Fonduri europene pentru calitate în administraţia publică locală gorjeană

Consiliul Judeţean Gorj a finalizat, de curând, proiectul „Calitatea în administraţia publică locală”, finanţat de Uniunea Europeană. Valoarea totală a fost de 429.000 lei fără TVA, cofinanţarea fiind de 2%. Obiectivele proiectului au fost:  îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei serviciilor furnizate de către administraţia publică locală la nivelul judeţului Gorj; consolidarea capacităţii administrative a autorităţilor administraţiei publice locale din judeţul Gorj în ceea ce priveşte managementul calităţii în vederea îmbunătăţirii promptitudinii furnizării serviciilor.

Un număr de nouă instituţii din subordinea Consiliului Judeţean Gorj au primit certificat ISO 9001
Un număr de nouă instituţii din subordinea Consiliului Judeţean Gorj au primit certificat ISO 9001

În cadrul proiectului „Calitate în administraţia publică locală” Cod SMIS 10749, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PO DCA) 2007-2013, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare, Domeniul de intervenţie 2.2 – Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor, au fost finalizate toate activitățile prevăzute în cererea de finanțare, în cele 14 luni de implementare a proiectului obținându-se următoarele rezultate: implementarea standardului ISO 9001 și a Cadrului Comun de Autoevaluare la nouă instituţii subordonate Consiliului Judeţean Gorj: Biblioteca Judeţeană „Christian Tell”, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Gorj, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Gorj, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”, Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu, Serviciul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi Activităţilor de Salubrizare Gorj, Serviciul Public Judeţean Salvamont Gorj; constituirea la nivel judeţean a unei unităţi de implementare a politicilor în domeniul calităţii; implementarea Cadrului Comun de Autoevaluare la 20 de instituții publice (primării) din județul Gorj; instruirea cu privire la cerinţele standardului ISO 9001 a 112 angajați ai unităților subordonate; efectuarea unei vizite de studiu într-o ţară membră a Uniunii Europene de către15 persoane; derularea cursului de auditori interni ai sistemului de management al calității pentru 15 angajați ai unităților subordonate; obţinerea certificării sistemului de management al calităţii conform standardului ISO 9001 pentru șase unităţi subordonate Consiliului Judeţean Gorj: Biblioteca Judeţeană „Christian Tell”, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Gorj, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”, Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu, Serviciul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi Activităţilor de Salubrizare Gorj.

Obiectivele generale
Obiectivele generale ale proiectului sunt: îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei serviciilor furnizate de către administraţia publică locală la nivelul judeţului Gorj; consolidarea capacităţii administrative a autorităţilor administraţiei publice locale din judeţul Gorj în ceea ce priveşte managementul calităţii în vederea îmbunătăţirii promptitudinii furnizării serviciilor.
Proiectul are trei scopuri bine definite:obţinerea certificării sistemului de management al calităţii conform standardului ISO 9001 pentru minim trei unităţi subordonate Consiliului Judeţean Gorj; constituirea la nivel judeţean a unei unităţi de implementare a politicilor în domeniul calităţii; implementarea „Cadrului comun de autoevaluare” la nouă unităţi subordonate ale Consiliului Judeţean Gorj şi la minim 20 de autorităţi ale administraţiei publice locale.
Valoarea totală a proiectului este de 429.000 lei (fără TVA), din care suma eligibilă nerambursabilă este de 420.420 lei, reprezentând 98% din valoarea totală, iar cofinanţarea asigurată de către Consiliul Judeţean Gorj, în proporţie de 2%, este de 8.580 lei. Perioada de implementare a proiectului a fost de 14 luni.