Festivalul „Liviu Dafinescu” la ediţia a XI-a

Loading

Deodată a început să cânte muzica. Era în sâmbăta de 26 aprilie 2014, tocmai în ziua în care Maestrul ar fi împlinit şase decenii  de viaţă. Dar iureşul dăruirii sale întru strălucirea tradiţiei şi afirmarea frumosului pur şi semnificativ s-a stins cu mai bine de zece ani în urmă. Dintre visurile sale cele mai limpezi şi pline de farmec întru preţuirea cântecului, jocului şi portului popular din Gorj, cel ales pentru un festival al tineretului iubitor de folclor autentic rămăsese încă neîmplinit. Se întâmplase ca distinsul Profesor  să plece neaşteptat de repede ceva mai sus de Cerul Parângului şi să lase neînflorit acest vis. Plecase fulgerător, într-o săgetătoare frângere de viaţă, ca o pasăre care fusese despărţită de cântec în destinu-i tragic, implacabil.

O imagine cu grupurile  de dansatori din Negomir, Bâlta, Stoina, Văgiuleşti, Stejari, Rovinari, Căpreni, Baia-de-Fier, Bălceşti, Clubul Elevilor Rovinari, Licurici, Ţicleni, Dragoteşti, Bustuchin, Băleşti şi Tg.Logreşti.
O imagine cu grupurile de dansatori din Negomir, Bâlta, Stoina, Văgiuleşti, Stejari, Rovinari, Căpreni, Baia-de-Fier, Bălceşti, Clubul Elevilor Rovinari, Licurici, Ţicleni, Dragoteşti, Bustuchin, Băleşti şi Tg.Logreşti.

Un singur fior a rămas să lumineze visul. Transcenderea dintre lumi, acea minune capabilă să susţină dorinţa omului de a împământeni şi însufleţi miracolele. Pe scena festivalului au intrat pe rând cei mai mici dintre tinerii dansatori, copiii de la Grădiniţa 20 din municipiul Târgu-Jiu. Printre ei, frumoasă ca un fir de vis, Olivia, nepoţica celui omagiat, floare a florii de suflet a maestrului – Vasiliana Mircea Dafinescu. Iia şi opregele în care era înveşmântată micuţa Olivia, prinsă ca o aripă de dor în zborul paşilor de dans, au relevat nu numai făptuirea visului bunicului din poveştile cu aduceri-aminte ale bunicăi Violeta şi ale părinţilor, dar şi trăinicia pasiunii de a crea, a culege şi a veşnici prin folclor, cum a gândit şi a visat întemeietorul „Doinei Gorjului” – profesorul Liviu Dafinescu. Olivia şi mândreţea de dansatori inocenţi şi voioşi de la grădiniţă aveau să deschidă ediţia a XI-a a vestitului Festival al Jocului şi Portului Popular pentru Copii şi Tineret „Memorial Liviu Dafinescu”.
Iată cum evoluează, cum se maturizează un vis, cum reverberează în timp un talent şi o conştiinţă creatoare de frumos. Sunt semne ale afirmării spirituale prin cântec, joc şi port tradiţional pentru care a trăit şi a lucrat cu pasiune de înger Maestrul. Pentru că veneratul Profesor a visat şi a împlinit visuri. Clocotitor de-atâta drag de trai a cutreierat înţelesurile şi podoabele lumii, s-a uitat cu suflet în lada de zestre a trecutului şi a adăstat cu iubire în vatra satului vechi gorjenesc de unde a cules nestemate de cântec şi joc, pentru a le dărui cu generozitate şi profesionalism urmaşilor. A căutat în lada de zestre a veşniciei şi-n strălucirea sărbătorilor din sat, să descopere valori perene ale folclorului nostru strămoşesc. A ştiut a privi şi a asculta în zbucium de cetate, să aleagă de acolo talentul şi valoarea în splendida lor dăinuire. Şi a reuşit!

Sute de tineri în concurs

Prin urmare, pentru această ediţie a festivalului s-au întrecut în centrele de concurs ale judeţului peste 500 de tineri dansatori, sub ochiul atent, exigent şi avizat al maestrului coregraf Iulian Malea, responsabil cu selecţia. În spectacolul de gală desfăşurat la Casa de Cultură a Sindicatelor din municipiul Târgu-Jiu au evoluat 19 formaţii şi ansambluri artistice de copii şi tineret. S-au remarcat cu acest prilej 285 de dansatori, dintre care doar 61 au fost băieţi. Ei s-au regăsit în ritmurile artei interpretative ale grupurilor de dansatori din Negomir, Bâlta, Stoina, Văgiuleşti, Stejari, Rovinari, Căpreni, Baia-de-Fier, Bălceşti, Clubul Elevilor Rovinari, Licurici, Ţicleni, Dragoteşti, Bustuchin, Băleşti şi Tg.Logreşti.
Aceste formaţii sunt pregătite de profesori din localităţile respective sau de maeştri ai dansului popular formaţi la Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” de însuşi Liviu Dafinescu. Între absenţii remarcabili ai festivalului s-au situat formaţiile de dansatori din Turceni, Polovragi, Palatul Copiilor Tg.-Jiu şi Clubul Elevilor Novaci.
După aproape patru ore de concurs, juriul având ca preşedinte un specialist onorabil în persoana conf. univ. dr. Gabriela Rusu Păsărin, de la Universitatea din Craiova, apreciază evoluţia tuturor formaţiilor şi consideră că festivalul a fost o adevărată paradă a portului popular care reflectă strădaniile copiilor şi tinerilor de a transmite frumuseţea dansului către generaţiile viitoare.