARTANU

NR.CRT.TIP ARTERĂDENUMIRENUMERE CU SOȚ (PARTEA DREAPTĂ)NUMERE FĂRĂ SOȚ (PARTEA STÂNGĂ)OBSERVAȚII
1stradăPrincipală2-184, 70A, 112/A1-151, 153A, 155-181D.J. 674B
2stradăValea Casei2-201-25D.s. 48
3stradăValea Bisericii21-5D.s. 49
4stradăTrandafirilor2-561-35D.e. 46
5stradăCotu Văii2-61-3D.s. 47
6stradăValea Morii2-82, 26A, 54A1-47D.s. 45
7stradăArțarului21D.s. 45

SATUL URSOAIA

NR.CRT.TIP ARTERĂDENUMIRENUMERE CU SOȚ (PARTEA DREAPTĂ)NUMERE FĂRĂ SOȚ (PARTEA STÂNGĂ)OBSERVAȚII
1stradăPrincipală2-1541-119D.J. 674B
2stradăFlorilor2-281-25D.s. 40, D.s. 41,   D.s. 38
3stradăZorile2-61-13D.s. 43, D.v. 29
4stradăViișoara1-11D.v. 29, D.s. 43
5stradăBraniștei2-41D.s. 42
6stradăSalcâmilor2-141D.s. 41, D.s. 35
7stradăGarofiței2-61-3D.s. 35, D.s. 37
8stradăPrimăverii2-81-13D.s. 39
9stradăNarciselor2-61-9D.s. 35
10stradăLiliacului2-121-13D.s. 36
11stradăIasomiei2-121-9D.v. 27
12stradăȘcolii21-3D.s. 29
13stradăArmoniei1-3D.s. 29
14stradăPopeștilor21D.s. 28
15stradăMacului2-341-19D.s. 24
16stradăCastanilor2-4D.s. 25
17stradăNucilor2-41-3D.s. 26
18stradăIzlazului2-41-3D.s. 23
19stradăPădurii2-42D.s. 22
20stradăPrimăriei2-181-9 D.s. 20, D.v. 18
21stradăFreziilor1-5Strada se află pe imobilul din domeniul public cu nr. cad. 35268
22stradăPajiștei2-121-5D.v. 17
23stradăCăpșunilor21-3D.c. 67
24stradăRozelor2-6D.s. 33
25stradăCraiului2-8D.s. 30

SATUL NEGOMIR

NR.CRT.TIP ARTERĂDENUMIRENUMERE CU SOȚ (PARTEA DREAPTĂ)NUMERE FĂRĂ SOȚ (PARTEA STÂNGĂ)OBSERVAȚII
1stradăPrincipală2-2721-227D.J. 674B
2stradăRomaniței2-141-13D.s. 19
3stradăCrucerilor1-3D.v. 16
4stradăValea Pietrei2-6Drumurile înregistrate cu nr. cad. 37174, 37169 și drumulD.s. 18
5stradăRotarilor2-41Drumul înregistrat cu nr. cad. 37169
6stradăCimitirului2D.v. 15
7stradăBelgun1-9D.s. 16
8stradăValea Lupului21D.v. 11
9stradăMonumentul Eroilor2-81-9Drumul înregistrat cu nr. cad. 35619
10stradăIzvorul Rece21-3D.s. 14
11stradăVelicari21-3D.s. 13
12stradăBiserica Sfântul Nicolae2-61-3D.c. 77, D.s. 12, D.v. 6
13stradăCalea Fântânii2-61D.s. 12
14stradăDumbrava Mică2D.c. 77
15stradăConacului1D.s. 10

                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                 CONSILIER                                                   CONTRASEMNEAZĂ              

                                                                                                          SECRETAR GENERAL                                                   

                             DORU CORÎCI                                                  JR. VALENTINA CAUC

                                                                                                         ANEXA NR. 1

                                                                                         la H.C.L. NR. 27 din 30.06.2021

SATUL NUCETU

NR.CRT.TIP ARTERĂDENUMIRENUMERE CU SOȚ (PARTEA DREAPTĂ)NUMERE FĂRĂ SOȚ (PARTEA STÂNGĂ)OBSERVAȚII
1stradăPrincipală2-168, 54A, 56A, 152A1-167D.J. 674B
2stradăStrâmba2-101D.s. 83
3stradăFântânii2-14D.s. 81
4stradăNufărului2-61-3D.s. 80
5stradăTrestiei1D.s. 85

SATUL CONDEIEȘTI

NR.CRT.TIP ARTERĂDENUMIRENUMERE CU SOȚ (PARTEA DREAPTĂ)NUMERE FĂRĂ SOȚ (PARTEA STÂNGĂ)OBSERVAȚII
1stradăPrincipală2-158, 94A, 98A, 116A1-183D.J. 674B
2stradăSălcioarei2-4Drum acces
3stradăCișmelei21Drum acces

SATUL RACI

NR.CRT.TIP ARTERĂDENUMIRENUMERE CU SOȚ (PARTEA DREAPTĂ)NUMERE FĂRĂ SOȚ (PARTEA STÂNGĂ)OBSERVAȚII
1stradăPorumbelului2-61D.s.75 , D.c. 70
2stradăMărgăritarului2-121-11D.s.75
3stradăBrândușei2-281-79D.c. 70, D.s. 78
4stradăViorelelor2-61-7D.s.76
5stradăMirajului2-101-5D.s. 77
6stradăMurelor1-7D.s. 70

SATUL VALEA RACILOR

NR.CRT.TIP ARTERĂDENUMIRENUMERE CU SOȚ (PARTEA DREAPTĂ)NUMERE FĂRĂ SOȚ (PARTEA STÂNGĂ)OBSERVAȚII
1stradăValea Racilor2-481-23D.c. 69
2stradăValea Mică1-5D.s. 68
3stradăCornetului21Drum acces
4stradăMușcatei2Drum acces
5stradăMărului21Drum acces

SATUL PALTINU

NR.CRT.TIP ARTERĂDENUMIRENUMERE CU SOȚ (PARTEA DREAPTĂ)NUMERE FĂRĂ SOȚ (PARTEA STÂNGĂ)OBSERVAȚII
1stradăPrincipală2-421-19D.J. 674B
2stradăPaltinului2-541-67D.c. 71
3stradăPăltiniș2-121-3D.e. 158, D.v. 58
4stradăMărgineni2-181-3D.e. 158
5stradăTrestiei21Drum acces
6stradăFântâna Mare2-61-9D.e. 318
7stradăLămâiței2-41Drum acces
8stradăValea Poenii21D.e. 8361

SATUL ORZU

NR.CRT.TIP ARTERĂDENUMIRENUMERE CU SOȚ (PARTEA DREAPTĂ)NUMERE FĂRĂ SOȚ (PARTEA STÂNGĂ)OBSERVAȚII
1stradăPrincipală2-301-41D.J. 674B
2stradăDorului2-8D.s. 56, D.v. 55
3stradăȘcoala2-181-17D.s. 53
4stradăAmurgului2-81D.v. 54
5stradăColnic21-7D.s. 54
6stradăDeal2-6D.s. 51
7stradăDealul Viilor2Drum acces
8stradăRăducanu2-221-25D.s. 48
9stradăFagului2D.e. 4548

SATUL ARTANU

NR.CRT.TIP ARTERĂDENUMIRENUMERE CU SOȚ (PARTEA DREAPTĂ)NUMERE FĂRĂ SOȚ (PARTEA STÂNGĂ)OBSERVAȚII
1stradăPrincipală2-184, 70A, 112/A1-151, 153A, 155-181D.J. 674B
2stradăValea Casei2-201-25D.s. 48
3stradăValea Bisericii21-5D.s. 49
4stradăTrandafirilor2-561-35D.e. 46
5stradăCotu Văii2-61-3D.s. 47
6stradăValea Morii2-82, 26A, 54A1-47D.s. 45
7stradăArțarului21D.s. 45

SATUL URSOAIA

NR.CRT.TIP ARTERĂDENUMIRENUMERE CU SOȚ (PARTEA DREAPTĂ)NUMERE FĂRĂ SOȚ (PARTEA STÂNGĂ)OBSERVAȚII
1stradăPrincipală2-1541-119D.J. 674B
2stradăFlorilor2-281-25   D.s. 40, D.s. 41, D.s. 38
3stradăZorile2-61-13   D.s. 43, D.v. 29
4stradăViișoara1-11    D.v. 29, D.s. 43
5stradăBraniștei2-41D.s. 42
6stradăSalcâmilor2-141   D.s. 41, D.s. 35
7stradăGarofiței2-61-3   D.s. 35, D.s. 37
8stradăPrimăverii2-81-13D.s. 39
9stradăNarciselor2-61-9D.s. 35
10stradăLiliacului2-121-13D.s. 36
11stradăIasomiei2-121-9D.v. 27
12stradăȘcolii21-3D.s. 29
13stradăArmoniei1-3D.s. 29
14stradăPopeștilor21D.s. 28
15stradăMacului2-341-19D.s. 24
16stradăCastanilor2-4D.s. 25
17stradăNucilor2-41-3D.s. 26
18stradăIzlazului2-41-3D.s. 23
19stradăPădurii2-42D.s. 22
20stradăPrimăriei2-181-9D.s. 20, D.v. 18
21stradăFreziilor1-5Drum acces
22stradăPajiștei2-121-5D.v. 17
23stradăCăpșunilor21-3D.c. 67
24stradăRozelor2-6D.s. 33
25stradăCraiului2-8D.s. 30

SATUL NEGOMIR

NR.CRT.TIP ARTERĂDENUMIRENUMERE CU SOȚ (PARTEA DREAPTĂ)NUMERE FĂRĂ SOȚ (PARTEA STÂNGĂ)OBSERVAȚII
1stradăPrincipală2-2721-227D.J. 674B
2stradăRomaniței2-141-13D.s. 19
3stradăCrucerilor1-3Drum acces
4stradăValea Pietrei2-6Nr. cad. 37174, Nr. cad. 37169, D.s. 18
5stradăRotarilor2-41Nr. cad. 37169
6stradăCimitirului2D.v. 15
7stradăBelgun1-9D.s. 16
8stradăValea Lupului21D.v. 11
9stradăMonumentul Eroilor2-81-9D.c. 70
10stradăIzvorul Rece21-3D.s. 14
11stradăVelicari21-3D.s. 13
12stradăBiserica Sfântul Nicolae2-61-3D.c. 77, D.s. 12, D.v. 6
13stradăCalea Fântânii2-61D.s. 12
14stradăDumbrava Mică2D.c. 77
15stradăConacului1D.s. 10

                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                 CONSILIER                                                   CONTRASEMNEAZĂ              

                                                                                                          SECRETAR GENERAL                                                   

                             DORU CORÎCI                                                  JR. VALENTINA CAUC

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ROMÂNIA                                                                                                                                                                      

JUDEŢUL  GORJ                                                                                         

COMUNA NEGOMIR                                                                     

CONSILIUL LOCAL                                                                       

HOTĂRÂREA  NR. 30

    pentru  modificarea și completarea  Hotărârii Consiliului Local nr. 3 din 10 noiembrie 2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei  Negomir , județul Gorj

               Consiliul local al comunei Negomir, județul Gorj.

               Având în vedere:

               – Prevederile Încheierii nr. 2796 din 10 iunie 2021  pronunțată în Dosarul nr.7026/318/2021 a Judecătoriei Târgu – Jiu, județul Gorj, privind validarea mandatului domnului Mitroi Ion, consilier local.

               – Ordinul nr. 415/26.10.2020, emis de Prefectul Județului Gorj privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului local Negomir.

               – Prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local comunei Negomir, județul Gorj, aprobat prin Hotărârea nr. 60/13.12 .2019.

              – Referatul de aprobare al primarului comunei Negomir, județul Gorj.

              – Raportul de specialitate al secretarului general al comunei Negomir, județul Gorj.

              – Prevederilor art.124, 125, 126, 127, 141 și 208 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

               În temeiul  art.139 alin. 1 și art. 196, alin. 1, litera a  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

                                                                  HOTĂRĂȘTE:

              Art. I.  Se aprobă modificarea  și completarea art. 2, lit. b al Hotărârii Consiliului Local nr. 3 din 10 noiembrie 2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei  

Negomir , județul Gorj, care va avea următorul cuprins:

               ,, Art. 2. Comisiile de specialitate ale Consiliului local al comunei Negomir, județul Gorj vor avea următoarea componență:

              b) Comisia II – Învățământ, cultură, culte, sănătate și familie, protecție socială, protecție copii, tineret și sport:

               1. Șurcă Elena, consilier local, ales pe listele P.S.D                      – președinte

               2. Mitroi Ion, consilier local,   ales pe listele P.S.D                       – secretar

               3. Popescu Nicolae – Daniel, consilier local, ales pe listele P.S.D – membru

               4. Papuc Florian , consilier local, ales pe listele U.S.R                  – membru

               5. Lupu Viorel, consilier local ales pe listele P.N.L                       – membru

              Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 3 din 10 noiembrie 2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei  Negomir , județul Gorj, rămân neschimbate.

                Art. III.  (1) Hotărârea se va comunica, prin intermediul secretarului general al comunei, în termenul prevăzut de reglementările legale în vigoare, Instituției Prefectului – Județul Gorj, în scopul exercitării controlului de legalitate și primarului Comunei Negomir,  județul Gorj.

                (2) Hotărârea se va aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul instituției.

              Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Negomir în ședința ordinară  
              din  30 iunie  2021 , cu un număr de  13  voturi pentru, un număr de   0 voturi împotrivă, un
              număr de 0  abţineri, din totalul de  13  consilieri în  funcție și  13  prezenți la ședință.

                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                 CONSILIER                                                   CONTRASEMNEAZĂ              

                                                                                                          SECRETAR GENERAL                                                   

                             DORU CORÎCI                                                  JR. VALENTINA CAUC