Grup Şcolar Industrial Bustuchin, o şcoală pentru viaţă

MOTTO: „Un om informat este un om puternic”

„Învăţătura din constrângere nu e făcută să rămână, dar cea care pătrunde în suflet prin dragoste şi bunăvoinţă, aceea rămâne acolo pentru totdeauna.”
„Învăţătura are rădăcini amare, dar fructele ei sunt foarte dulci. ”

Istoricul Şcolii
Clădirea liceului, a fost construită în anul 1962. În anul 1964 a fost electrificată, iar în anul 1971 a fost introdus gazul metan pentru încălzire.  Pe atunci şcoala era frumos gospodărită, cultiva legume şi pomi fructiferi, copiii şi  profesorii implicându-se intens în genul acesta  de activităţi. În timpul liber citeau, în biblioteca şcolii puteau găsi aproape 2000 de cărţi.  În anul 1971 se înfiinţa prima treaptă de liceu.
Baza materială se diversifică iar în anul 1984 a doua treaptă de liceu

OFERTA EDUCAŢIONALA 2013
Învăţământ de zi
– clasa a IX-a domeniul mecanic 28 locuri
– clasa a IX- a domeniul construcţii şi lucrări publice 28 locuri
Învăţământ  seral
– clasa a IX –a, o clasă cu 28 locuri, tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii;
– clasa a XII –a ruta progresivă, o clasă cu 28 locuri, tehnician electromecanic.
Pentru înscrieri puteţi solicita informaţii la secretariatul Grupului Şcolar Industrial Bustuchin.

BAZA MATERIALĂ
10 Săli de clasă
2 Laboratoare Informatică
Laborator Biologie
Laborator de Fizică
Laborator de Chimie
Laborator Discipline Tehnice
Cabinet Limba Română
Cabinet istorie
Cabinet matematică
Cabinet de consiliere Psiho-pedagogică
Centru de Documentare şi Informare
Ateliere (Mecanică, Electromecanică şi Construcţii)

Adresa: com. Bustuchin
Telefon: 0253475121
Fax: 0253475121
Email: gsibustuchin@yahoo.com