Acasă la Tudor Vladimirescu

Mai mult ca oriunde, mai mult ca oricând, este timpul să vorbim despre Tudor Vladimirescu.
Am păşit în dimineaţa zilei de 27 mai, alături de micii mei şcolari, în ograda lui Tudor, pentru a rosti cu mândrie şi tărie numele celui care, în 1821, îmbrăcase „cămaşa morţii” şi „voise ca în ţara lui să aibă parte de fericire săracii neamului românesc “
Ora de istorie, ţinută în interiorul casei – muzeu, a sădit în sufletele elevilor certitudinea că Tudor Vladimirescu a fost unul dintre marii noştri luptători, a cărui viaţă a rămas drept pildă a dragostei de popor şi de patrie, de jertfă pentru libertate şi dreptate.
Lângă statuia marelui pandur, cu emoţie justificată, glasurile copiilor au făcut să răsune până departe legământul lor solemn,suprapus peste slovele poetului:
„Tudore – Domn, statuie cu fântână / Şi tragic sol al unei sfinte naţii, / Vei fi cu noi cât nu vom fi ţărână / Şi cât vor fi pe lume vii Carpaţii “
Şi, pentru că în sufletele copiilor am simţit că mai era loc pentru încă o mulţumire, l-am însoţit pe Tudor până în ţinuturile Ţânţărenilor . Am făcut popas lângă „piatra monument” pentru a depune şi aici o coroană de flori şi pentru a ne organiza gândurile şi simţirile.
La întoarcere, micii mei panduri erau fericiţi şi purtau cu mândrie diplomele primite. Dăruirea cu care participaseră la toate activităţile din cadrul proiectului educativ „Tudor Vladimirescu – Eroul Redeşteptării Naţionale “ le fusese răsplătită.
„Iniţiativa Şcolii Primare Nr. 2 din Andreeşti de a-l omagia pe Tudor Vladimirescu la el acasă este extrem de benefică, deoarece elevii intră în contact direct cu mediul din care s-a ridicat această personalitate importantă a istoriei noastre naţionale. Activitatea cultural-educativă organizată de Dvs. a fost deosebit de emoţionantă şi autentică, dovedindu-vă a fi demni urmaşi ai lui Tudor Vladimirescu, care şi-a pus amprenta pozitiv asupra societăţii româneşti în prima jumătate a veacului al XIX-lea” a declarat directorul Muzeului Judeţean Gorj, dr. Dumitru Hortopan.

Înv. Zestran Ecaterina Şcoala Primară nr. 2 Andreeşti, Comuna Vladimir