EVENIMENT Documente de arhivă despre Târgu-Jiul în război

A apărut  ediţia de documente „Târgu Jiul în timpul Primului Război Mondial. Documente de  arhivă”, realizată  în cadrul evenimentelor dedicate Centenarului Marii Uniri, de către Serviciul Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale. Au fost valorificate documente din mai multe fonduri arhivistice tocmai pentru a compensa zestrea arhivistică sărăcăcioasă din perioada războiului. Volumul conţine 224 de documente, majoritatea inedite, şi constituie un valoros instrument de lucru pus la dispoziţia cercetătorilor şi a pasionaţilor de istorie.

Istoriografia gorjeană, inclusiv și cea  națională,  s-au îmbogățit de curând cu o nouă carte importantă, ediţia de documente „Târgu Jiul în timpul Primului Război Mondial. Documente de  arhivă”, lucrare apărută sub egida  Serviciului Județean Gorj al Arhivelor Naționale. Este vorba de o lucrare amplă care pune în valoare noi documente despre județul Gorj în anii Primului Război Mondial. Volumul propune 224 de documente, în majoritate despre orașul Târgu-Jiu, o alegere necesară dacă ne gândim că orașul s-a aflat și sub ocupație străină dar și în fruntea rezistenței la începutul războiului dar și pe parcursul acestuia.

Potrivit Cristinei Paula Vasiloiu, directorul Serviciului Județean Gorj al Arhivelor Naționale și coordonatorul volumului, ”Instituția noastră și-a propus prin apariția acestei ediții de documente să valorifice o parte din documentele pe care le gestionează în care să prezinte realitatea acelor timpuri, așa cum este redată de documentele vremii. Perioada avută în atenție a fost 1914-1919, din timpul neutralității și până la încheierea conflagrației mondiale, dar prezentăm și câteva situații de documente emise ulterior, până la nivelul anului 1936, corespondența purtată pentru emiterea calității de orfană de război , pentru acordarea pensiei de urmaș sau despăgubirile de război. Importante surse de informare regăsim create de administrația locală din acea perioadă dar și de Protoieria Județului Gorj, Consilieratul Agricol al Județului Gorj, Tribunalul Județului Gorj, Prefectura Județului Gorj, fondurile școlare sau din presă”.

Echipa de la SJAN Gorj care a contribuit la realizarea acestei lucrări a fost alcătuită din Dumitru Băluțoiu, Bianca Nicoleta-Bărbuceanu, Daniel Cismașu, Ion Hobeanu și Cristina Paula Vasiloiu(coordonator). Cu toate aceste nume de truditori în lumea arhivelor v-ați întâlnit în ultimii ani în paginile ”Verticalului” și ați putut citi contribuții istoriografice valoroase. Așa cum se știe, există o colaborare de mulți ani între cercetătorii din arhivele gorjene și publicația ”Vertical”, un parteneriat valoros pentru iubitorii de istorie din județul Gorj.

Trebuie să remarcăm că lucrarea amintită reprezintă o continuare a albumului de documente ”Oltenia în Primul Război Mondial”, un efort colectiv al Serviciilor Județene ale Arhivelor Naționale Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea. Nu ne rămâne decât să felicităm pe arhiviști pentru acest efort și să vă invităm la lectură!