Elevii din Peştişani îşi fac practica în străinătate

Loading

În perioada 28.04-18.05.2014, un grup de elevi de la Liceul Tehnologic sunt în mobilitate în Germania la stagii de practică. Participanții, 16 elevi din clasele a XI-a, profil tehnic, specializările Tehnican operator tehnică de calcul si Tehnician mecatronist, se  alătură colegiilor care au beneficiat de formare profesională în context european, dobândind competențe noi in domeniul electronicii prin efectuarea stagiului de pratică în laboratoare specializate conform standardelor europene.

Elevii din Peştişani lucrează în ateliere din Germania
Elevii din Peştişani lucrează în ateliere din Germania

Partenerii acestui proiect sunt: organizaţia de primire ZAW Zentrum fur Aus- und Weiterbildung Leipzig GmbH care  asigură elevilor condiții de dezvoltare a competențelor profesionale în spiritul european de muncă datorita unei dotări moderne și a unui personal competent și Wisamar Bildungsgesellshaft mbH i.Gr ca organizație intermediară care îi  susține in toate activitățile proiectului.
Wisamar Bildungsgesellshaft mbH i.Gr. oferă asistență organizațiilor în derularea proiectelor din cadrul Programului Lifelong Learning, dispune de o echipă foarte bine pregătită, o echipa tânără dar cu experiență, adevărați profesionaliști în management de proiecte.

O şansă pentru elevii din Peştişani

Proiectul este pentru elevi o modalitate de a avea accces la cunoștințe noi, de a dobândi competențe esențiale pentru profesie, o bună cunoaștere, utilizare, evaluare, conectare a circuitelor și componentelor electronice (componente de bază a echipamentelor, instalațiilor în societatea informațională) care să le permită să practice ceea ce au înscris pe diplomă și să înlesnească accesul spre locuri de muncă în domeniile pentru care se formează sau niveluri superioare de calificare.
Este de asemenea, o șansă de a explora în Germania un alt mediu de viață, altă cultură si de a-și  forma o atitudine deschisă față de diversitatea culturală europeană, de a dobândi o mai buna înțelegere a conceptului de cetățenie europeană, a drepturilor și îndatoririlor ce le revin ca cetățeni europeni. Elevii își vor  îmbunătați competențele de relaționare, competențele lingvistice și culturale, se vor responsabiliza și învăța să devina competitivi. Prin certificatele Europass Mobilitate  pe care le vor obține la șfârșitul stagiului li se va  deschide calea către  programele de formare profesională  la orice nivel și  din orice țară a UE si accesul  spre piata muncii  din UE.
Proiectul ”European Training for a Better Transition from School to Workplace,, creste  încrederea că școala și programele europene  oferă șanse reale de reușită,  inserție socio-profesională, sprijinirea tinerilor în tranziția spre o viață activă oferindu-le stagii de pregătire profesională europene care ii va face competitivi pe piața europeană a muncii.
Prof. Marinela Iliescu