Colegiul Naţional „George Coşbuc” Motru

Înfiinţat în anul 2000, Colegiul Naţional “George Coșbuc” completează orizontul învățământului motrean cu o instituție școlară care se dorește o alternativă la orientarea tehnică și industrială a obiectivelor regionale, prin situarea perspectivei educaţionale în zona performanței, a competitivităţii, a valorificării potenţialului intelectual, în scopul formării unor tineri deschişi spre inovaţie, cu bogate resurse de adaptabilitate la o societate modernă, aflată în continuă schimbare, cu disponibilități creatoare, cunoştinţe ştiinţifice solide și  viziune optimistă asupra viitorului.
În prezent, colegiul funcţionează cu 1031 elevi, grupaţi în 37 de clase, cu nivelurile primar, gimnazial şi liceal.  Ciclul liceal cuprinde filiera teoretică, profilurile real și uman, cu specializările  matematică-informatică, ştiinţe ale naturii, filologie, ştiinţe socio-umane.

Plan de şcolarizare pentru anul școlar 2012-2013

Nivel primar:
– clasa I – două clase
-clasa a II-a – două clase
– clasa a III-a –  o clasă
-clasa a IV-a –două clase
Nivel gimnazial:
– clasa a V-a –două clase
-clasa a VI-a—o clasă
-clasa a VII-a –două clase
-clasa a VIII-a – o clasă

Nivel liceal:
– clasa a IX-a – şase clase :
– trei clase – matematică-informatică – 90 de elevi (filiera teoretică,  profil real)
– o clasă – ştiinţe ale naturii -30 de elevi (filiera teoretică, profil real)
– o clasă – filologie – 30 de elevi (filiera  teoretică,  profil uman)
– o clasă – ştiinţe socio-umane- 30 de elevi (filiera teoretică, profil uman)
-clasa a X-a -șase clase
-clasa a XI-a -șase clase
-clasa a XII-a -șase clase

Discipline opționale:
“English is fun!, „Let’s learn english!”, „Prietenul meu, calculatorul”, Educaţie pentru
Sănătate,  Protecţia mediului, Complemente de algebră și analiză matematică, Romanul francez în secolul al XIX-lea, Civilizație și cultură franceză, Competență în mass-media, Electricitatea și aplicațiile ei, Istoria Holocaustului, Drepturile refugiaților.
Acţiuni extracurriculare: serbări şcolare, premieri ale elevilor merituoşi, acţiuni ecologice, acţiuni comunitare, participări la concursuri, parteneriate educative, redactarea revistei școlii – „Noi”,  întruniri ale membrilor cenaclului literar „Floare albastră”, spectacole ale cercului de teatru „Mimesis”, excursii, momente festive dedicate sărbătoririi unor personalități.
Acţiuni educative:     Şcoala se evidenţiază printr-o atitudine activă față de problemele elevilor, existând numeroase acţiuni axate pe consiliere psihopedagogică si orientare şcolară și profesională.

Colegiul dispune de:
-19  săli de clasă renovate și modernizate
-două laboratoare de informatică
-un laborator de chimie
-un laborator de fizică
-un laborator de biologie
-un laborator de creație (artă dramatică)
-o sală de sport
-un amfiteatru
-o bibliotecă dotată cu 21.115  volume, sală de lectură
-cabinet de consiliere psihopedagogică
Personalul şcolii :  50 de cadre didactice calificate, majoritatea cu experiență și performanțe profesionale

Performanţe şcolare în anul şcolar 2011-2012:
-procent de promovabilitate la Evaluarea Națională 2011 – 100% ;
-procent de promovabilitate la examenul de bacalaureat 2011- 96,76% ;
-procentul absolvenților de liceu admiși in învățământul superior în anul 2011-peste 95%;
-rata abandonului scolar – 0% ;
-76 de elevi participanţi şi premiaţi la concursuri şi olimpiade şcolare (nivel judeţean, interjudeţean,  naţional, internaţional).

ADRESA: ALEEA MARGARETEI, NR. 3
MOTRU, JUDEŢUL GORJ
TELEFON: 0253/410322
E-MAIL: colegiul_motru@yahoo.com
colegiulmotru@gmail.com
http://www.cngc.uv.ro