HOTĂRÂREA Adunării Generale în ședință extraordinară a Asociația Obștea de Moșneni Aninișeni, Radoșeni, Cărpinișeni, din data de 07.04.2013

Asociația Obștea de Moșneni Aninișeni, Radoșeni, Cărpinișeni | Comuna Crasna | Județul Gorj | Nr. 179/08.04.2013

Potrivit Statutului de funcționare a  Asociației Obștea de Moșneni Aninișeni, Radoșeni, Cărpinișeni, înființată în baza Legii 1/2000, Legii Fondului Funciar 18/1991 și  Legii 169/1997, precum și a Hotărârii de Guvern nr. 997/02.12.1999, conform Art. 18 din OG nr. 96/1998 și Legii 141/1999, a fost convocată Adunarea Generală a membrilor, în ședință extraordinară, la care au fost prezenți un număr de 255 de membri, la a doua convocare, ședința fiind declarată statutară, conform art. 17 alin 3 din statut.
În aceste condiții, Adunarea Generală a Asociației Obștea de Moșneni Aninișeni, Radoșeni, Cărpinișeni, potrivit legii,
HOTĂRĂȘTE
Art. 1 Se aprobă darea de seamă pentru anul 2012, prezentată de președintele Consiliului de Administrație al  Asociația Obștea de Moșneni Aninișeni, Radoșeni, Cărpinișeni, Pîrjol Dumitru.
Art. 2 Se aprobă raportul Comisiei de Cenzori a  Asociația Obștea de Moșneni Aninișeni, Radoșeni, Cărpinișeni și se dă descărcarea de gestiune Consiliului de Administrație pentru anunl financiar 2012.
Art. 3 Se aprobă menținerea Hotărârii Adunării Generale din 16.04.2012, cu privire la anularea sau reziliera contractelor de arendă, concesiune, superficie, vânzare de masă lemnoasă și prestări de servicii, etc.  ce au adus sau aduc prejudicii membrilor  Asociației Obștea de Moșneni Aninișeni, Radoșeni, Cărpinișeni.
Art. 4 Se aprobă continuarea demersurilor în instanță privind contractele de la Art. 3, precum și inițierea de noi acțiuni în instanță pentru recuperarea datoriilor de la persoanele fizice și juridice care nu respectă termenele de plată.
Art. 5 Se aprobă acordarea sumei de 100 lei net/ membru  al asociației, reprezentând dividende pentru anul financiar 2012.
Art. 6 Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2013 al Asociației Obștea de Moșneni Aninișeni, Radoșeni, Cărpinișeni, așa cum a fost propus de Consiliul de Administrație.
Art. 7 Se aprobă ca membrii asociației, sau alte persoane fizice sau juridice care au datorii și/sau litigii față de/cu asociația să nu beneficieze de încheierea de orice fel de contracte cu asociația.
Art. 8 Se aprobă închirierea de terenuri aflate în proprietatea  Asociației Obștea de Moșneni Aninișeni, Radoșeni, Cărpinișeni, către persoane fizice sau juridice.
Art. 9 Se aprobă, prin vot, o comisie pentru organizarea de proceduri legale pentru închirierea de terenuri, în scopul încheierii de contracte în condiții optime, pentru creșterea veniturilor, comisia fiind formată din următorii membrii: Duță Alexie, Gruiescu Vasile, Hașcău Gheorghe, Nițescu Florin, Șchiopoiu Ion, Tiriplica Constantin, Vamvu Dumitru.
Art. 10 Se aprobă închirierea sau arendarea (conform legilor existente) a terenurilor de pășunat libere de litigii sau contracte în derulare, către diverși fermieri sau asociații care îndeplinesc condițiile legale pentru obținerea de subvenții, dacă  Asociația Obștea de Moșneni Aninișeni, Radoșeni, Cărpinișeni nu poate accesa măsurile de sprijin APIA.
Art. 11 Se mandatează președintele Consiliului de Administrație al Asociației Obștea de Moșneni Aninișeni, Radoșeni, Cărpinișeni, Pîrjol Dumitru, să semneze contractele prevăzute la articolele 9 și 10.
Art. 12 Se aprobă alinierea statutului  Asociației Obștea de Moșneni Aninișeni, Radoșeni, Cărpinișeni la legislația în vigoare, apărută în perioada următoare înființării asociației.
Art. 13 Se aprobă completarea Consiliului de Administrație cu doi membri, respectiv pentru satul Radoși Duță Constantin și pentru satul Aniniși Mitoi Cornel.
Președinte
Pîrjol Dumitru
Secretar
Hașcău Gheorghe