,,Environmental Education Outdoor”, curs de formare în Malta, 10-15 mai 2023

În perioada 10-15 mai 2023 am participat la cursul de formare „Environmental Education Outdoor” (furnizor Associação Edu2grow), desfăşurat în St. Julians, Malta, în cadrul proiectului cu nr. 2022-1-RO01-KA121-ADU-000058221 din primul an de acreditare al Asociației Centrul de Informare și Formare Magia, Târgu-Jiu (Nr. acreditare 2021-1-RO01-KA120-ADU-000042535).

Cursul a avut următorul program, structurat pe 6 zile:

Ziua 1

-Introducere: prezentarea formatorilor, a organizaţiei gazdă (Associação Edu2grow) şi a activităţilor săptămânii

-Malta, istoria fascinantă a locului : de la preistorie la Cavalerii Ioaniţi, Șoimul Maltez, Crucea Sfântului Gheorghe, simboluri ale demnității și gloriei, cavalerismului și rezistenței

-Ice Breaker Games

-Prezentarea școlilor/organizaţiilor participanților

-Stabilirea nevoilor și obiectivelor participanților

-Scopul principal al cursului: importanţa educației pentru mediu și a educației pentru dezvoltare durabilă și necesitatea introducerii celor două tipuri de educație în curriculum-ul educației școlare/adulților

-Provocări:

a.Cum să transmitem elevilor noștri/adulților cunoștințele, competențele, atitudinile și valorile necesare pentru a crea un viitor sustenabil ?

b.Cum să promovăm dezvoltarea durabilă ?

c.Cum să adoptăm stiluri de viață durabile ?

-Despre temele cheie ale educației pentru dezvoltare durabilă : dezvoltarea rurală și urbană, economia, modelele de producție și de consum, responsabilitatea civică, protecția mediului, managementul resurselor naturale, respectarea diversității biologice și a naturii.

Ziua 2

Teambuilding și activități de networking prin intermediul unei excursii culturale: Hagar Qim (complex megalitic de 6 temple construite din epoca neolitică, în jurul anilor 3600-3200 î.Hr., ce face parte din Patrimoniul Mondial UNESCO încă din 2002), Blue Grotto (legendă locului spune că în peșteră trăiau în vechime sirene care duceau marinarii la pierzanie, atrăgându-i cu cântecele lor), Marsaxlokk, pitoresc port pescăresc și Mdina, bijuteria arhipelagului, orășel medieval, cu o atmosferă unică, atemporală.

Ziua 3

-Educația pentru mediu: definiție, principii, istorie și obiective

-Educația pentru dezvoltare durabilă: orientări, obiective, impact estimat

-Prezentarea educației pentru dezvoltare durabilă, a celor 4 piloni ai săi și a celor 17 obiective

-Ateliere pentru dezvoltare personală și socială și modul de integrare a educației pentru mediu şi a educației pentru dezvoltare durabilă în curriculum-ul educației școlare/educației adulților

-Adaptarea diferitelor jocuri la grupa de vârstă și specificul educației pentru mediu şi a educației pentru dezvoltare durabilă

Ziua 4

-Dinamica grupului

-Atelier de leadership în aer liber și strategii cheie de învățare pentru educația pentru mediu, pentru educația pentru dezvoltare durabilă, pentru cetățenie și durabilitate

-Ateliere care prezintă o diversitate de metode de predare a educației pentru mediu şi a educației pentru dezvoltare durabilă

-Activități și exerciții în aer liber, prin utilizarea experienței “heart, hand and head”.

-Prânz intercultural

-Evaluare intermediară

Ziua 5

ACTIVITĂȚI INDOOR

-Rolul profesorilor/formatorilor în educația pentru dezvoltare durabilă

-Implicarea participanților pentru a-și asuma un rol activ în managementul durabil al mediului și pentru a identifica efectele asupra mediului

-Reflecție asupra propriei practici didactice

-Cum implementez dezvoltarea durabilă în organizația mea, în sala de clasă, în planurile mele de lecție?

-Ce instrumente am la dispoziție pentru a preda educația pentru dezvoltare durabilă ?

-Diseminarea proiectelor europene anterioare aplicând metodele educaţiei pentru mediu și educației pentru dezvoltare durabilă realizate de toți partenerii

ACTIVITĂȚI OUTDOOR

-Vizită de studiu la Esplora Interactive Science Centre (finanțat parțial din fonduri UE), centru care încearcă să cultive o cultură a curiozității științifice, a imaginației și a pasiunii pentru întrebări. Vizitatorii Esplora sunt încurajați să exploreze, să gândească, să investigheze și să-și imagineze lumea…

Ziua 6

-Evaluarea cursului: prezentarea competențelor dobândite, feedback și discuții

-Acordarea certificatului de participare

Dincolo de competenţele profesionale dobândite, cursul a însemnat pentru mine şi trăirea unor experienţe unice, noi prietenii şi amintiri de neuitat… într-o insulă de care nu poţi să nu te îndrăgosteşti…

Mulţumiri formatorilor şi organizatorilor, mereu la înălţime!

            Prof. Pavel Marieta, formator în cadrul Asociației Centrul de Informare și Formare Magia, Târgu-Jiu, Gorj