Familia lui Sergiu Nicolaescu în documente gorjene (I)

Sergiu Nicolaescu a părăsit urbea de pe Jiu în anii copilăriei dar arhivele gorjene păstrează documente care atestă aici existenţa familiei sale de origine macedoneană încă de la sfârşitul secolului al XIX-lea.

Sergiu Nicolaescu s-a născut la Târgu-Jiu acum 82 de ani
Sergiu Nicolaescu s-a născut la Târgu-Jiu acum 82 de ani

Bunicul lui Sergiu Nicolaescu s-a născut în comuna Struga, judeţul Ohrida din Macedonia, era fiul lui Kitanof T. Nicola, însă acesta a preluat de la tatăl său doar prenumele Nicola pe care l-a transformat în numele de familie Nicolaescu, obicei destul de des întâlnit în Ţara Românească în secolul al XIX-lea. Constantin Nicolaescu s-a căsătorit însă tot cu o aromâncă venită cu părinţii săi în oraşul Târgu Jiu tot din Macedonia. Aceştia încă de la începutul căsătoriei lor au desfăşurat activităţi comerciale în diferite locaţii închiriate din oraş. În acelaşi timp însă au dat naştere la mai mulţi copii cărora le-au dat o deosebită educaţie continuând să fie întreţinuţi şi în diferite şcoli superioare din ţară.

Gorjeni prin adopţie

Primul document ce atestă existenţa familiei marelui maestru în oraşul Târgu Jiu se găseşte la Serviciul Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale în Colecţia Registre Stare Civilă – Primăria oraşului Târgu Jiu în registrul pentru căsătoriţi din anul 1898 unde la numărul 22 din 26 august ora patru după amiază se află înregistrat actul de căsătorie al bunicilor acestuia având următorul cuprins:
„Act de căsătoria d-lui Constantin Nicolescu – Kitanof în etate de ani douăzeci şi nouă şi opt luni de profesiune comerciant, de religie ortodox, domiciliat în Urbea Târgu Jiu şi născut în comuna Struga, judeţul Ohrida din Macedonia la anul una mie opt sute şaizeci şi opt, luna decembrie, ziua patru; fiu major al defunctului Nicola T. Kitanof şi al defunctei Maria Golabova, soţul în lipsă de părinţi şi în vedere că a trecut peste etatea de douăzeci şi cinci ani, în conformitatea art. 131 combinat cu 142 Codul Civil este dispensat de consimţământ.
Şi a d-şoarei Constanţa Marcovici – Marcof în etate de ani şaptesprezece şi nouă luni, de profesiune menajeră, de religie ortodoxă, domiciliată în Urbea Târgu Jiu şi născută în oraşul Ohrida din Macedonia la anul una mie opt sute optzeci, luna noiembrie ziua şapte, fiică minoră a d-lui Simion Marcovici în etate de ani patruzeci şi doi de profesiune comerciant şi a d-ei Maria Traiceva în etate de ani treizeci şi şapte, de profesiune menajeră, domiciliaţi în Urbea Târgu Jiu, care fiind de faţă la această căsătorie au dat consimţământul lor prin viu grai.
Cei de faţă contractanţi şi părinţii viitoarei soţii ne-au declarat că s-a făcut un contract de căsătorie între dânşii la opt august anul curent legalizat de Judecătoria Ocolului Târgu Jiu la zece august anul curent sub nr. una sută şase.
Actele preliminare sunt:
a) Publicaţiile făcute fără opoziţie în această Urbe în duminicile de la două şi nouă august curent; b) Certificatul de botez de la Exarhia Bulgărească sub nr. paisprezece din care se constată că viitorul soţ este născut la anul una mie opt sute şaizeci şi opt în comuna Struga; c) Certificatul de botez de la Exarhia Bulgărească sub nr. nouăzeci şi doi din care se constată că viitoarea soţie este născută la anul una mie opt sute optzeci în oraşul Ohrida; d) Declaraţia semnată de Eftimie Costovici, Costea Stoean, Stoian Dumitriu, Costea Niculescu şi Anastasie Costovici, autentificată de Tribunalul Gorj la patru august anul curent sub nr. trei mii una sută nouăzeci şi şapte din care se constată că părinţii viitorului soţ sunt încetaţi din viaţă; e) Certificatul semnat de Eftimie Costovici, Gr. Bogdan, Hristea Nicolescu, P. Costovici şi Hristea Iliescu atestat de Poliţia Oraşului Târgu Jiu din care reiese că viitorul soţ este una şi aceiaşi persoană cu cel cuprins în certificatul de botez nr. paisprezece din anul una mie opt sute şaizeci şi opt; şi f) Certificatul semnat de Eftimie Costovici, Gr. Bogdan, Hristea Nicolescu, Hr. Iliescu şi P. Costovici atestat de Poliţia Oraşului T. Jiu din care reiese că viitoarea soţie este una şi aceiaşi persoană cu cea cuprinsă în certificatul de botez nr. nouăzeci şi doi din anul una mie opt sute optzeci.
(…)Şi noi Ion Mosculescu ajutorul primarului Urbei Târgu Jiu şi ofiţer al stării civile, am pronunţat în numele legii că contractanţii sunt uniţi prin căsătorie…”
Dan Cismaşu

One Comment on “Familia lui Sergiu Nicolaescu în documente gorjene (I)”

  1. INTERESANT! VA MULTUMESC PENTRU ACESTE DESTAINUIRI. INCERCATI SA CONTINUATI CU INVESTIGATII DESPRE VIATA FAMILIEI MARELUI MAESTRU SERGIU NICOLAESCU: MAI EXISTA CASA IN CARE S-A NASCUT, PLECAREA IN TIMISOARA, VENIREA IN BUCURESTI.

Comments are closed.