ERASMUS+, oportunitate de învățare, determinare, provocare!

Loading

Pentru Grădinița cu Program Prelungit Baia de Fier, parteneriatele strategice Erasmus+ au devenit o obișnuință, fac parte din viața școlii de zi cu zi. Acestea sprijină dezvoltarea și punerea în aplicare a practicilor inovatoare, precum și punerea în aplicare a inițiativelor comune de promovare a cooperării, a activităților de învățare reciprocă și a schimburilor de experiență la nivel european.

Începând cu acest an școlar, pe o perioadă de doi ani școlari (2020-2022), grădinița noastră va implementa proiectul: La Terre vue a travers nos yeux magiques/ Planeta văzută prin ochii noștri magigi, având numărul de referință 2020-1-FR01-KA229-079813_5.

Grupul țintă al proiectului îl constituie preșcolarii și elevii cu vârsta cuprinsă între 3 și 11 ani. Limba de lucru a proiectului este limba franceză. Parteneri în acest proiect sunt: Romania, Franta -Reunion, Franta metropolitană, Spania, Turcia și Bulgaria. Acest proiect este finanțat cu susținere din partea UE prin Programul Erasmus+.

Proiectul s-a născut din nevoia de a-i face pe elevi conștienți de problemele de mediu, astfel încât aceștia sa adopte un stil de viață cât mai prietenos cu natura, să ia parte la deciziile cu privire la problemele de mediu, atât în școli, cât și în comunitățile locale.

Antrenarea elevilor și a profesorilor noștri în activități de anvergură internațională a dus la înțelegerea existenței și valorizarea pluriculturii, oferindu-le șanse de afirmare la nivel european. Creșterea prestigiului școlii a venit ca o consecință, imaginea acesteia fiind promovată atât la nivel național, cât și internațional, îmbunătățindu-se astfel, pe de-o parte, relațiile cu organismele instituționale și cu autoritățile publice locale, pe de altă parte, atrăgând atenția comunității locale asupra unor rezultate meritorii obținute de elevii noștri îndrumați de un corp didactic de excepție.

Coordonator proiect, Radescu Maria             Director, Cetina Ilena