Fonduri europene pentru APAREGIO

robinet-apa-11SC APAREGIO GORJ SA beneficiază de asistenţă financiară acordată prin POS Mediu 2007–2013 pentru implementarea Proiectului “EXTINDEREA ȘI REABILITAREA REȚELELOR DE APĂ SI CANALIZARE, MODERNIZAREA STAȚIILOR DE TRATARE ȘI A SEAU TÂRGU-JIU, JUDETUL GORJ”, complementar Proiectului Major “EXTINDEREA SI REABILITAREA SISTEMELOR DE APĂ SI APĂ UZATĂ IN JUDETUL GORJ”, în baza Contractului de finanţare nr.16676/03.11.2015. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 18.697.983 lei, fără TVA și conform schemei de finanțare, 88,16% din aceasta valoare va fi asigurata din fonduri europene nerambursabile prin Fondul de coeziune.
În cadrul acestui proiect, SC ApaRegio Gorj SA a semnat doua contracte de execuție si proiectare lucrări, contracte atribuite în urma aplicării procedurii de licitaţie publică deschisă, cu respectarea prevederilor legislaţiei româneşti în domeniu.
Contractele de lucrări vizează asigurarea calității apei potabile in concordanță cu legile europene si naționale și reducerea riscului asupra sănătății umane.
Pentru implementarea în bune condiții a proiectului sunt in curs de achiziție serviciile de asistență tehnică pentru supervizarea lucrărilor, audit și publicitate.
Obiectivul POS Mediu în judeţul Gorj se armonizează cu obiectivul general al POS Mediu, acela privind protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului şi a standardelor de viaţă ale locuitorilor din aria de dezvoltare a proiectului.