Bani pentru reabilitarea unui important drum din Gorj

Datorită fondurilor obținute în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală (PNDL), Consiliul Județean Gorj va demara în acest an lucrările de reabilitare a drumului județean DJ 674 Vlăduleni-Urdari-Turceni-Ionești-limită județ Mehedinți. Președintele Consiliului Județean Gorj, Cosmin Mihai Popescu, a semnat la București un contract de 124 034 595 lei pentru acest obiectiv.

În vederea realizării obiectivului de investiții ,,Reabilitare DJ 674, Vlăduleni-Urdari-Turceni-Ionești-limită jud. Mehedinți”, miercuri 14.03.2018, la București, a fost  semnat contractul de finanțare nr. 3123/14.03.2018, cu o valoare totală a investiției de 124.034.595 lei, suma fiind inclusă în finanțarea alocată județului Gorj în cadrul PNDL, pentru perioada 2017-2020, aprobată prin Ordinul nr. 3470/28.06.2017, emis de MDRAP.
Drumul județean DJ 674 Vlăduleni-Urdari-Turceni-Ionești (cu o lungime totală de 43,443 km) are originea în DN 66, Filiași – Târgu Jiu- Petroșani la kilometrul 43+950 și traversează localitățile Vlăduleni, Fărcășești, Valea cu Apă, Peșteana de Jos, Hotăroasa, Urdari, Fântânele, Strâmba Jiu, Valea Viei, Gârbovu, Murgești, Jilțu, Turceni, Ionești, Iliești, Gura Șușiței, Picu, cu o populație deservită de 39.888 locuitori.
Reabilitarea celor 43,443 kilometri din rețeaua de drumuri publice județene are prevăzută ca perioadă de execuție 24 de luni de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor și cuprinde ca principale categorii de operațiuni tehnice: Sistemul rutier -aplicarea a două sisteme rutiere astfel: structură rutieră rigidă: km 0+000-29+780 (ranforsare), L=9,785 km; structură rutieră nerigidă:km 30+700-44+146, L=13,449 km; repararea degradărilor de structură rutieră din îmbrăcăminte asfaltică; sistem rutier nou; Trotuare – reamenajarea trotuarelor existente prin aplicarea de îmbrăcaminte asfaltică și amenajarea de trotuare din beton pe raza localităților; Piste pentru bicicliști – realizarea de piste pentru bicicliști cu o bandă de circulație cu lățimea de 1.00 m, respectiv două benzi de circulație cu o lățime de 2.00 m, având o suprafață de 3430 mp și o lungime de 2270 m, în zonele importante, gară, grădinițe, școli. De asemenea, sunt prevăzute stații privind transportul în comun, respectiv amenajarea a 34 de stații de autobuz, totodată fiind prevăzută construirea de platforme din beton și șanturi cu rigole carosabile, L=1610 ml.
S-au prevăzut 3 platforme de staționare în suprafață S=1120 mp, situate la km 0+450, S=350 mp și la km 1+000, S=620 mp și km 28+330, S=150 mp.
Cât privește drumurile laterale, acestea se vor amenaja pe o lungime variabilă între 15 și 25 m cu un sistem rutier cu turnare beton asfaltic binder, piatră spartă, fundație balast.
În proiect este prevăzută și amenajarea unui număr de 2491 podețe (acces la proprietăți).
Pentru siguranța circulației auto a fost prevăzută: consolidare terasamente cu parapeți raforsați, parapeți de protecție și stâlpi din metal în lungime de 2483 ml.
Pasajele CF se vor amenaja la km 0+288 și km 28+765 la traversarea liniei Turceni-Rovinari.
Semnalizarea rutieră pe acest tronson presupune montarea unui număr de 524 de indicatoare rutiere, iar pe orizontala se vor aplica marcaje specifice (marcaje transversale, S=1583.5 mp și marcaje longitudinale, L= 44,146 km definitive și marcaje longitudinale temporare L=27,203 km).