Familia Mongescu și proprietățile acesteia din Gorj

Familia Moangă devenită ulterior Mongescu îşi avea originea în vechiul târg al Brădicenilor de unde pe la începutul secolului al XIX-lea membrii acesteia au început să achiziţioneze moşii sau proprietăţi în diferite localităţi din judeţul Gorj.

Cei din familia Moangă(Mongescu) au fost demni colaboratori ai lui Tudor Vladimirescu
Cei din familia Moangă(Mongescu) au fost demni colaboratori ai lui Tudor Vladimirescu

Primul şi cel mai marcant membru al familiei Mongescu din istoria Gorjului a fost, renumitul boier, serdarul Vasile Moangă fiul companistului Nicolae, aşa cum este menţionat într-o catagrafie a boierilor din anul 1829 când apare cu vârsta de 60 ani pe care dacă o calculăm ajungem la concluzia că în anul 1849 la 28 septembrie, când îşi află sfârşitul la Târgu Jiu, avea 80 ani şi nu 100 aşa cum este menţionat în acelaşi act de deces. A fost recunoscut în istoria Gorjului prin faptul că a fost un foarte bun prieten al marelui revoluţionar gorjean Tudor Vladimirescu. Ca moştenitori acesta a avut cinci băieţi: Nicolae, Vasile, Grigore, Constantin şi Ion zis şi Iancu. Dintre aceştia, Constantin Mongescu zis Costache sau Dinu, mare polcovnic a avut mai multe funcţii în administraţia judeţului printre care şi aceea de suptocârmuitor al plaiului Vulcan. A fost căsătorit cu Ana Bălăcescu în anul 1831, fiica lui Constantin şi Ilinca Bălăcescu iar ca zestre a primit din partea soacrei sale, socrul fiind decedat la data căsătoriei, prin foaia de zestre din acelaşi an, proprietatea din Teleşti, doi boi, două vaci precum şi mai multe obiecte de îmbrăcăminte. Proprietar în Copăceni a ajuns însă Ion Mongescu, fiul lui Constantin şi Ana care a primit moşia de aici ca zestre din partea soţiei sale Ecaterina fiica boierului gorjean Alecu Viişoreanu, renumit prin stilul său de viaţă agitat, vicleşug, asprime şi agresivitate, motive pentru care a fost şi întemniţat la Sfânta Mănăstire Tismana. Acesta era însă fiul marelui boier patriot, stolnicul Barbu Viişoreanu, mare personalitate politică a judeţului.

Proprietari de-a lungul vremii

Din moşia Copăcenilor numită Slătioara, proprietate a familiei Mongescu, în anul 1864, la reforma agrară, au fost împroprietăriţi 15 locuitori pe terenul lung începând de lângă apa Jaleşului pe lângă moştenitorii Corneşti 760 stânjeni iar lăţimea la capul despre răsărit despre Jaleş 144 stânjeni iar la apus 210 stânjeni
După ce proprietarul Ion C. Mongescu a decedat în oraşul Târgu Jiu la vârsta de 60 ani la data de 19 iunie 1893, cei doi moştenitori ai acestuia, fiul Dimitrie şi fiica Ana au împărţit toată averea sa. Fiul său Dimitrie născut în jurul anului 1856 şi care a decedat în anul 1917 era căsătorit cu Virginia Caloianu din Craiova fiica lui Vasile şi Dumitra-Ana decedată în Bucureşti la 8 decembrie 1931 la vârsta de 65 ani iar fiica sa Ana născută în anul 1858 era căsătorită cu Vasile Viişoreanu născut în anul 1850 în Craiova fiul lui Costache şi Zoe de care însă a divorţat în anul 1878.
Prin actul de împărţire transcris la Tribunalul Judeţean Gorj sub numărul 1977 din anul 1893 aceştia au convenit la împărţirea averii rămasă de pe urma tatălui lor astfel:
Mongescu I. Dimitrie avea să stăpânească moşia Copăceni cu toate trupurile şi denumirile din care se compunea aceasta precum şi cu toate clădirile şi sădirile, moara şi altele. Tot lui îi mai era atribuită şi moşia situată în comuna Slivileşti cu tot ce se afla acolo dar şi casele cu toate dependinţele şi siliştea din oraşul Târgu Jiu strada Vocea Jiului astăzi Vasile Alecsandri.
Ana Viişoreanu avea să primească moşia Brebenari din comuna Floreşti judeţul Mehedinţi cu toate clădirile şi sădirile de pe aceasta; moşia Miculeşti zisă şi Zătreana cu toate trupurile şi denumirile din care se compunea, situată în comuna Miculeşti care la vremea respectivă aparţinea de judeţul Mehedinţi, cu orice clădiri şi sădiri se aflau acolo şi moşia de la Teleşti cu toate trupurile şi denumirile dar şi cu toate clădirile şi sădirile de acolo.
Rămâneau să fie stăpânite în indiviziune muntele Nedeia din comuna Frânceşti dar şi moşia din comuna Roşia Jiu iar la acest partaj nu intrau şi terenurile cumpărate de Dimitrie I. Mongescu în comuna Teleşti. Tot prin acest act s-a convenit ca şi datoriile tatălui lor să se plătească în mod egal de către cei doi moştenitorii.
Dumitru Mongescu zis şi Tache împreună cu soţia sa Virginia au avut ca fiice pe Masinca-Aurora născută la 19 martie 1889 şi decedată la 5 octombrie 1946 căreia ulterior i s-a mai zis şi Maria şi care după ce a absolvit conservatorul din Lipsca s-a căsătorit cu Generalul Alexandru Tătărescu născut în anul 1883 fiul lui Nicolae şi Speranţa şi frate al marelui om politic Gheorghe Tătărescu dar şi pe Margareta-Clemenţa născută la 21 septembrie 1891. Au mai avut şi un fiu pe Ion zis Ionel născut la 14 februarie 1887 care de altfel a şi moştenit moşiile şi averea familiei sale în special pe cea de la Copăceni dar care însă a şi înstrăinat prin vânzare o mare parte din această avere, chiar şi proprietatea de pe Jaleş, moştenită de familie de atâtea generaţii..

Daniel Cismașu

One Comment on “Familia Mongescu și proprietățile acesteia din Gorj”

  1. Ar fi o idee buna ca istoricii locali si televiziunile din acelasi perimetru sa produca niste documentare despre oamenii importanti care au trait in Gorj.Filmele documentare ar putea beneficia de aportul profesionist al actorilor de la teatrul local.Privesc cu invidie la campania puternica si bine facuta de englezi, care isi readuc la lumina istoria de o maniera nu numai profesionista dar si atragatoare.

Comments are closed.