Colegiul Tehnic Motru

„În educaţie stă marele secret a perfecţiunii naturii omeneşti. (Kant)

colegiul-minier-motru-2La înfiinţare, Colegiul Tehnic Motru de acum a fost o şcoală profesională, care pregătea muncitori pentru minerit. Cu câţiva ani în urmă, s-a înfiinţat învăţământul liceal. Acum, aici învaţă 1680 de elevi, în două schimburi.
Colegiul Tehnic Motru a beneficiat de dotări la standarde europene , fiind cuprins în Programul PHARE-VET RO şi de reabilitări (termică şi a grupurilor sanitare).
Şcoala are o încadrare cu cadre didactice calificate, majoritatea titulare, rezultate deosebite în procesul de învăţământ. În fiecare an avem elevi calificaţi la concursurile şcolare şi olimpiade, obţinând premii şi menţiuni.

Plan de şcolarizare anul şcolar 2009-2010 din cadrul Colegiului Tehnic Motru
Clasa a IX-a
Profil tehnic:
2 clase/ 56 elevi-electronică automatizări-tehnician operator tehnică de calcul + tehnician automatizări;
1 clasă/28 elevi-construcţii, instalaţii şi lucrări publice-tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii;
1 clasă/ 28 elevi-electric-tehnician în instalatii electrice;
3 clase/ 84 elevi-mecanică-tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii;
Profil resurse naturale şi protecţia mediului:
2 clase/ 56 elevi-protecţia mediului-tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului;
1 clasă/28 elevi-industrie alimentară-tehnician în industria alimentară;
Profil servicii:
1 clasă/ 28 elevi-comerţ-tehnician în activităţi economice;

Clasa XI-a, an completare
2 clase/ 56 de elevi, mecanică- mecanic auto;
1 clasă/ 28 elevi, mecanic/ lăcătuş mecanic, prestări servicii;
1 clasă/ 28 elevi, electric/ electrician constructor;
1 clasă/ 28 elevi, construcţii, instalaţii şi lucrări publice/ instalator instalaţii tehnico- sanitare şi de gaze;
1 clasă/ 28 elevi, industrie alimentară/ brutar- patiser- preparator produse făinoase.
Clasa a XII-a, ruta progresivă:
2 clase/ 56 elevi, tehnic/ tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii învăţământ de zi;
1 clasă/ 28 de elevi/ tehnic/ electric/ tehnician electrotehnist- învăţământ de zi;
1 clasă/ 28 elevi/ tehnic/ industrie textilă şi pielărie/ tehnician în industria textilă- învăţământ de zi;
1 clasă/ 28 elevi, tehnici/ mecanică/ tehnician mecanic pentru întreţinereşi reparaţii- seral
1 clasă/ 28 elevi, resurse naturale şi protecţia mediului/ industrie alimentară/ tehnician în industria alimentară- învăţământ de zi

Baza materială a Colegiului Tehnic Motru dispune de 35 săli de clasă şi 14 ateliere şcoală astfel:
3 laboratoare informatică dotate cu calculatoare în reţea şi internet
1 laborator de Studiul şi rezistenţa materialelor;
1 laborator de Biologie;colegiul-minier-motru
2 laboratoare de Chimie;
1 laborator de Electrotehnică;
1 laborator de Automatizări;
1 cabinet de Geografie;
1 cabinet de Desen tehnic;
3 cabinete de Matematică;
1 cabinet de Consiliere psihopedagogică;
3 cabinete de Limba română;
2 cabinete de Limbi moderne;
2 laboratoare de Chimie;
1 cabinet de Electrotehnică;
1 cabinet de Maşini miniere;
1 cabinet de Religie;
2 cabinete de Istorie şi Socio-umane;
2 săli de sport ;
1 teren de handbal/baschet ;
1 cămin pentru elevi cu 300 locuri ;
1 cabinet medical ;
1 sala polivalentă cu 330 locuri ;
1 cantină cu 400 locuri.
Se asigură cazare şi masă contracost pentru elevii ce nu pot face naveta.

Elevi şi profesori care au obţinut rezultate deosebite la concursurile şcolare:

Concursul „Evaluare în educaţie”
1. Stancu Bogdan, locul III
2. Nedelcu Rebeca, menţiune (profesor Cioclov F.)
3. Buzatu Gabriela, locul III
4. Ivaşcu Sorina locul III
5. Chiţoran Adelina, menţiune
prof. Sănătescu M.

Concursul de Fizică Aplicată, faza judeţeană
1. Bejenaru Cosmin, locul I
2. Nedelcu Rebeca, locul I
3. Ardeiu Constantin, locul I
Prof. Sănătescu M
Prof Cioclov F.

Olimpiada interdisciplinară: faza zonală
1 Bota Cosmin Adrian locul I
prof. Booveanu Elena
prof. Oprea Aneta
prof. Chiţulescu Niculina
prof Giurcă Mariana

Elevi calificaţi la faza naţională în anul şcolar 2008- 2009

Nr crt. Nume şi prenume elev Cls. Domeniul, specializarea Numele şi prenumele cadrelor didactice
1 Jerdea Ion XIII-a r.p. Tehnician electrotehnist Râmescu Dumitru Tutunaru Mariana
2 Andrei Elisabeta XIII-a r.p. Tehnician ind. alimentară Rada Lavinia Cerbu Domnica
3 Stoica Cristina Flori XII-a a.p. Tehnician ind. alimentară Şarpe Dana Cerbu Domnica

Concursuri profesionale

Nr crt. Nume şi prenume elev Cls. Domeniul, specializarea Numele şi prenumele cadrelor didactice
1 Criste Florin Mirel XI-a a.c. mecanic Ruşeţ Adela Frânculescu Constantin

Concursuri şcolare aprobate de MECT
Concursul Naţional de Matematică „Adolf Himovici- Iaşi”- 2009

Nr crt. Nume şi prenume elev Cls. Domeniul, specializarea Numele şi prenumele cadrelor didactice
1 Iosu Ana- Maria IX-a Servicii Ruşeţ Nicoleta
2 Rotaru Mihaela XII-a Tehnician automatizări Burtea Delia

r.p.- liceu ruta progresivă; a.c.- an de completare

Concursul de fizică aplicată

Nr crt. Nume şi prenume elev Cls. Domeniul, specializarea Numele şi prenumele cadrelor didactice
1 Bejenaru Cosmin IX-a Tehnic Sănătescu Maria
2 Nedelcu Florin IX-a Servicii Cioclov Florin
3 Ardeiu Constantin XII-a Matematică- informatică Cioclov Florin