GRUP ŞCOLAR BÎRSEŞTI, tradiţia lucrului bine făcut

Oferta educaţională 2012-2013

Învăţământ de Zi
FILIERA: TEHNOLOGICĂ
PROFIL: Resurse naturale și protecția mediului
1. Clasa a IX-a,
PROFIL: Servicii
Domeniul ;Comert – 1 clasa;
Învățământ Frecvenţă Redusă
2. Clasa a IX-a
Filieră Teoretică
Profil: Real; Specializarea: Științe ale naturii – 4 clase

Învățământ seral
FILIERA: TEHNOLOGICĂ
PROFIL: Resurse naturale și protecția mediului
3. Clasa a IX-a
Domeniul: Agricultură – 3 clase
4. Clasa a XII-a Rută progresivă
Domeniul: Tehnician în agricultură – 4 clase

Învățământ profesional
Clasa a-X-a   Domeniul de pregatire  de baza -Turism si alimentatie ;Domeniul de pregatire generala –Alimentatie;Calificarea –Ospatar(chelnar)vanzator in unitatile de alimentatie – 1 clasă
Clasa a-X-a   Domeniul de pregatire  de baza –Agricultura ;Domeniul de pregatire generala –Agricultura ;Calificarea –Horticultor- 1 clasă
Clasa a-X-a  Domeniul de pregatire de baza –Estetica si igiena corpului omenesc; Calificarea-Frizer-coafor-manechiurist-pedichiurist-1 clasă
Clasa a X a Domeniul de pregătire de bază: Mecanică; Calificarea Mecanic agricol – 1 clasă;
Clasa a X a Domeniul de pregătire de bază:Turism și alimentație; Calificarea: Bucătar – 1 clasă
Clasa a X a Domeniul de pregătire de bază: Agricultură; Calificarea : Zootehnist
Începând cu anul școlar 2011-2012 la nivelul unității de învățământ funcționeaza Școala Postliceală :
FILIERA: TEHNOLOGICĂ  DOMENIUL: Agricultură
SPECIALIZAREA: Tehnician în protectia plantelor
– 1 clasă cu durata de 2 ani

Târgu-Jiu, Gorj
cartier Bîrseşti, nr. 8
tel/fax: 0253/214002
Web: www.barsesti.go.ro