Grup Şcolar Industrial Minier Bîlteni

MONOGRAFIA GRUPULUI ŞCOLAR INDUSTRIAL MINIER BÎLTENI

liceu-balteniINFORMAŢII GENERALE
Grupul Şcolar Industrial Minier Bîlteni este situat în Comuna Bîlteni, Judeţul Gorj, are o vechime de peste 40 de ani şi are o arie de influenţă de peste 20 km pătraţi.
Misiunea şcolii este de a oferi oportunităţi de educaţie şi instruire celor aproximativ 2000 de tineri din comună (preşcolari, şcolari, liceeni şi de la Ş.A.M.) si de circa 500 elevi din localităţile învecinate şi de a contribui la dezvoltarea personalităţii, a carierei, sporirea calităţii vieţii, iar azi pentru a-i pregăti să corespundă cerinţelor Uniunii Europene.
PROFILUL ŞCOLII
Şcoala noastră oferă educaţie şi instruire tineretului având ca arie de influenţă comunele Bîlteni, Plopşoru, Fărcăşeşti, Urdari şi oraşul Rovinari .
Profilele sunt : teoretic (matematică – informatică, ştiinţele naturii, filologie), tehnic (automatizări – liceu la zi şi confecţioner tâmplărie aluminiu şi mase plastice, mecanic, electric şi prelucrarea lemnului la Ş.A.M.) în care învaţă 875 elevi.
Este singura unitate şcolară din judeţ care are meserii noi cum ar fi : prelucrarea aluminiului şi maselor plastice şi o linie modernă de NEOSET.
S-a reprofilat din mers integrând o clasă de construcţii şi o clasă de prelucrare a lemnului.
Unitatea noastră funcţionează cu 30 săli de clasă, din care trei laboratoare de informatică, laborator de chimie, laborator de fizică, laborator de biologie, patru cabinete de cultură generală (limba şi literatura română, matematică, geografie, istorie), un cabinet psiho-pedagogic, două cabinete de cultură tehnică, Centru de Documentare şi Informare şi biblioteca şcolii.
Şcoala este dotată cu aparatură birotică accesibilă cadrelor didactice şi elevilor.
Activitatea se desfăşoară în două schimburi: unul de zi şi unul seral.
Cadrele didactice sunt bine pregătite, au grade didactice I, II şi Def., sunt disciplinate, iar activitatea lor este conform legii.
Şcoala noastră are ca obiectiv consolidarea poziţiei pe piaţa educaţiei în contextul concurenţial actual. În prezent, funcţionează clase pentru învăţământul primar, gimnazial, clase de liceu zi, clase de Ş.A.M. şi clase de liceu seral, astfel:
– Primar – 8 clase;
– Gimnaziu – 8 clase;
– Liceu – 10 clase;
– Ş.A.M. – 10 clase;
– Seral – 3 clase.
Unitatea este finanţată din resurse publice, dar are şi venituri extrabugetare.
Dispune de toate utilităţile necesare unei bune funcţionări (apă, gaze, energie electrică, încălzire centrală, canalizare, telefon, fax, internet, grupuri sanitare cu apă curentă, spaţiu amenajat pentru depozitarea gunoiului) şi este aşezată pe drumul european E79.
Geo-economic se află într-o zonă defavorizată, în care trăiesc peste 8000 de locuitori, în satele componente ale comunei Bîlteni.
Caracteristicile Şcolii:
– Situată în zona centrală a comunei Bîlteni;
– Şcolarizează elevii din satele componente ale comunei şi elevii din comunele învecinate (Urdari, Plopşoru, Fărcăşeşti) şi din alte localităţi ale judeţului Gorj;
– Majoritatea fac naveta zilnic cu mijloace de transport pentru elevi (microbuze);
– Este organizată pe principiul nediscriminării (alături de români învaţă rromi şi rudari, maghiari);
– Examenele de absolvire ale diferitelor forme de şcolarizare se organizează conform reglementărilor elaborate de M.E.C.I. ;
– Posturile didactice au fost ocupate în condiţiile prevăzute în statutul Personalului Didactic şi ale reglementărilor M.E.C.I.;
– Grupul Şcolar Industrial Minier Bîlteni este o unitate şcolară pentru învăţământul de masă, finanţat din resurse publice;
– Predarea se face în limba română;
– Limbile străine studiate sunt: Engleza şi Franceza.

Rezultatele elevilor la Concursuri

Olimpiade în ultimii ani
În anul şcolar 2006-2007 s-au obţinut locul I, II şi III, la Concursul pe Meserii –faza judeţeană, an de completare în profilul Confecţioner Tîmplărie Aluminiu şi Mase Plastice.
În anul şcolar 2006-2007 s-au obţinut locul III, la Concursul pe Meserii –faza naţională, an de completare în profilul Confecţioner Tîmplărie Aluminiu şi Mase Plastice
În anul şcolar 2007-2008 s-au obţinut locul I, II şi III, la Concursul pe Meserii –faza judeţeană, an de completare în profilul Confecţioner Tîmplărie Aluminiu şi Mase Plastice .
În anul şcolar 2008-2009 s-au obţinut locul I la Concursul pe Meserii –faza judeţeană, an de completare în profilul Prelucrarea lemnului.
În anul şcolar 2008-2009 s-au obţinut 2 menţiuni la Olimpiada de biologie – faza judeţeană.
În ultimii 5 ani, echipa de fotbal a liceului a obţinut de 3 ori locul III la Olimpiada naţională a sporturilor şcolare.

PARTICIPARE LA PROIECTE EUROPENE – COMENIUS
În perioada 2005- 2008 elevii şi cadrele didactice din unitate au participat la proiecte multilaterale alături de elevi şi cadre didactice din Polonia, Spania, Bulgaria şi Turcia.

Planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2009-2010sala-de-sport-bilteni

Clasa a IX-a , învăţământ liceal de zi :
– 1 clasă / 28 elevi, teoretic/real, matematică informatică,  cod 105
– 1 clasă / 28 elevi, tehnic/ electric/ tehnician în instalaţii, cod 106
– 1 clasă/ 28 elevi, tehnic/ mecanic/ Tehnician mecanic penru întreţinere şi reparaţii, cod 107
Clasa a XI-a , an de completare:
– 2 clase / 56 elevi, mecanică / Confecţioner tâmplărie din aluminiu şi mase plastice,
Clasa a XII-a, ruta progresivă:
– 1 clasă / 28 elevi, tehnic/ mecanică/ tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii – învăţământ de zi
– 2 clase / 56 elevi, tehnic / mecanică / Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii – Seral

Interviu „Am încredere în mine şi în colegi”
G.S.I.M. Bilteni este unul dintre cele mai mari grupuri şcolare din mediul rural şi fiinţează cu un număr de 36 de clase, de la clasa I la clasa a XIII-a seral. Acesta e condus de profesorul Constantin Deaconescu, omul care îşi respectă colegii, dar îi şi pune la treabă, care cere tuturor „ordine, disciplină, competenţă şi pasiune pentru menirea de dascăl”.
Reporter: Domnule Director, vă propun să purtam un dialog sincer, deschis, cu întrebări comode şi incomode.
Constantin Deaconescu: De ce nu ? Dialogul – cunoscută metodă pedagogică – este un mod sincer de a comunica şi de a lucra  atât cu colegii, cât şi elevii noştri.
R: Conduceţi o unitate şcolară mare, cu probleme complexe. Reuşiţi să faceţi faţă tuturor solicitărilor şi activităţilor în care sunteţi permanent implicat?
C.D.: Într-adevăr este foarte dificil. În Şcoală învaţă peste 850 de elevii în două schimburi. În fiecare sector sunt probleme. Sunt în şcoală de dimineaţă, de la ora 8, pană seara târziu, încercând să fac tot ceea ce este omeneşte posibili pentru bunul mers al instituţiei, pentru menţinerea prestigiului de care se bucură în rândul şcolilor din judeţ.
R.: Ce însuşire consideraţi că vă defineşte ca om şi ca director al unei şcoli cu o populaţie şcolară atât de numeroasă?
C.D.: Cred că esenţial este pentru mine faptul că am încredere în tot ceea ce fac eu şi în colectivul didactic cu care lucrez. Totul se construieşte prin efort şi cu multă răbdare. Directorul este răspunzător de ceea ce se face într-o şcoală, dar, mai ales, de ceea ce nu se  face.
R.: Sunteţi la al IV-lea mandat de director. Colaboraţi constructiv, sunteţi ajutat în rezolvarea multiplelor probleme cu care vă confruntaţi?
C.D.: Noul mandat mă onorează, dar mă şi obligă. Voi continua fără reticenţă lucrurile bune făcute în mandatul anterior.
R.: Cum vedeţi destinul învăţământului romanesc?
C.D.: Neliniştile sunt mai multe, dar una dintre ele nu-mi da pace. Tineretului şcolar i se cere performanţă, dar performanţa în instabilitate nu se poate obţine. Principalele reforme s-au modificat odată cu guvernele. În fiecare an se schimbă cate ceva, fapt ce derutează atât pe elevi cât şi pe dascălii lor. Aşteptăm limpezirea apelor şi ne păstrăm speranţa în mai bine. Sunt sigur ca noul ministru va limpezi lucrurile până la începerea noului an şcolar.

7 Comments on “Grup Şcolar Industrial Minier Bîlteni”

  1. si eu mam nascut in balteni si am acolo am facut jumate din cls 1-a dar din pacate am venit la arad

  2. si eu sunt din bilteni si mi se pare o scoala ………si profesorii foarte buni daca vrei sa inveti ,inveti oriunde.

  3. e ”nice” atmosfera in aceasta unitate de invatamant…dar unele lucruri nu se pot schimba…uni elevi cunosc situatia dintre uni elevi si profesori…asa ca se lasa de dorit…dar in fine BAFTA :|

  4. Anonim oricine ai fi ai mare dreptate:D….nu este chiar asa cum este descris in textul de mai sus :))…dar infine vedeti si voi astia care sunteti la G.S.I.M Bilteni :))=))

Comments are closed.