EXCLUSIV Câteva din atribuțiile poliției privind arestații într-un document de la 1831

 

Data de 25 martie reprezintă pentru Poliția română un moment festiv, fiind serbată ziua acestei instituții. Având acest  eveniment în desfășurare, am considerat că  este potrivit să informăm publicul despre activitatea acestei instituții în timp.

Semnificația zilei de 25 martie

Contrar tuturor așteptărilor în data de 25 martie nu s-a înființat Poliția. Termenul de ”poliție” fiind utilizat începând cu anul 1806 pentru instituția care se ocupa cu paza și ordinea în capitală (Agia Poliții). În anul 1822, după revenirea la domniile pământene și încetarea regimului fanariot, primul domn pământen din Țara Românească, Grigore Dimitrie Ghica, cunoscut de istorici şi sub numele de Grigore al IV-lea Ghica (1822-1828), în cadrul unei ceremonii desfășurată la București în ziua de 25 martie înmânează primul drapel Agiei, care pe una din fețe avea brodată scena Bunei Vestiri.

Câteva atribuții privind arestații

Vernind în întâmpinarea evenimentului, s-au cercetat documentele din perioada regulamentară (1831-1849) aparținând fondurilor și colecțiilor deținute de Serviciul Județean Gorj al Arhivelor Naționale, tocmai pentru că aceasta este perioada de început a organizării multor instituții și a fost găsit un ordin care reglementează atribuțiile poliției privind arestații.

Reproducem mai jos documentul găsit în fondul arhivistic „Prefectura Județului Gorj”, lăsând cititorului posibilitatea să călătorească imaginar în timp:

„Vornicia Mare din Lăuntru                                                                    primit noembr. 15

Dumnealui? otcârmuitorul judeţului Gorj

Fiindcă de la Judecătoria Judeţului Ialomiţa, trimiţându-se la Poliţia Oraşului doi arestaţi ce s-au dăvedit însă necriminal, nu s-au închis de poliţmaister fără dezlegarea otcârmuitorului, din care pricină au scăpat acei arestaţi. Care acea? împotrivă urmare a poliţmaisterului de la Urziceni făcându-să pildă stăpânirii, au găsit de cuvinţă a pune la îndatorirea otcârmuitorului următoarele:

1-ul.Ori în ce vreme să va judeca dă către Judecătoria Judeţului vreun prigonitor şi veri în ce vină să va dovedi, îndată ce să va hotărâ de închisoare să-l trimiţă de-a dreptul  către poliţmaisterul oraşului  spre a-l închide.

2-lea. Poliţmaisterul să fie dator  îndată ce va primi hârtia judecătorii cu care să va trimite, să-l primească fără a mai intra în cercetare.

3-lea. Ori în câte rânduri  va avea trebuinţă judecătoria de persoana lui spre a-l cereceta, poliţmaisteru va fi dator a-l trimite cu paznici dintre dorobanţii săi şi iarăşi cu pază să-l întoarcă la închisoare.

4-lea. De oricâţi să vor închide la închisoarea poliţii, va fi dator  poliţmaisterul a răportui seara şi dimineaţa la Otcârmuirea Judeţului arătând număru închişilor şi a lor vină spre cea mai de aproape ştiinţă.

Într-acesta şi chip dar să se păzească buna orânduială întru aceasta? pă vremea viitoare făr de cea mai puţină înpotrivă abatere, iar de primirea aceşti porunci să trimiţă răspuns.

1831 noiemv. 9

Marele Vornic din Lăuntru Gheorghe Filipescu

Şe<fu>l sec<ţii> G. Grădişteanu?

Secţia 1-ia

Mas<a> 1-a

Buc<u>r<e>şti”

Documentul respectă întru totul ortografia folosită la data emiterii, semnele de întrebare sunt utilizate acolo unde există suspiciunea că transliterarea nu este sigură, iar în parantezele unghiulare s-au introdus literele folosite pentru a reîntregii cuvântul.

 

Ion Hobeanu