U.S.L.I. Gorj, bilanț pe anul 2016

Constantin Huică spune că Parlamentul și CCR a făcut dreptate pentru profesoriÎnainte de începutul unui an nou din punct de vedere sindical cred că este normal să întoarcem o privire spre anul care tocmai s-a încheiat și să vă prezentăm o sinteză a activității U.S.L.I. Gorj. Putem afirma că am parcurs o perioadă marcată de confruntări şi schimbări în viaţa politică, cu promisiuni neonorate faţă de sistemul învăţământului, fapt ce denotă o lipsă de omogenitate şi mai ales, o lipsă de viziune coerentă şi unitară pentru reformarea întregului sistem.

Ne-am fi dorit să avem, la începutul anului 2016, o Lege a salarizării unitare care să situeze educația pe o treaptă superioară în sectorul bugetar și să elimine actualele inechităţi şi dezechilibre din salarizarea personalului din sectorul public. Actualul sistem de salarizare, mai ales pentru personalul din învățământ, este complet nemotivant, nu încurajează performanța profesională și nu atrage, către acest sector vital, tinerii cu vocație pentru meseria de dascăl. De aceea, elaborarea Legii salarizării unitare în sectorul bugetar, devine prioritatea numărul unu a Federației Sindicatelor Libere din Învățământ și a Uniunii Sindicatelor Libere din Învăţământ Gorj pentru anul 2017. Această lege trebuie să respecte două principii majore: Salariul de bază a personalului didactic de predare debutant cu studii superioare să reprezinte 2,5 X salariul minim brut pe țară garantat în plată; Raportul dintre salariul maxim al fiecărei categorii de personal cu studii superioare și salariul debutantului corespunzător aceleiași categorii de personal cu studii superioare să fie de 2,2/1.

În data de 27 iunie 2016, o delegație a Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, formată din Simion Hancescu – Președinte, Constantin Rada – Secretar General, Giani Leonte – vicepreședinte și Președinte al Alianței Sindicatelor din Învățământ Suceava, Laviniu Lăcustă – Președinte Uniunea Sindicatelor Libere din Învățământul Preuniversitar Iași , George Purcaru – Președinte Sindicatul Liber din Învățământ Bacău şi Constantin Huică- Președinte al Uniunii Sindicatelor Libere din Învăţământ Gorj a avut o discuție cu Viceprim-ministrul României, domnul Vasile Dâncu, ca urmare a situației din aceste județe (Suceava, Iași, Bacău Gorj) în care a existat un procent semnificativ de membri de sindicat care au anunțat public că doresc să se retragă de la examenele naționale din această vară. În cadrul discuțiilor s-au abordat probleme generate de intrarea în vigoare a Ordonanței de urgență nr. 20/2016, dar și alte probleme specifice sistemului educațional, inclusiv cele privind elaborarea unui proiect de lege a salarizării în sistemul bugetar.

U.S.L.I. Gorj a fost prezentă la toate acțiunile de protest desfășurare la MENCȘ și MFP pentru  punerea în plată a dobânzilor câștigate în instanță. În prima parte a anului 2017, punerea în plată a dobânzilor e prioritate pentru U.S.L.I. Gorj.

O problemă prioritară a U.S.L.I. Gorj a fost acordarea sporului pentru condiţii vătămătoare şi periculoase (sporul de ecran) Reiterăm că, în acest moment, nu există un Regulament care să reglementeze acordarea sporului  pentru condiții periculoase sau vătămătoare de muncă. În aceste condiții, legalitatea acordării acestui spor este reglementată de Legea 71/2015, care prevede, clar, faptul că angajatul care l-a avut în luna decembrie 2009, trebuie să îl aibă și în prezent, dacă condițiile de muncă nu s-au schimbat.

Și în anul 2016, peste 500 de membrii ai Uniunii Sindicatelor Libere din Învățământ Gorj, indiferent de nivelul salariilor sau de vechimea în sistemul educaţional, s-au bucurat, împreună cu familiile lor, de ofertele promoţionale negociate de sindicat, pentru concedii la mare sau în staţiuni balneoclimaterice, pentru odihnă sau pentru refacerea capacităţii de muncă.

Aproximativ 15.000 de angajaţi din sistemul de învăţământ s-au strâns, în data de 1 iunie 2016, în faţa Palatului Victoria pentru a protesta faţă de grila de salarizare propusă de Guvern. Angajaţi din educaţie din toată ţara au venit pentru mitingul de la Bucureşti, judeţul Gorj fiind reprezentat de 100 de membri de sindicat. Lista de revendicări a cuprins respectarea Legii Educației Naționale, în sensul alocării a minimum 6% din produsul intern brut pentru educație și elaborarea, până la finalul mandatului Guvernului Cioloș, a unei legi de salarizare echitabilă, pornind de la principii corecte, care să abroge toate actele normative de salarizare existente în prezent, astfel încât fiecare categorie socio-profesională să fie poziţionată în grila de salarizare în funcţie de rolul pe care îl are în dezvoltarea societăţii.

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ a urmărit cu mare atenție modul în care s-a derulat concursul pentru ocuparea funcțiilor de director/director adjunct. Decizia de a se folosi un sistem de înscriere electronic neverificat a generat erori de sistem și a condus la nereguli, care au ridicat serioase semne de întrebare privind corectitudinea înscrierii candidaților și încadrarea în timpul alocat acestui proces, conform metodologiei de concurs.

După intrarea în vigoare a HG nr. 582/2016 un număr apreciabil de salariați din categoria personalului didactic auxiliar a înregistrat diminuări salariale cu sume cuprinse între 300 și 1000 de lei, învățământul  fiind singurul sector bugetar în care s-a constatat că există scăderi salariale. Hotărârea de Guvern 935/2016 repară această nedreptate și, la solicitarea U.S.L.I. Gorj, așteptăm răspunsul ISJ Gorj privind modalitatea de recuperare a sumelor pierdute în perioada august-decembrie 2016. Apreciem că H.G. nr. 935/2016 ce vizează salarizarea secretarilor și contabililor nu este momentan afectată de acest context legislativ. Va trebui însă ca ea să fie integrată în noile grile de salarizare care vor trebui elaborate în conformitate cu Legea nr. 250 de către M.E.N.C.Ș. printr-o metodologie aprobată ulterior printr-o hotărâre de guvern.

Cea mai importantă reușită este obținerea unei majorări a salariilor cu un procent mediu de 15% pentru întregul personal din învățământ, inclusiv pentru angajații din inspectoratele școlare, începând cu data de 1 ianuarie 2017. Întârzierea constituirii noului Guvern a pus sub semnul întrebării aplicarea creșterilor salariale începând cu 1 ianuarie 2017, dar iată că în sedinţa de guvern de vineri 27 01 2017 această problemă a fost rezolvată, Guvernul României aprobând majorarea salarilor pentru personalul didactic şi didactic auxiliar cu 15%, în medie, de la 1 01 2017. Personalul nedidactic  din unităţile de învăţământ va beneficia de prevederile O.U.G. 2/2017, ceea ce înseamnă o mărire de  20% începând cu 01 02 2017. În Legea  salarizării unitare personalul nedidactic va rămâne aşa cum este în Legea 250/2016 – personal auxiliar specific şi va beneficia şi de sporul de vechime. Nu s-a putut aplica grila pentru  personal auxiliar specific  de la 01 01 2017,deoarece, conform Legii nr. 250/2016, prevederile grilei ar trebui să se aplice de la 01 12 2016. De aceea am încercat să schimbăm Legea nr. 250/2016 prin ordonanţă de urgenţă, numai că  Ministerul Justiţiei s-a opus, argumentând că nu este legal.

O constantă a anului 2016 a fost intervențiile și aparițiile în presă, televiziune, radio, în cadrul Reuniunilor manageriale în care am semnalat problemele cu care se confruntă învățământul românesc, cerând eliminarea finanțării per elev, stabilirea unui traseu al finanțării care să nu depindă de administrația locală. Am atras atenția că mulţi elevi nu vor găsi pe bănci manualele şcolare; programele şcolare sunt în continuare supraîncărcate şi rupte complet de realităţile din România; mii de unităţi de învăţământ nu au autorizaţii sanitare de funcţionare; salariile personalului din învăţământ sunt umilitoare.

Desigur că ar mai fi multe de spus, probleme în învăţământ sunt multe şi greu de rezolvat, dar împreună şi numai împreună, vom reuşi în acest an să mai facem câţiva paşi în rezolvarea doleanţelor noastre.

Acum, la început de an, doresc multă sănătate și realizări remarcabile tuturor celor care slujesc învăţământul gorjean!

Preşedinte USLI Gorj,

Constantin Huică