Elevi gorjeni cu șanse în fazele naționale

La sfârșitul săptămânii trecute s-a desfășurat etapa județeană pentru două competiții foarte importante: Concursul Național al Revistelor Școlare și Concursul Național de Creație Literară ”Tinere Condeie”. Ediția a XIV-a a competițiilor respective a adunat peste 20 de titluri de reviste și peste 100 de elevi participanți cu diverse creații literare.

Juriul a selecționat creațiile și revistele care vor reprezenta județul în faza națională
Juriul a selecționat creațiile și revistele care vor reprezenta județul în faza națională

Colegiul Tehnic ”General Gheorghe Magheru” Târgu-Jiu a găzduit la finele săptămânii trecute o nouă ediție a fazei județene a Concursurilor Naționale de Reviste Școlare și ”Tinere Condeie”. După cum avea să aprecieze profesorul Ion Ișfan, inspectorul școlar general al județului Gorj, deși criza economică a lovit necruțător și în acest domeniu avem publicații școlare de valoare. ”Remarc cu tristețe-spunea Ion Ișfan cu acest prilej-că revista CUGET LIBER, cea mai galonată la nivel de țară dintre cele apărute în Gorj, nu a fost prezentă.”

14 reviste reprezintă Gorjul la nivel național

După cum se știe, Concursul Național al Revistelor Școlare are drept obiective cunoașterea și popularizarea la nivel național a revistelor concepute si conduse de elevi; educarea tinerilor în spiritual respectului pentru adevăr, pentru reflectarea obiectivă a realității, prin aplicarea principiilor deontologice ale profesiei de jurnalist; sporirea nivelului de însușire a tehnicilor clasice și moderne de redactare, tehnoredactare, documentare, investigare, multiplicare, difuzare a unei publicații școlare.
Concursul este organizat anual de Direcția Generală a Învățământului Preuniversitar din Ministerul Educației Naționale, împreună cu inspectoratele școlare si organizații ale ziariștilor. Profesorul Cornel Șomâcu, vicepreședinte al Juriului la această ediție, ne împărtășea câteva dintre criteriile care au stat la baza evaluării revistelor școlare: adecvarea problematicii la interesele, preocupările si nevoile grupului receptor; oferta conținutului revistei pentru cunoașterea istoricului, tradiției, inițiativelor și acțiunilor care definesc specificul si personalitatea școlii respective; modul atractiv, ingenios, original de tratare a subiectelor; estetica și ingeniozitatea prezentării grafice, ș.a.
În urma deliberării au fost premiate următoarele publicații școlare:Învăţământ liceal: Secţiunea REVISTĂ LITERARĂ: PREMIUL I : ”Studium”, C.N.E.T.; ”Interval”, C.N.S.H.; Secţiunea CALEIDOSCOP: PREMIUL I :” Verba Volant”, Liceul Roşia Jiu; Secţiunea DIVERTISMENT: PREMIUL I : ”Recreaţia Mare”, G.S.I. Tismana; ”Freamătul”, G.S.I. Bustuchin; Secţiunea REVISTĂ REPREZENTATIVĂ: PREMIUL I: Ecou, C.C.V.M.; Secţiunea REVISTĂ CULTURAL – ARTISTICĂ: PREMIUL I: Murmurul Jilţului, Colegiul Tehnic Mătăsari; Secţiunea REVISTĂ DE CLASĂ: PREMIUL I: INCOGNITO, Clasa a Xa H, C.N.E.T.; Secţiunea MOZAIC: PREMIUL I: Impuls, Liceul Energetic Târgu-Jiu; Învăţământ gimnazial: Secţiunea REVISTĂ LITERARĂ: PREMIUL I : ”Riluri”, Şcoala Generală Nr 1 Motru; Secţiunea CALEIDOSCOP: PREMIUL I : Jurnal 11, Şc. Gen. P. Marcea, Târgu-Jiu; Secţiunea MOZAIC: PREMIUL I : Izvorul Sâmboteanu, Şc. Gen. “Sf. Nicolae” ; Secţiunea REVISTĂ REPREZENTATIVĂ: PREMIUL I: Graiul Apelor, Şcoala Gimnazială « Antonie Mogoş » Ceauru, Băleşti; Secţiunea REVISTĂ CULTURAL – ARTISTICĂ: PREMIUL I: Metamorfoze, Şc. Gen. “N. Costescu” Bolboşi; Învăţământ preşcolar: Secţiunea CALEIDOSCOP: PREMIUL I : Grădiniţa veseliei, Grădiniţa P.P. « Constantin Brâncuşi »

Laureații ”Tinere condeie”

După cum ne declara profesorul Grigore Alexandrescu, inspector școlar de specialitate și responsabilul acestor activități, la Concursul de Creație Literară ”Tinere Condeie” elevii din învăţământul preuniversitar ai judeţului Gorj, calificaţi la etapa naţională sunt:
A.Poezie – PREMIUL I
1. Popescu Monica Elena – IX, C.N. Spiru Haret
2. Constantinescu Mihaela Alexandra – X, C.N. George Coşbuc
3. Vlădulescu Andreea Denisa Maria – XI, C.N. Ecaterina Teodoroiu
4. Mareşi Alice Andreea – XII, C.N. Spiru Haret
B.Volum Tipărit – PREMIUL I
1. Bîzoc Diana – XII – C.N. Ecaterina Teodoroiu
C.Proză Scurtă – PREMIUL I
1. Alexandrescu Ionela Roxana – XI – C.N. Ecaterina Teodoroiu
D. Roman (fragment)
1. Constantinescu Mihaela – X – C.N. George Coşbuc
E. Exegeză – PREMIUL I
1. Moalfă Elena Mihaela – XII – C.N. Spiru Haret
F. Reportaj – PREMIUL I
1. Vlădulescu Andreea Denisa – XI – C.N. Ecaterina Teodoroiu