Liceul Tehnologic Roşia Jiu „Dăm startul carierei tale!”

Liceul Tehnologic Roşia Jiu s-a născut în anul  2000 cu scopul de a furniza forţă de muncă calificată pentru zona Rovinari şi de a oferi un proces de instruire şi educaţie de calitate, cu şanse egale pentru toţi elevii.

Liceul Tehnologic Roşia Jiu este o instituţie şcolară care surprinde prin cel puţin două lucruri:
-singurul liceu din mediul rural din România care are peste 90% dintre elevi din oraşul din apropiere.
-singura instituţie de învăţământ liceal din Gorj al cărui număr de elevi creşte constant de la un an la altul.

Dotare:

 • Dotări la standarde europene:
 • Laboratoare AEL
 • Săli de clasă amenajate modern
 • Bază sportivă ultramodernă
 • Parc de joacă

Oferta şcolară:

Liceul Tehnologic Roşia Jiu oferă  toate nivelurile de învăţământ preuniversitar:

 • preşcolar
 • primar
 • gimnazial
 • liceal zi/seral
 • şcoală profesională

În anul  şcolar 2014-2015  aşteptăm absolvenţii clasei a VIII-a cu următoarea ofertă de şcolarizare:
Învăţământ Liceu ZI
-o clasă(30 locuri)- Tehnician în administraţie(Profil SERVICII)
Şcoala Profesională
-o clasă (25 locuri)-Comerciant vânzător(Profil COMERŢ)
Învăţământ Liceu SERAL
-o clasă (30 locuri)-Tehnician ecolog(Profil RESURSE NATURALE)
Absolvenţii de gimnaziu găsesc la Liceul Tehnologic din Fărcăşeşti tot ce au nevoie pentru formarea lor pentru viaţă şi profesie:

 • cadre didactice bine pregătite
 • dotare materială la nivelul exigenţelor
 • dorinţa de performanţă

VĂ AŞTEPTĂM CU DRAG!

Date de contact:
Com. Fărcăşeşti, Sat Roşia Jiu, Jud. Gorj
Tel/fax: 0253 372 927
Site: www.liceultehnologicrosiajiu.ro
E-mail: liceulrosiajiu20@yahoo.com