Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Târgu Jiu

Loading

Nu numai că ne onorează vecinătatea cu ascensionala „COLOANA FARĂ SFÂRSIT” a lui BRANCUSI, dar alăturarea spaţială obligă liceul nostru la performanţe, succese si sincronizare cu viaţa didactică de pe alte meridiane.
Situat pe axa geografiei spirituale brâncuşiene, Colegiul Economic „VIRGIL MADGEARU” Tg-Jiu împrumută verticalitatea operei din vecinătate şi spiritul modern, dinamic al omului contemporan.
Colegiul Economic “Virgil Madgearu”, reprezintă o şcoală care şi-a câştigat, în timp, prestigiul şi personalitatea demonstrate de rezultatele deosebite obţinute de elevi la bacalaureat, la admiterea în învăţământul superior, la olimpiadele şi concursurile naţionale.

Principii pe care le promovăm:
– Calitatea educaţiei
– Egalitatea şanselor
– Formarea elitei
– Competitivitate europeană
– Spiritul de echipă
– Obiectivitate si corectitudine

NOI ÎŢI OFERIM:

 • O viziune asupra lumii profesionale calificări şi profesii din domeniile economic, comerţ, turism şi alimentaţie.
  Facilităţi privind integrarea socio-profesională a absolvenţilor, în firme sau instituţii publice.
  Deschidere spre mediul social-economic, colaborări si parteneriate cu instituţii şi firme in scopul formarii si dezvoltării de competenţe personale şi profesionale.
  O ofertă educaţională fundamentată pe previziunile de dezvoltare economică, locală şi regională.
  O şcoală modernă bazată pe calitatea învăţării şi orientată spre viitor, cu cadre didactice de un înalt profesionalism şi vocaţie pedagogică.
  Programe de promovare a tinerilor talentaţi .

OFERTA EDUCAŢIONALĂ 2014 – 2015

*Clasa a IX-a, zi
– servicii/tehnician în activităţi economice – 4 clase;
– servicii/tehnician în administrație – 1clasă;
– servicii/tehnician în activităţi de comerţ – 1 clasă;
– servicii/turism şi alimentaţie – 2 clase;

*Clasa a X-a, zi
– servicii/tehnician în activităţi economice – 5 clase;
– servicii/tehnician în activităţi de comerţ –1 clasă;
– servicii/turism – 1clasă;
– servicii/alimentaţie – 1 clasă;

*Clasa a XI-a, zi
– tehnician în activităţi economice – 5clase;
– tehnician în activităţi de comerţ – 1 clase;
– servicii/turism – 1clasă;
– servicii/alimentaţie – 1 clasă;

*Clasa a XII-a, zi
– tehnician în activităţi economice – 4 clase;
– tehnician în activităţi de comerţ – 3 clase;
– tehnician în turism – 1 clasă;
– tehnician în gastronomie – 1 clasă;
– organizator banqueting- 1 clasă;

*Ruta progresivă seral
– clasa a XI-a – tehnician în hotelărie – 1 clasă;
– clasa a XIV-a – tehnician în hotelărie – 1 clasă;

*Postliceală, anul I
– asistent manager în unităţi hoteliere – 1 clasă.
*Postliceală, anul II
– turism/agent de turism ghid – 1 clasă;

BAZA MATERIALĂ
Corelând armonios preocuparea pentru calitatea învaţământului cu cea legată de constituirea unui cadru propice procesului de învaţământ, Colegiul Economic “Virgil Madgearu” a reuşit să pună la punct o bază materială care se ridică, din punctul de vedere al standardelor, la nivel european.

 • Amfiteatru
 • Săli de clasă
 • Laboratoare
 • Ateliere pentru pregătirea practică dotate prin programul PHARE TVET
 • Cabinete
 • Teren de sport
 • Bibliotecă

PROGRAME DE COOPERARE EUROPEANĂ DERULATE

 • Proiectul ECONET implementat în Europa de KULTURKONTAKT din Austria, pe tema firmelor de exerciţiu.
 • Programul PHARE RO VET 0108.01- 0108.03 de modernizare a învăţământului profesional şi tehnic.
 • Proiect de parteneriat – SOCRATES – „FAIRMAROPE”    cu Franţa, Italia, Polonia, Lituania.
 • Proiectul „Nouvelles pedagogie et organisations des l’etablissements „
 • Proiecte de mobilităţi elevi, Leonardo da Vinci: – Valorificarea potenţialului turistic rural conform normelor UE – Modalităţi de valorificare a turismului rural şi urban
 • Proiectul VETPRO „Formarea profesorilor pentru dezvoltarea stratzegiilor de advertising”
 • Parteneriatul Româno-Sârb-Macedonian

Str. Tudor Vladimirescu , nr. 124,
Tg-Jiu, Judetul GORJ
Tel: 0253/ 211702 Tel/Fax: 0253/223370
www.ccvm.ro
e – mail: colegiuleconomic_vm@yahoo.com