Gradaţii de merit mai puţine pentru profesorii gorjeni în 2016

Competiția  pentru gradațiile de merit se anunță a fi mult mai încinsă decât în alți ani la nivelul județul Gorj. Inspectoratul Școlar Județean Gorj a anunțat că anul acesta vor fi acordate doar 94 de gradații de merit față de circa 170 în anul precedent. Începând cu 1 martie 2016 se pot depune dosarele la școlile de care aparțin cadrele didactice urmând ca în ultima parte a lunii martie să ajungă la ISJ.

Potrivit statisticilor, aproximativ 300 de candidaţi ar putea candida pentru gradaţiile de merit scoase la concurs
Potrivit statisticilor, aproximativ 300 de candidaţi ar putea candida pentru gradaţiile de merit scoase la concurs

Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a aprobat în 19 februarie  numărul de gradații de merit pentru sesiunea 2016, repartizate și aprobate pe posturi și discipline. În total vor fi acordate 94 de gradații de merit dintre care 80 sunt destinate personalului didactic. Potrivit împărţirii, pentru personal de conducere, îndrumare și control – 10 locuri, educatori/profesori pentru învățământul preșcolar – 4 locuri, învățător/profesor pentru învățământul primar- 10 locuri, Limba și literatura română+limba latină – 6 locuri, Limbi moderne – 7 locuri, Istorie – 2 locuri, Științe socio-umane – 1 loc, Religie – 3 locuri, Geografie – 1 loc, Matematică – 6 locuri, Informatică – 1 loc, Fizică – 3 locuri, Chimie – 3 locuri, Biologie – 2 locuri, Educație muzicală+educație plastică – 4 locuri, Educație fizică și sport – 6 locuri, Palatul Copiilor și Cluburi Școlare – 1 loc, Învățământ special – 2 locuri, Discipline tehnice – 5 locuri și Maiștri-instructori/profesori pentru instruire practică – 3 locuri. Alte 14 gradații de merit sunt rezervate personalului didactic auxiliar, după cum urmează: administrator financiar – 2 locuri, administrator patrimoniu – 1 loc, secretar – 3 locuri, informatician – 3 locuri, bibliotecar – 1 loc, pedagog – 1 loc, laborant – 2 locuri și tehnician
Candidaţii care doresc să primească gradaţii de merit trebuie să-şi întocmească şi depună dosarele şi să obţină avizele la nivelul unităţii de învăţământ în perioada 1 – 18 martie 2016. Dosarele vor fi depuse la secretariatul ISJ Gorj  în perioada 21 – 30 martie 2016, urmând ca în intervalul 1 – 22 aprilie acestea să fie analizate de către inspectorul şcolar care coordonează disciplina, cu consultarea consiliului consultativ şi elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului în specialitate. Verificarea dosarelor şi acordarea punctajelor de către comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit se va face în perioada 25 aprilie – 13 mai 2016, aprobarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării, de către consiliul de administraţie al ISJ Gorj, în intervalul 16 – 17 mai 2016. Lista cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării va fi afişată la avizierul ISJ Gorj  în data de 18 mai, iar contestaţiile vor putea fi depuse în zilele de 19 şi 20 mai. Validarea şi afişarea rezultatelor finale ale concursului pentru acordarea gradaţiilor de merit se va face în perioada 26 – 27 mai 2016.