Din nou în Europa, Erasmus +oportunitate pentru dezvoltare la Colegiul Tehnic Nr 2 Tg-Jiu

Programul ERASMUS+, o iniţiativă europeană relevantă pentru nevoile elevilor,  este primit cu real interes şi integrat în mod natural în practica şcolară  Colegiului Tehnic Nr. 2 Tg-Jiu, implementarea proiectelor de acest tip reflectându-se pozitiv în toate componentele instituţiei noastre.

Școala noastră a aderat la principiile dezvoltării europene în ceea ce privește dezvoltarea tinerei generații încă de la debutul acestor programe, integrând în politica școlii obiectivele proiectelor europene. Dintre obiectivele care se regăsesc în direcțiile de management ale școlii amintim: reducerea șomajului, în special în rândul tinerilor, promovarea învățământului pentru adulți, în special în domeniul noilor competențe și în cel al competențelor cerute pe piața muncii, încurajarea participării tinerilor la viața democratică europeană, sprijinirea inovării, cooperării și reformei, reducerea abandonului școlar, promovarea cooperării și mobilității cu țările partenere ale UE.

Proiectele europene aduc noi cunoştinţe, noi capacităţi, schimb de idei, transfer de practici creative, acces la noi materiale didactice, exersarea şi perfecţionarea limbilor străine în contexte reale.   

Proiectele europene propun de asemenea  managerilor de şcoli noi experienţe de învăţare, de comunicare interculturală, noi căi de motivare şi de ameliorare a practicilor. Gestionarea implementării acestor proiecte aduce experiență transferabilă managementului școlar în toate componentele sale. Experiențele de bună practică trăite de cadrele didactice și elevii din școală sau prezentate cu ocazia activităților de diseminare ale altor școlii aduc responsabilitate, eficiență, coeziune și logică în coordonarea acțiunilor, responsabilitate pentru activități, dar mai ales pentru persoanele participante la actul educațional, respectarea termenelor, transparență, motivație, empatie pentru persoanele aflate în dificultate, etc. Resursa de care se dispune în aceste proiecte a reprezentat pentru școala noastră posibilitatea de a oferi șanse egale pentru educație și formare în carieră pentru toți elevii din școală, indiferent de condiția socială sau materială.

Însuşirea de către participanţi şi apoi promovarea unor practici inovatoare în educaţie, au condus la creşterea capacităţii de cooperare a instituției noastre cu diferite organizații, la nivel european dar și a vizibilității sale la nivelul comunității locale și naționale. 

În perioada 2019-2020, la Colegiul Tehnic Nr. 2 Tg-Jiu se va derula Proiectul Erasmus+ de mobilitate, „Accent pe practica pentru eurocompețente profesionale ” ”KA1-VET, Nr. 2019-1-O01-KA102-062573, proiect  realizat in consortiu cu Colegiul Auto „Traian Vuia”și Colegiul Tehnic „Henri Coandă” Tg.Jiu, cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, prin Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale.

      Este al patrulea proiect ERASMUS+, câștigat consecutiv, care se va derula în instituția noastră, iar activitățile propuse și rezultatele pe care le va obține, vor determina o cooperare mai amplă între şcoală, agenţi economici şi comunitatea locală, deschizând  noi căi de formare profesională a tinerilor, conform nevoilor identificate, vor conduce la creșterea atractivității învățământului tehnic în rândul elevilor,  la scăderea ratei abandonului școlar.

            Proiectul va asigura șanse egale pentru toți elevii, inclusiv pentru elevii proveniți din medii dezavantajate sau pentru elevii cu CES în scopul  diminuării diferențelor de succes educațional și creșterii șanselor de  inserție pe piața europeană a muncii.

            Grupul țintă este format din 82 de elevi de clasa a X-a din învățământul de zi și școala profesională de la cele 3 licee membre ale consorțiului,  urmând să efectueze stagiile de instruire practică obligatorie aferente semestrului I și al II-lea, în 5 fluxuri după cum urmează:

 • Domeniul Protecţia  mediului, clasa a X-a – Calificarea profesională : Tehnician ecolog și protectia calității mediului, de la Colegiul Tehnic Nr.2
 • Domeniul Turism și alimentație, anul II Profesională, Calificarea profesională: Ospătar (chelner), de la Colegiul Tehnic Nr.2
 • Domeniul  Mecanic, anul II Profesională, Calificarea profesională: Mecanic Auto, de la Colegiul Tehnic Nr.2 și Colegiul Auto „Traian Vuia”, Târgu Jiu
 • Domeniul  Mecanic, anul II Profesională, Calificarea profesională: Tinichigiu-vopsitor auto, de la Colegiul Tehnic „Henri Coandă”

Instituțiile partenere UE în proiectul „Accent pe practica pentru eurocompețente profesionale ” sunt:

 • JAPAN TECH Serwis Marcin Ladowski, centrul de instruire practică din Wrocław-Polonia
 • Sabor Mineiro Actividades Hoteiras LDA, centrul de instruire practică din LISABONA, Portugalia ( 19 zile stagiu )
 • Institutul Național de Sănătate Dr. Ricardo Jorge (INSA), centrul de instruire practică din LISABONA, Portugalia

Participarea la acest proiect, ca în cazul proiectele anterior implementate de instituția noastră, va aduce oportunități de dezvoltare atât la nivel de individ: elev, cadru didactic, cât și la nivel de instituție: școală, agent economic, precum și pentru comunitatea în care ne desfășurăm viața atât ca elev, cât și mai târziu ca adult, în câmpul muncii. 

Prof. Bîzocu Codruța Nicoleta

Prof. Bistreanu Eliana

Prof. Șofei Carmen Elena

n nou în EUROPA-  ERASMUS+ oportunitate pentru dezvoltare la

Colegiul Tehnic Nr. 2 Tg-Jiu

Programul ERASMUS+, o iniţiativă europeană relevantă pentru nevoile elevilor,  este primit cu real interes şi integrat în mod natural în practica şcolară  Colegiului Tehnic Nr. 2 Tg-Jiu, implementarea proiectelor de acest tip reflectându-se pozitiv în toate componentele instituţiei noastre.

Școala noastră a aderat la principiile dezvoltării europene în ceea ce privește dezvoltarea tinerei generații încă de la debutul acestor programe, integrând în politica școlii obiectivele proiectelor europene. Dintre obiectivele care se regăsesc în direcțiile de management ale școlii amintim: reducerea șomajului, în special în rândul tinerilor, promovarea învățământului pentru adulți, în special în domeniul noilor competențe și în cel al competențelor cerute pe piața muncii, încurajarea participării tinerilor la viața democratică europeană, sprijinirea inovării, cooperării și reformei, reducerea abandonului școlar, promovarea cooperării și mobilității cu țările partenere ale UE.

Proiectele europene aduc noi cunoştinţe, noi capacităţi, schimb de idei, transfer de practici creative, acces la noi materiale didactice, exersarea şi perfecţionarea limbilor străine în contexte reale.   

Proiectele europene propun de asemenea  managerilor de şcoli noi experienţe de învăţare, de comunicare interculturală, noi căi de motivare şi de ameliorare a practicilor. Gestionarea implementării acestor proiecte aduce experiență transferabilă managementului școlar în toate componentele sale. Experiențele de bună practică trăite de cadrele didactice și elevii din școală sau prezentate cu ocazia activităților de diseminare ale altor școlii aduc responsabilitate, eficiență, coeziune și logică în coordonarea acțiunilor, responsabilitate pentru activități, dar mai ales pentru persoanele participante la actul educațional, respectarea termenelor, transparență, motivație, empatie pentru persoanele aflate în dificultate, etc. Resursa de care se dispune în aceste proiecte a reprezentat pentru școala noastră posibilitatea de a oferi șanse egale pentru educație și formare în carieră pentru toți elevii din școală, indiferent de condiția socială sau materială.

Însuşirea de către participanţi şi apoi promovarea unor practici inovatoare în educaţie, au condus la creşterea capacităţii de cooperare a instituției noastre cu diferite organizații, la nivel european dar și a vizibilității sale la nivelul comunității locale și naționale. 

În perioada 2019-2020, la Colegiul Tehnic Nr. 2 Tg-Jiu se va derula Proiectul Erasmus+ de mobilitate, „Accent pe practica pentru eurocompețente profesionale ” ”KA1-VET, Nr. 2019-1-O01-KA102-062573, proiect  realizat in consortiu cu Colegiul Auto „Traian Vuia”și Colegiul Tehnic „Henri Coandă” Tg.Jiu, cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, prin Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale.

      Este al patrulea proiect ERASMUS+, câștigat consecutiv, care se va derula în instituția noastră, iar activitățile propuse și rezultatele pe care le va obține, vor determina o cooperare mai amplă între şcoală, agenţi economici şi comunitatea locală, deschizând  noi căi de formare profesională a tinerilor, conform nevoilor identificate, vor conduce la creșterea atractivității învățământului tehnic în rândul elevilor,  la scăderea ratei abandonului școlar.

            Proiectul va asigura șanse egale pentru toți elevii, inclusiv pentru elevii proveniți din medii dezavantajate sau pentru elevii cu CES în scopul  diminuării diferențelor de succes educațional și creșterii șanselor de  inserție pe piața europeană a muncii.

            Grupul țintă este format din 82 de elevi de clasa a X-a din învățământul de zi și școala profesională de la cele 3 licee membre ale consorțiului,  urmând să efectueze stagiile de instruire practică obligatorie aferente semestrului I și al II-lea, în 5 fluxuri după cum urmează:

 • Domeniul Protecţia  mediului, clasa a X-a – Calificarea profesională : Tehnician ecolog și protectia calității mediului, de la Colegiul Tehnic Nr.2
 • Domeniul Turism și alimentație, anul II Profesională, Calificarea profesională: Ospătar (chelner), de la Colegiul Tehnic Nr.2
 • Domeniul  Mecanic, anul II Profesională, Calificarea profesională: Mecanic Auto, de la Colegiul Tehnic Nr.2 și Colegiul Auto „Traian Vuia”, Târgu Jiu
 • Domeniul  Mecanic, anul II Profesională, Calificarea profesională: Tinichigiu-vopsitor auto, de la Colegiul Tehnic „Henri Coandă”

Instituțiile partenere UE în proiectul „Accent pe practica pentru eurocompețente profesionale ” sunt:

 • JAPAN TECH Serwis Marcin Ladowski, centrul de instruire practică din Wrocław-Polonia
 • Sabor Mineiro Actividades Hoteiras LDA, centrul de instruire practică din LISABONA, Portugalia ( 19 zile stagiu )
 • Institutul Național de Sănătate Dr. Ricardo Jorge (INSA), centrul de instruire practică din LISABONA, Portugalia

Participarea la acest proiect, ca în cazul proiectele anterior implementate de instituția noastră, va aduce oportunități de dezvoltare atât la nivel de individ: elev, cadru didactic, cât și la nivel de instituție: școală, agent economic, precum și pentru comunitatea în care ne desfășurăm viața atât ca elev, cât și mai târziu ca adult, în câmpul muncii. 

Prof. Bîzocu Codruța Nicoleta

Prof. Bistreanu Eliana

Prof. Șofei Carmen Elena