Fermierii pot cere banii la APIA

fermieriFermierii din judetul Gorj sunt invitați să depună cererea unică de plată 2016, la centrul județean sau centrul local al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), la data precizată în invitația primită, la funcționarul la care au fost repartizați pentru verificarea cererii, cu următoarele documente: copie de pe cartea de identitate/ buletinul de identitate/ paşaport/ certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului/ certificatul de înregistrare fiscală, după caz, iar în cazul reprezentantului, copie de pe datele de identificare, respectiv carte de identitate/ buletin de identitate/ paşaport; dovada deţinerii unui cont bancar activ pe teritoriul României; adeverința conform înscrisurilor din registrul agricol, aferente anului curent de cerere 2016; copie conform cu originalul la contractul de închiriere/concesiune a suprafeței agricole, încheiat între fermier și unitățile administrativ – teritoriale, după caz; copie conform cu originalul la contractul de închiriere/concesiune a suprafeței agricole, încheiat între fermier și Agentia Domemiilor Statului, după caz; un dosar plic.
Trebuie să prezinte la depunerea cererii unice de plată sau a modificărilor aduse acesteia documentele necesare care dovedesc utilizarea terenului agricol, inclusiv a terenurilor care conţin zone de interes ecologic, precum şi a animalelor. Aceste documente trebuie să fie încheiate înaintea depunerii cererii unice de plată şi trebuie să fie valabile cel puţin până la data de 1 decembrie a anului de cerere.
În conformitate cu prevederile legale în vigoare, „Suprafețele declarate în cererile unice de plată pentru care nu se depun documentele care fac dovada utilizării terenului până la data-limită de depunere a cererilor unice de plată sunt neeligibile.” Mai multe informații pe site: www.apiagorj.ro .