Colegiul Comercial „Virgil Madgearu” Tg-Jiu

Situat pe axa geografiei spirituale brâncuşiene, Colegiul Comercial „VIRGIL MADGEARU” Tg-Jiu împrumută verticalitatea operei din vecinătate şi spiritul modern, dinamic al omului contemporan.

Colegiul Comercial “Virgil Madgearu”, reprezintă o şcoală  care şi-a câştigat, în timp, prestigiul şi personalitatea demonstrate de rezultatele deosebite obţinute de elevi la bacalaureat, la admiterea în învăţământul superior,  la olimpiadele  şi concursurile naţionale.

Str. Tudor Vladimirescu,
nr. 124,
Tg-Jiu, Județul GORJ
Tel: 0253/ 211702
Tel/Fax: 0253/223370
www.ccvm.ro
e-mail: cncvm@hotmail.com

NOI  ÎŢI OFERIM:
O viziune asupra lumii profesionale calificări şi profesii din domeniile economic, administrativ, comerţ, turism şi alimentaţie.
Facilităţi privind integrarea socio-profesională a absolvenţilor, în firme sau instituţii publice.
Deschidere spre mediul social-economic, colaborări si parteneriate cu instituţii şi firme in scopul formarii si dezvoltării  de competenţe personale şi profesionale.
O ofertă educaţională fundamentată pe previziunile de dezvoltare economică, locală şi regională.
O şcoală modernă bazată pe calitatea învăţării şi orientată spre viitor, cu cadre didactice de un înalt profesionalism şi vocaţie pedagogică.
Programe de promovare a tinerilor talentaţi .

Principii pe care le promovăm:
Calitatea educaţiei
Egalitatea şanselor
Formarea elitei
Competitivitate europeană
Spiritul de echipă
Obiectivitate si corectitudine

OFERTA EDUCAŢIONALĂ 2012 – 2013
Ciclul inferior al liceului:

*Clasa a IX-a, zi
–  servicii/tehnician în activităţi economice – 5 clase, 140 elevi;
– servicii/tehnician în activităţi de comerţ – 1 clasă, 28 elevi;
– servicii/tehnician în hotelărie  – 1 clasă , 28 elevi;
– servicii/tehnician în turism – 1 clasă, 28   elevi;

*Clasa a IX-a, seral
– servicii/tehnician în turism – 1 clasă, 28   elevi;

*Clasa a X-a, zi
–  servicii/tehnician în activităţi economice – 4 clase, 112 elevi;
– servicii/tehnician în activităţi de comerţ – 3 clase, 84 elevi;
– servicii/tehnician în turism – 3 clase, 84   elevi;

*Clasa a XIII-a, rută progresivă
– tehnician în activități de comerț – 1 clasă, 32 elevi
– organizator banqueting- 1 clasă, 29 elevi

*Postliceală, anul I

– agent fiscal – 1 clasă – 28 elevi
– funcționar bancar – 1 clasă – 28 elevi
– asistent manager în unităţi hoteliere – 1 clasă, 28 elevi
– agent de turism – ghid turistic – 1 clasă, 28 locuri.