Două ore de istorie pe săptămână

Istoricii au cerut la Târgu-Jiu mai multe ore pentru istorie
Istoricii au cerut la Târgu-Jiu mai multe ore pentru istorie

Timp de două zile, în perioada 24-25 mai 2013, la Târgu-Jiu s-au desfășurat lucrările Consiliului Național al Societății de Științe Istorice din România, la care au luat parte peste 40 de istorici, academicieni și cercetători. A fost supusă dezbaterilor tema „De ce istoria în şcoală?”, istoricii prezenți la Târgu-Jiu solicitând asigurarea unui minim de două ore la disciplina istorie la toţi anii de studiu din învăţământul gimnazial şi liceal.
Filiala Gorj a Societății de Științe Istorice din România a găzduit la sfârșitul săptămânii trecute lucrările Consiliului Național al Societății de Științe Istorice din România. Activitățile s-au desfășurat la Colegiul Național „Ecaterina Teodoroiu” din Târgu-Jiu, acolo unde se află și sediul S.Ș.I.R. Filiala Gorj, condusă de prof. dr. Gheorghe Nichifor.

Minim de două ore la disciplina istorie

Istoricii prezenți la Târgu-Jiu au semnat la finalul lucrărilor Consiliului Național S.Ș.I.R. o rezoluție în care se arată că: rolul fundamental al istoriei este promovarea valorilor civice îmbinând armonios apartenenţa la comunitatea locală, la naţiunea română şi la U.E.; istoria asigură conservarea identităţii naţionale, formarea spiritului de toleranţă, promovarea şi înţelegerea adecvată a termenilor de „patrie” şi „patriotism”; cultivarea memoriei înaintaşilor, dezvoltarea unei conştiinţe a valorii în plan European, în ultimii 15 de ani a avut loc o înjumătăţire a numărului de ore alocate disciplinei istorie în învăţământul gimnazial şi liceal; o singură oră de istorie pe săptămână este insuficientă pentru realizarea obiectivelor educaţionale ale acestei discipline; în consecinţă curricula şcolară este foarte încărcată iar profesorii întâmpină mari greutăţi în a-i deprinde pe elevi să judece procesele istorice.
Prin Rezoluția semnată la Târgu-Jiu, în cadrul Consiliul Național, membrii Societății de Științe Istorice din România au formulat și o serie de solicitări, amintind aici: conştientizarea opiniei publice asupra însemnătăţii istoriei pentru coeziunea şi buna funcţionare a societăţii; asigurarea unui minim de două ore la disciplina istorie la toţii anii de studiu din învăţământul gimnazial şi liceal; intensificarea colaborării între cadrele didactice din învăţământul preuniversitar şi universitar prin constituirea unor grupuri de lucru care să propună regândirea programei de istorie sub aspectul conţinuturilor şi tematicii şi elaborarea unor manuale adecvate noilor programe, nivelului de vârstă al elevilor şi cerinţelor lor pentru dimensiunea pragmatică ș.a.